Oslo

Vinneren er klar: Dette blir det nye klimahuset i Botanisk hage på Tøyen

Lund Hagem, Atelier Oslo og Expo gikk til topps i arkitekt- og designkonkurransen om det nye klimahuset i Botanisk Hage. Det kommer til å koste 70 millioner å bygge, og investor Jens Ulltveit-Moe finansierer prosjektet. Foto: Lund Hagem, Atelier Oslo og Expo

I dette bygget skal barn og unge lære om de dramatiske klimaendringene vi opplever. Alt finansiert av investor Jens Ulltveit-Moe.

  • Arve Henriksen
    Arve Henriksen
    Journalist

Neste år starter byggingen av det som skal bli et nytt samlings- og møtested ved Naturhistorisk museum. Forskningsbasert kunnskap om klimaet og klimaendringer vil stå i sentrum.

– Litteraturhuset er et samlings- og debattsted ved Slottsparken i Oslo, hvor litteraturen står i høysetet. Det nye klimahuset i Botanisk hage blir østkantens svar på litteraturhuset, men hvor klima blir satt på dagsorden. Her vil vi by på undring, innsikt og debatt rundt en av de aller viktigste utfordringene vi står overfor i dag, nemlig klimaendringene og de konsekvensene de gir, sier Tone Lindheim, direktør ved Naturhistorisk Museum, om innholdet i det nye klimahuset som skal stå ferdig i 2019.

Fem team var med i finalerunden i konkurransen om arkitektur- og utstillingsdesign i bygget som skal reises mellom Brøggers hus, det som tidligere het Geologisk museum, og det fremtidige Veksthuset.

Lund Hagem, Atelier Oslo og Expology vant konkurransen med sitt bidrag «Mønstre i bevegelse».

Klimahuset skal være et forbildeprosjekt innen miljø og bærekraft. Vinnerprosjektet gjenspeiler dette blant annet gjennom takformen som på en optimal måte vil utnytte effekten av solenergi og naturlig ventilasjon. Foto: Lund Hagem, Atelier Oslo og Expo

Les også

Dette er kandidatene til årets Oslo bys arkitekturpris

– Vi har ikke hatt en slik arena tidligere. Spesielt viktig er det at barn og unge skal få en innføring i naturens sårbarhet og hva som skaper klimaendringer, sier Lindheim.

Utstilling

I det 650 kvadratmeter store klimahuset legges det opp til et bredt spekter av forskningsbaserte utstillinger, debatter, filmer, forelesninger, diskusjoner og annen formidling fra både egne forelesere og inviterte gjester. Felles er at alle jobber med klimaspørsmål.

Huset skal driftes av Universitetet i Oslo.

I dag, torsdag, åpnes en utstilling hvor publikum får se vinnerprosjektet og de andre konkurransebidragene. Disse vil bli vist frem på tomten hvor det nye bygget skal stå.

Det nye klimahuset må samtidig ikke forveksles med det planlagte veksthuset, som Botanisk hage har jobbet med å få realisert helt siden 1930.

Slik vil Klimahuset falle inn i miljøet i Botanisk hage, mellom Brøggers hus, det som tidligere var Geologisk museum, og det fremtidige Veksthuset. Foto: Lund Hagem, Atelier Oslo og Expo

– Klimahuset og veksthuset er to ulike bygg, men de vil ligge ved siden av hverandre på Tøyen. Veksthuset er et prosjekt som har pågått i mange år. Prosjektet har hatt en litt kronglete vei, men nå er det på rett kjøl igjen, og forprosjektet ferdigstilles i høst. Veksthuset vil by på ulike klimasoner: Middelhavet, ørken, tropisk regnskog, tropisk tåkeskog og arktisk, sier Lindheim. Det planlagte veksthuset har en kostnadsramme på en halv milliard kroner og er i forprosjekteringsfasen. Når byggingen av dette kan ta til, avhenger av statlige overføringer.

Opprinnelig bevilget investor Jens Ulltveit-Moe 50 millioner kroner til dette veksthuset. Senere trakk han støtten. I stedet har han lagt 70 millioner kroner på bordet for å fullfinansiere klimahuset.

Klimahuset skal satse på moderne forskningsbasert museumspedagogikk. Utstillingene vil derfor kunne endres i takt med ny forskning innen klimafag og læringsteori. Foto: Lund Hagem, Atelier Oslo og Expo

Les også

Mener idrettshall vil ødelegge for tropisk regnskog på Tøyen

– Klimahuset skulle opprinnelig være et hjørne i det planlagte veksthuset, men dette er blitt veldig forsinket. Det skulle opprinnelige stå ferdig i forbindelse med 200-årsjubileet, men slik ble det ikke. Da Tone Lindheim kom til Naturhistorisk Museum, begynte ting å skje, og da kunne vi sette i gang med klimahuset, sier Ulltveit-Moe.

Har snudd

For 15 år siden var investoren selv en svoren klimaskeptiker. I dag har han snudd helt om.

– Jeg brukte alle de kjente argumentene mot klimaforkjemperne. Etter at jeg hadde lest den første klimarapporten fra FN, ble jeg alvorlig skremt. Jeg innså da at jeg som menneske og far hadde ansvar for å bidra på klimasiden. Og som næringsdrivende så jeg store muligheter i det skiftet vi sto foran, sier Ulltveit-Moe.

For 15 år siden var investor Jens Ulltveit-Moe klimaskeptiker. Det er han ikke i dag. Foto: Martinsen Anders

Derfor solgte han seg ut av oljeindustrien. Verdiene han satt igjen med, investerte han i fornybar energi. De 70 millionene han nå gir i gave til Naturhistorisk museum, skal dekke både selve bygget og utstillingene.

– Selv om klimaendringen på kloden blir stadig mer åpenbar, så synker bevisstheten rundt dette temaet i Norge. Det er færre som ser på klimaendringene som en alvorlig trussel nå enn for ti år siden. Det skyldes blant annet at mye av informasjonen er ganske vanskelig tilgjengelig, sier han.

Turistmagnet

Investoren håper at det nye klimahuset, i kombinasjon av Brøggerhuset og det fremtidige veksthuset, skal bli en viktig turistmagnet på østkanten i Oslo. Like viktig for ham er det at klimahuset skal øke interessen for realfag blant barn og unge.

– Det er bare ved økt forståelse vi får politiske handling. Det er velgerne som styrer dette. Derfor føler jeg det er veldig viktig å kunne gi barn og ungdom informasjon. Og da må det gjøres på en måte som aktiviserer og er interessant. Vi har jo sett hvordan vitensentrene har vokst opp rundt omkring, Teknisk museum er en suksess. Jeg håper vi skal klare det samme med klimahuset, sier Ulltveit-Moe.

Les mer om

  1. Klima
  2. Jens Ulltveit-Moe
  3. Universitetet i Oslo
  4. Arkitektur