Her ser du hvorfor Ullevål sykehus skal avvikles

Gamle bygninger og plassmangel er blant årsakene til at Oslo Universitetssykehus og Helse Sør-Øst vil flytte Ullevål og bygge nytt på Gaustad.

Ullevål sykehus trenger kontinuerlig oppgradering. Bygg 7 har fått setningsskader og gulvet i korridoren skal avrettes i sommer.

Se bildene fra Ullevål sykehus nederst i saken.

Helse Sør-Øst vil endre sykehusstrukturen i Oslo. Alternativ for nybygg på Ullevål har vært med i vurderingen, men kostnader for klargjøring av tomt, risiko i byggefasen og betydelige ulemper for pasienter og ansatte ved en eventuell utbygging er blant argumentene for at de ønsker å flytte Ullevål til nye bygg på Gaustad.

Årlig går rundt 650 millioner kroner av Oslo universitetssykehus' budsjett til vedlikehold og oppgradering av bygg. Av disse blir om lag 400 millioner brukt på Ullevål sykehus.

– Vi må oppgradere hele tiden, sier Thomas Magnusson, eiendomssjef ved Oslo Sykehusservice.

Eiendomssjef ved Oslo sykehusservice, Thomas Magnusson, forteller at mange steder må rør og ledninger legges utenpå veggene. Bildet er fra kulverten. Her er det kun ansatte som oppholder seg.

Gamle bygg

Bygningsmassen på Ullevål er på over 320 000 kvadratmeter og utgjør en tredel av Oslo universitetssykehus sin totale bygningsmasse. Ullevål sykehus er oppført delvis mellom slutten av 1800-tallet og 2007.

Flere av byggene og noen av uteområdene har verne- eller fredningsstatus. Sentrale deler av dagens pasientbehandling gjennomføres i kirurgisk- og medisinsk bygg fra 1902.

Men med gamle bygninger er det derfor ingen enkel sak å holde vedlike eller oppgradere i takt med økende behov for teknologiske løsninger innenfor pasientbehandlingen. Mange steder må rør og ledninger legges utenpå veggene. Kjøleanlegg er satt på taket, og reserveaggregatet blir sentralisert og inngjerdet ute.

– Vi må hele tiden improvisere, men setter pasienten i sentrum for våre handlinger, sier Magnusson.

Les også

Må bruke milliarder på vedlikehold før de legger ned

Egnede, levedyktige bygg på Ullevål ligger spredt som enkeltbygninger og gir ingen god logistisk sammenheng for et moderne sykehus. Et gangsystem holder de ulike byggene sammen.

Annen standard

Byggene er flere steder preget av slitasje. Fortsatt må mange pasienter dele rom, og har bad og toalett på gangen. Det er heller ikke alle som har internett eller TV tilgjengelig.

Egnede, levedyktige bygg på Ullevål ligger spredt som enkeltbygninger og gir ingen god logistisk sammenheng for et moderne sykehus.

Byggene på Ullevål er flere steder preget av slitasje.
Bygg 7 har setningsskader og korridoren skal avrettes i løpet av sommeren.
Det er trangt om plassen på Ullevål. Her er kjøleanlegget, som er nødvendig for flere medisinske apparater, lagt på taket.
Reserveaggregatet er inngjerdet ute.
På infeksjonsmedisinsk poliklinikk har det kommet vann opp fra grunnen. Løsningen har vært å sette opp baderomsfliser på vegg og gulv.
Det er ingen pasienter som ferdes i kulverten, men den blir brukt av ansatte.
Ullevål sykehus har et investeringsbudsjett på 400 millioner kroner i året. I sommer får flere avdelinger nødvendig oppgradering.