Oslo

Ellingsrud: Stall kan kollapse – hestene må flytte før de faller gjennom gulvet

I 40 år har det vært ridesenter blant blokkene i skogkanten på Ellingsrud. Nå kan det være slutt – gulvet orker ikke mer.

Herregårdsmiljø i en drabantby. Men alt er ikke like flott som det ser ut. Jeanne von Barner med hesten Heideliebe, Magne Bergh og Bente Dørum er avhengige av hjelp for å klare å redde hestemiljøet på Ellingsrud.
  • Stein Erik Kirkebøen
Forfallet har kommet så langt at det er ingen vei utenom; gulvet må skiftes ut.
Langsomt tømmes stallen for hester. Mandag flyttet Milo.
Ellingsrud ridesenter er også et slags toppidrettssenter for ryttersport.
Kasper koser seg i flishaugen, mens Jeanne von Barner (fra v.), Magne Bergh og Bente Dørum er mest opptatt av å få den inn under tak.

Den troner som en herregård i terrenget, Ellingsrud gård. Driftsbygningen på den gamle storgården er diger og skinner i rødt og hvitt.

Den er staselig. Utenpå.

Men skinnet bedrar. Driftsbygningen som ser så velholdt ut, kan kollapse når som helst.

Betongen smuldrer opp av 40 år med hesteurin

Jeanne von Barner peker på ett av hullene i et tak som kan kollapse fullstendig.

– Vi har visst at alt ikke har vært bra, men vi har vedlikeholdt og flikket etter beste evne, sier daglig leder av Ellingsrud ridesenter, Jeanne von Barner.

For et par uker siden hadde de eksperter på besøk for å se nærmere på bygningen, som ble oppført under krigen. Da fikk de vite hvor nær kollaps stallen egentlig er.

  • Jenter har godt av å være i stallen.

– Grunnen er at etasjeskilleren i stallen, som går over to etasjer, ikke har tålt 40 år med hesteurin. Den dårlige betongen smuldrer opp og armeringen ruster, det hele er i ferd med å gå i oppløsning. Eksperter som har vært på befaring sier at gulvet, som er tak i etasjen under, kan kollapse, og at hestene må ut, sier von Barner.

Jeanne von Barner, Magne Bergh, Kasper og Bente Dørum i en boks hvor det ikke lenger er forsvarlig å ha en hest som veier mange hundre kilo.

48 hester blir husløse

Leieavtalene med eierne av de 48 hestene som står i boksene på Ellingsrud ridesenter er sagt opp. 1. november er det kroken på døren. De første hestene har allerede flyttet – «Milo dro i dag» (mandag) står det på en tavle. Tre andre dro på tirsdag.

– Vi jobber intenst med å finne nye stallplasser, men det er for det første ikke lett, og for det andre betyr det at mange må reise mye lenger for å komme til hesten sin. Flere har flyttet hit nettopp for å bo i nærheten av hesten, sier von Barner.

– I tillegg til at 48 hester mister hjemmet sitt, mister tre personer jobben og Ellingsrud og Oslo kan miste en verneverdig gård, sier Bente Dørum som eier Ellingsrud gård.

– Driftsbygningen blir tom når hestene flytter. Uten aktivitet vil den forfalle, sier Dørum.

– Stiftelsen er i alle år blitt drevet uten profitt. Alle inntekter har gått til drift og vedlikehold. Stiftelsen har ansvar for innvendig vedlikehold. Den har egeninnsats, men mangler de fire millionene som entreprenørene onsdag kunne fortelle at et nytt gulv sannsynligvis vil koste. Arbeidet vil ta et halvt års tid, supplerer Bergh.

Jeanne von Barner synes godt gjennom taket i stallen. Det er farlig for hestene å oppholde seg i noen av boksene.

Har klart seg selv, nå ber de om hjelp

– Nå har Oslo kommune omsider muligheten til å bidra med noe her, sier frivillig og ubetalt styreleder Magne Dahl i stiftelsen som eier ridesenteret.

– Driften har vi full kontroll på, den går fint, men vi har ikke ressurser til dette løftet. Nå trenger vi kommunens hjelp. Vi har drevet i 40 år med dugnad og få ansatte, uten å ha fått én kommunal krone. Når vi ser hva kommunen bidrar med både til andre ridesenter og idrettsanlegg generelt – dette ridesenteret er å sammenligne med et idrettsanlegg – synes vi at vi er blitt stemoderlig behandlet i mange, mange år. Vi mener det er på tide kommunen trår til litt.

– Vi har kanskje vært dumme som alltid har ønsket å klare oss selv og aldri bedt om hjelp og kommet inn på noen budsjetter, skyter Dørum inn.

– Føler at kommunen forskjellsbehandler

– De gangene vi har prøvd, og for eksempel søkt om støtte til lysanlegg på banene som vi drifter på kommunal grunn, har vi ofte ikke engang fått svar på søknader. Vi føler at kommunen forskjellsbehandler, sier Dørum og von Barner, som også jobber med planer om å bygge opp en liten besøksgård.

– Dette er et treningssenter for viderekomne ryttere, men det er også en lokal miljøfaktor hvor barnehager og andre kommer på besøk.

På Ellingsrud møtes by og land. Stabburet sto på en husmannsplass, og ble reddet fra rivningsdøden. Det er tenkt å bli et slags hjerte i en liten besøksgård.

Men klapper stallen sammen, så faller bokstavelig talt bunnen bort under hele virksomheten.

– Får vi ikke hjelp nå, så dør dette tilbudet og denne gården. Det som i dag er en perle i nærmiljøet, blir et sort hull, frykter Dørum.

Byråden: – Tar gjerne et møte

– Vi ønsker at senteret og den historiske gården skal bestå, men vi har ikke penger å gå inn med, sier lederen for bydelsutvalget i Alna, Knut Røli (Ap).

Det kan byråd Rina Mariann Hansen (Ap) ha, og hun gir ildsjelene på Ellingsrud et snev av håp:

– Vi tar gjerne et møte med bydelen og ridesenteret. Saken er sendt til Bymiljøetaten for vurdering. Den tar kontakt med Ellingsrud ridesenter for en befaring, skriver byråden i en e-post.

– Da jeg la frem en egen sak om ridesentre i fjor, var det nettopp for å anerkjenne at de er idrettsanlegg og få dem inn i kommunens planer for idrett. Som idrettsanlegg kan de søke om støtte fra ordninger for idrett. Men vi har ingen ordninger i dag som kan dekke det akutte behovet Ellingsrud har fått, sier byråd Hansen.

Les mer om

  1. Hest
  2. Oslo
  3. Idrett