Oslo

Foreslår ny sykkelvei på Bygdøy

Kanskje er forslaget som kan føre til at stridsøksene kan begraves på Bygdøy, omsider på plass. Miljøpartiet De Grønne (MDG) lover å se nøye på forslaget.

Slik vil krysset ved Kongsgården ta seg ut hvis aksjonistenes forslag vinner frem. Klikk på bildet og på pilen til høyre for å se hvordan kommunen tenker seg det samme krysset.
  • Stein Erik Kirkebøen
Slik tar det samme krysset seg ut på Bymiljøetatens video.

Bølgene har i månedsvis gått himmelhøyt på Bygdøy om kommunens forslag til gang- og sykkelvei og trafikkløsning ut til museene, badeplassene og boligene.

Den lokale motstanden har vært knallhard mot et forslag som «Aksjonsgruppen mot asfaltering av Kongsgårdsjordene Bygdøy» mener ikke tar hensyn til kulturlandskapet og som vil koste et hundretalls trær livet.

  • Slik planlegger kommunen sykkelveien ut til Bygdøy.
  • Her kan du se videoen som viser hvordan sykkelveien vil ta seg ut når den står ferdig.

Grønne kvaler

Byrådspartiet De Grønne er både interessert i å legge forholdene til rette for syklister, å ta vare på mest mulig av matjorden og å bevare kulturlandskap. Men det er vanskelig å få oppfylt alle ønskene på vei ut på Bygdøy.

– Hvor faller De Grønne da ned?

– Vi står på det gjennomarbeidede forslaget som byrådet har fremmet. Men nå som det har kommet et nytt beboeralternativ på bordet, så vil vi se på det, sier byrådssekretær Anja Bakken Riise.

– Kan det være dukket for et kompromiss?

– Det er ikke et ord jeg vil bruke, det er å gå for langt.

– Vil dere hente elementer fra det nye forslaget inn i deres opprinnelige?

– Det er en bedre måte å si det på. Vi vil i hvert fall se nøye på det nye forslaget, sier Bakken Riise.

– Brutalt inngrep

Aksjonsgruppen mener kommunens opprinnelige plan vil være et brutalt inngrep i et sårbart og fredet område. Den ser behovet for en bedre trafikkløsning for alle grupper, men kjemper på alle fronter for å hindre utbyggingen etter kommunens plan. Nå har den utarbeidet et alternativt forslag.

– Mens kommunens plan vil kreve felling av over hundre trær, vil nesten alle trær overleve med vårt forslag, sier Anne Bull i aksjonskomiteen.

Den har fått landskapsarkitekt Simen Gylseth hos Bjørbekk & Lindheim til å lage et forslag til veiløsning.

Motorveiestikk mot landskapsvern

– Vi bryter opp det grå beltet ved å legge en bred grønn rabatt mellom bilveien og gang- og sykkelveien. Vi vil i hovedsak ha gang- og sykkelvei på hver side av bilveien. I rabatten vil trærne bli stående. Det vil gi veien et mykere og grønnere inntrykk som også vil bidra til redusert fart. Kommunen vil ha separate sykkel- og gangfelt på den ene siden av bilveien, og, delvis, en smal rabatt, sier Gylseth.

Her skal den omstridte sykkelveien gå.

Sikkert nok

– Sikkerheten øker vel når man skiller fotgjengere og syklister?

– Langs Frognerstranda er det riktig, ut til Bygdøy tror vi det ikke blir noe problem. Her er det mer familier som skal på tur, da blir ikke sykkelfarten og -intensiteten ikke like stor, sier Gylseth.

Aksjonistene må få støtte av både riksantikvar, Statsbygg og Plan- og bygningsetaten.

- Ikke nødvendig med ny planprosess

Kampen om sykkelveien på Bygdøy handler også om kulturlandskap og - ikke minst - om trær.

Onsdag var saken satt på kartet til Samferdsels- og miljøkomiteen i bystyret. Den ble utsatt, blant annet fordi komiteen ikke hadde motatt et notat om hvordan byrådet ser på alternativene.

Den siste tiden har aksjonistene hatt møter med de politiske partiene. Få har gitt løfter.

Gylseth som beskriver reaksjonen på deres plan som «lunt avventende».

– Enkelte grupper ga klar støtte, mens andre følte seg mer bundet til de vedtakene som tidligere er fattet. Mange frykter utsettelser og utgifter som løper løpsk. Jeg kan ikke se at det er nødvendig med en ny planprosess og en lang utsettelse, sier hun.

Kommunen

I Bymiljøetaten håper prosjektleder Åse Rasmussen på å komme i gang med arbeidene i god tid før jul. Og i Sykkelprosjektet ser de ingen grunn til å vente på grunn av et nytt forslag: – Vi er ikke kjent med noe nytt forslag og har ikke fått signaler om at prosjektet skal stoppes eller endres, skriver kommunikasjonsrådgiver May Andrine Gran.

Politikerne er imidlertid kjent med at et nytt forslag foreligger.

– Planen var at vi skulle behandle det i komitémøte på onsdag, sier Eirik Lae Solberg (H) som leder Samferdsels- og miljøkomiteen.

Når han svarer som han gjør, så skyldes det at saken kan bli utsatt. – Rødt har foreslått det, og det kan godt hende vi vil støtter dem. Vi har ennå ikke mottatt notatet som pleier å komme fra byrådet før en sak behandles i komiteen.

– Utsettelse vil utsette prosjektet enda mer, men vi mener det er viktigere med et godt vedtak enn et kjapt et, sier Rødst bystyremedlem, Negar Enayati.

Les mer om

  1. Sykkel
  2. Samferdsel
  3. Sykkelpatruljen