Oslo

Flertall for å skjerme småhusområder – men det kan likevel bli nedstemt

Det er kaos på bakrommet før onsdagens bystyremøte. Rødt ber om en «time out» for fortettingsplaner flere steder i byen. Samtidig åpner byrådet for å revurdere - dersom nye prognoser begrefter at befolkningsveksten bremser opp.

Mange huseiere på Nedre Grefsen har hengt opp skilt på hagegjerdet med klar beskjed om hva de mener. Bjørnar Moxnes og Eivor Evenrud, som begge sitter i bystyret for Rødt, fremmer nå sitt eget forslag inn i den betente striden.
 • Christian Sørgjerd
  Journalist
 • Olav Eggesvik
  Journalist

Bystyremøtet onsdag kan bli en skjebnekveld for de omstridte utviklingsplanene for Nedre Grefsen og Smestad.

De borgerlige har fremmet et forslag om å ta de to strøkene helt ut av kommuneplanen og bevare dem som i dag, altså som småhusområder hvor bare «eplehagefortetting» tillates. Men de har ikke flertall.

Rødt kan sikre dem det, men vil ikke støtte forslaget. I stedet fremmer partiet sitt eget.

Rødt går ikke like langt som de borgerlige, men ønsker i praksis en midlertidig stans i utviklingen i de to småhusområdene. I tillegg vil de stanse den foreslåtte byggingen av flere hundre boliger i støysonen fra E6 på Ryen/Manglerud – også det et definert utviklingsområde – samt stanse mindre planer på Lindeberg og Oppsal. De ønsker at en helhetlig konsekvensutredning og områderegulering før eventuelle byggeplaner kan realiseres de fem stedene.

– Nå ønsker vi å trykke på pauseknappen der det er mest akutt, og unngå at boligområder blir forringet før det kommer til en helhetlig behandling i bystyret, sier Rødt-leder og bystyrerepresentant Bjørnar Moxnes.

Vil ha dagens fortetting

Det skal bygges i Oslo, slår Moxnes samtidig fast. Men i forslaget til Rødt ligger det et krav om at det skal gjennomføres en konsekvensutredning og områderegulering, hvor de som bor i de konkrete områdene skal få si sin mening, før det eventuelt kan skje.

– Hvis forslaget deres går gjennom og man «fryser» prosessen i disse områdene, tror du utbyggerne vil slutte å banke på dører for å sikre seg eiendommer?

– Man kan ikke garantere mot det. Men vi vil derimot få en helhetlig behandling av definerte utviklingsområder i Oslo. Da vil vi legge noen tøffe premisser til grunn hvis vi skal gå med på å støtte fortetting der, sier Moxnes.

Les også

KOMMENTAR: «Hvorfor ødelegge noe som fungerer?» Det spør Aftenpostens spaltist Erling Dokk Holm om småhusområdene.

Byrådet åpner for å revurdere

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) går langt i å antyde at de rødgrønne vil støtte forslaget fra Rødt, men uten å love noe.

Han åpner samtidig for at det kan bli gjort en ny vurdering av hvilke områder i Oslo som skal fortettes. Årsaken er at Oslo ikke lenger vokser på langt nær like raskt som tidligere.

– Det er stor forskjell på om Oslo fortsetter å vokse med 10.000 innbyggere i året, slik trenden har vært de siste årene, eller om befolkningsveksten nå flater ut. Endring i folketallet får konsekvenser for hvor mange boliger, barnehager og sykehjem det er behov for, sier Johansen i en epost.

Da Aftenposten tok kontakt tirsdag, var han ikke tilgjengelig for et intervju. Men han kommenterer Rødts forslag i en e-post via byrådssekretær Tor-Henrik Andersen.

Les også

LES OGSÅ: Den kraftige befolkningsveksten i Oslo har stanset opp

Om den foreløpige nedgangen i befolkningsveksten er varig eller ikke, vil ikke bli klart før nye prognoser er på plass. Det skjer trolig i løpet av høsten.

– I lys av dette er det naturlig at man avventer eventuelt videre arbeid med detaljreguleringsprosesser i utviklingsområdene som Høyre, Venstre og KrF la inn kommuneplanen i 2015. Dette gjelder Smestad, Nedre Grefsen og Manglerud/Ryen, samt pågående og fremtidige detaljreguleringer på Karlsrud, Lindeberg og Oppsal, som vil bli stilt i bero inntil en områderegulering med full konsekvensutredning er gjennomført her, uttaler byrådslederen.

