Oslo

Oslo hyrer inn 80–100 ekstra folk til å telle stemmer på valgdagen

I år må alle stemmer telles manuelt. Det betyr merarbeid, men Oslo kommune tror ikke det vil forsinke resultatet.

Etter at eksperter satte spørsmålstegn ved sikkerheten ved valget bestemte Regjeringen at alle stemmer skal telles manuelt. Foto: Dan Petter Neegaard

  • Carl Alfred Dahl
    Carl Alfred Dahl
    Nyhetsleder

Omtrent halvparten av landets kommuner har de siste årene hatt en eller to maskinelle, også kalt elektroniske, opptellinger av stemmer. Den andre halvparten har tellet manuelt.

Oslo kommune mottar anslagsvis i overkant av 150.000 forhåndsstemmer ved hvert valg. Stemmene ble tidligere tellet elektronisk to ganger. I år må minst én opptelling være manuell.

«Vi regner med å kunne levere et foreløpig resultat fra forhåndsvalget når valglokalene stenger kl. 21.00 mandag kveld. Det viktigste er at resultatet vi leverer, er korrekt», skiver lederen for valgorganisasjonen i Oslo, Karina Miller, i en e-post til Aftenposten.

  • Les også: Skjerper sikkerheten rundt stortingsvalget

Slik skal Oslo telle stemmene

Opptellingen vil forgå i KS’ lokaler. Opptellingen starter på morgenen valgdagen mandag 11. september, opplyser kommunen.

Først telles forhåndsstemmene, deretter telles de stemmene som avlegges på selve valgdagen. Ingen stemmer telles før mandag morgen.

«Når alle mottatte stemmesedler fra forhåndsvalget er manuelt opptelt, vil de overføres til www.valgresultat.no. Den totale kostnaden for manuell telling av forhåndsstemmer i Oslo anslås til 1 million kroner», skriver Miller.

«Etter den manuelle foreløpige tellingen vil stemmesedlene fraktes til Oslo rådhus for endelig elektronisk opptelling. Den endelige elektroniske opptellingen av forhåndsstemmer vil finne sted onsdag 13. september. Oslo har 20 skannere som vil foreta den elektroniske opptellingen.»

«Ved en eventuell forskjell i resultatet mellom foreløpig (manuell) og endelig (elektronisk) telling, vil vi gå grundig gjennom tallmaterialet i begge opptellinger», skriver Miller.

– Viktigst med tillit

Før helgen, nøyaktig ti dager før valgdagen, bestemte kommunalminister Jan Tore Sanner (H) at alle stemmer må telles manuelt i årets stortingsvalg.

«Dette betyr ekstra jobb for noen kommuner, men det trenger ikke bety at resultatet blir forsinket. Dersom det skulle bli en liten forsinkelse, mener jeg det viktigste er at vi har tillit til at valgresultatet vi får er korrekt», skrev Sanner i en e-post til Aftenposten før helgen.

Dette skjer etter at flere IT-eksperter i forrige uke uttrykte bekymring overfor NRK om at det var fare for at manipulasjon med dataresultatene ikke kunne bli oppdaget.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H). Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Gjelder både forhåndsstemmer og valgdagsstemmer

Mange av landets kommuner hadde ikke lagt opp til å telle stemmer manuelt, men ville stole på datamaskiner som også var koblet til internett. Det var også meningen mange steder at de samme datamaskinene som ble brukt til å foreta den første tellingen, skulle gjennomføre kontrolltellingen.

– Valgsystemet vårt er godt testet og sikret. Vi ønsker å unngå spekulasjoner og usikkerhet rundt valgresultatet. Trygghet og tillit er avgjørende i gjennomføringen av valget. Derfor skjerper vi nå sikkerheten ytterligere, sier kommunal- og moderniseringsminister Sanner.

Den manuelle tellingen som nå gjelder som mal for alle kommuner, omfatter både forhåndsstemmer og stemmer som avgis på valgdagen.

Ifølge Sanner skjer skjerpingen i samråd med PST og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Denne videoen demonstrerer hvordan hackere kan jobbe med å manipulere det norske valget.

– Vil ta noe mer tid

Aftenposten har snakket med valgstyrene i en rekke store og mindre kommuner de siste dagene. Den valgansvarlige i Horten kommune, Helge Etnestad, forteller at de nå legger litt andre planer enn de hadde opprinnelig.

– Vi må bruke mer eget personell for å telle. Det kan bli noe forsinkelser i resultatet av den første opptellingen, men vi tror vi skal kunne løse dette på en god måte, sier han på telefon til Aftenposten.

– Litt arbeid, men overkommelig

Valgstyret i Bergen er også innstilt på å finne løsninger, ifølge NRK.

– Dette blir en stor ekstrajobb for oss. Vi vil jo finne løsninger, men akkurat nå ser jeg dem ikke helt. Vi må prøve å få det til uten altfor store forsinkelser, sa Elin Solberg, lederen for valgseksjonen i Bergen kommune, til NRK før helgen.

Statsministerens hjemby tar sikte på å hyre inn 30–40 ekstra personer for å telle de 70.000 forhåndsstemmene.

Tromsø er blant kommunene som nå må belage seg på manuell telling.

– Det eneste dette pålegget innebærer for oss, er at forhåndsstemmene må telles manuelt. Vi regner med at det gjelder cirka 10.000 stemmer. Det blir litt arbeid med det, men vi anser det som overkommelig, sa Tromsø-ordfører Kristin Røymo (Ap) til Aftenposten før helgen.

Les mer om

  1. Stortingsvalg 2017
  2. Stortingsvalg 2017