Les også

LES OGSÅ: Høyre ber byrådet trekke hele forslaget til kommuneplan

De borgerlige snudde 180 grader

Fremtiden til eneboligområdene på Nedre Grefsen og Smestad har vært i spill lenge. For to år siden vedtok et nær enstemmig bystyre, med unntak av Rødt, å åpne opp for kraftig fortetting og blokkbebyggelse her, på grunn av nærhet til T-bane og gode bussforbindelser.

Planene er blitt foreslått videreført, i noe endret form, av det rødgrønne byrådet i deres forslag til revidert kommuneplan. I tillegg ville de rødgrønne inkludere flere nye småhusområder på listen.

Beboere har protestert kraftig. Mange frykter at det på sikt betyr full sanering av områdene, altså at dagens småhusmiljø rives og erstattes av blokker.

Før sommeren samlet de borgerlige partiene seg om et forslag om ta de to områdene ut av planen. For Høyre og Venstre innebar det en 180 graders snuoperasjon fra hva de tidligere hadde ment.

Les også

LES OGSÅ: Byrådet foreslår å fortette flere nye småhusområder. Se om nabolaget ditt står på listen.

Ikke enige med Rødt

Camilla Wilhelmsen (Frp) ønsker å ta Nedre Grefsen og Smestad helt ut fra listen over fortettingsområder.

Selv om både de borgerlige og Rødt er enige i en intensjon om å skjerme områdene allerede nå, har de ikke greid å bli enige om et felles forslag. Både mandag og tirsdag var det dialog mellom partiene, uten hell.

Dermed er det åpent hva som vil skje på bystyremøtet onsdag. Man risikerer en situasjon hvor et flertall i bystyret i teorien er for, men hvor det likevel ikke skjer – fordi ikke noe konkret forslag får flertall.

For Frp er deler av ordlyden i Rødts forslag umulig å akseptere. Camilla Wilhelmsen (Frp) forteller at det er bruken av ordet «områderegulering» de spesielt reagerer på.

– Vi ønsker å ta nedre Grefsen og Smestad helt ut av planen. Da kan vi ikke akseptere at disse områdene skal reguleres til å bli noe annet enn de er i dag. Men vi vil forsøke å formulere et nytt forslag som kommer Rødt i møte i forhold til å stille prosessene i bero, sier hun.

Les også

KOMMENTAR: Myten om Oslos ekstreme vekst må ikke få diktere byutviklingen. Selv om den skulle være sann. | Andreas Slettholm

«Rent valgflesk»

Mens Aftenposten er med de to Rødt-representantene rundt i stille boliggater på Grefsen, redegjør de for hva de egentlig tenker om byutvikling.

Moxnes sier at Rødt ønsker bymessig fortetting fra sentrumskjernen og utover. De ønsker også at kommunen skal ta en mer ledende rolle i utviklingen, og blant annet sørge for at det bygges ikke-kommersielle boliger, som selges til en lavere pris enn det private utbyggere tar.

Før jul skal den nye kommuneplanen behandles av bystyret. Byrådsleder Raymond Johansen åpner nå for at det kan skje uten at man på det tidspunktet også tar stilling til hvilke områder som skal fortettes, opplyser han til Aftenposten.

Foreløpig har ikke Rødt konkludert rundt alle standpunkter til ny kommuneplan.

– Er det tilfeldig at dette forslaget fra dere dukker opp på tampen av valgkampen?

– Hadde vi støttet de borgerliges forslag, ville det vært rent valgflesk. Høyre sier de vil ta ut områder av kommuneplanen. Vi hadde sikkert fått mange velgere her om vi hadde sagt ja til det. Men da får vi også et problem i resten av Oslo. Det Høyre ikke har noe svar på, er hvor det i stedet skal fortettes, sier Moxnes.

– Vi står slik sett med rak rygg, og driver ikke med det velgerfrieriet Høyre driver med. De var jo Høyre som for to år siden foreslo og fikk vedtatt at dette området (Nedre Grefsen, journ.anm.) skulle bli et utviklingsområde, sier Moxnes med en oppgitt latter.

Les mer om

 1. Byutvikling
 2. Oslo
 3. Bjørnar Moxnes
 4. Oslopolitikken
 5. Bystyret