Forskerne: Vet ikke om dieselforbudet vil ha effekt

Forskere er spente på effekten av tirsdagens dieselforbud i Oslo. Det har ikke vært prøvd før, påpeker de. Bilistene reagerer med både forståelse og fortvilelse.

Lise Marte Wulf (30) har ikke noen problemer med å la bilen stå på tirsdag.

SISTE: Politiet sier i en pressemelding mandag formiddag at de kommer til å reagere muntlig eller med gebyr dersom de ser klare overtredelser av dieselforbudet.

Men dette vil tydeligvis ikke bli prioritert særlig høyt:

– Oslo politidistrikt kommer ikke til å sette inn ekstra mannskaper for å håndheve dieselforbudet, sier visepolitimester Roger Andresen i pressemeldingen.

Sentralbordet sprengt

Klokken 13 meldte Oslo politisentral at de blir nedringt av folk som har spørsmål angående dieselforbudet. «Vi kan ikke svare mer enn det Oslo kommune har informert om på hjemmesiden, skriver Oslo-politiet på Twitter.

– Luften er viktigst

Lise Marte Wulf (30) har akkurat begynt å fylle diesel ved Circle K på Alexander Kiellands plass da Aftenposten treffer henne.

Hun kjører ofte dieselbil på vei til jobb, men hun sier at det ikke er noe problem for henne å bruke kollektiv transport.

– Jeg bor her på Alexander Kiellands plass og jobber på Skøyen, så det er ikke noe problem. Luften er viktigst! utbryter Wulf.

Les også

Bakgrunn: Dieselforbud i Oslo fra tirsdag på grunn av høy luftforurensning

Forbud fra tirsdag klokken 06:00

Det midlertidige forbudet mot dieseldrevne kjøretøy trer i kraft tirsdag klokken 06.00. Forbudet gjelder kommunale veier i Oslo, og de som trosser dette, risikerer 1500 kroner i gebyr.

Det er kombinasjonen av minusgrader og stillestående luft som gjør at det danner seg et lokk av forurenset luft over byen.

Det er første gang et slikt forbud gjennomføres i Oslo.

Les også

Dette bør du vite om dieselforbudet

– Spente på effekten

Kommunikasjonssjef ved Norsk institutt for luftforskning (NILU), Christine F. Solbakken, forklarer at det ikke er noen som kjenner den nøyaktige effekten av dieselforbudet siden det er første gang det gjennomføres.

– Vi er spente på hva målingene kommer til å vise, sier Solbakken.

– Det vi vet, er at når det er NO2 som er hovedproblemet, vil tiltak som rammer dieselbiler ha størst effekt. Det er dieselbilene som er den største kilden til forurensningen, i hovedsak personbiler og eldre, tyngre kjøretøy, fortsetter hun.

denne nettsiden kan du finne ut hvordan luftkvaliteten er der du bor.

– Gjenstår å se

Også i Transportøkonomisk institutt (TØI) er de svært spente på hva tirsdagen vil bringe.

– Vil dieselforbudet virke?

– Det gjenstår å se, sier Harald Aas.

Aas er en av forfatterne bak TØIs rapport «Tiltak mot bruk av dieselkjøretøy på dager med høy luftforurensning». Ifølge rapporten står dieseldrevne personbiler for 27 prosent av NO2-utslippene i Stor-Oslo.

– Oppfattet som legitimt?

Han sier tirsdagens dieselforbud er et mer omfattende tiltak enn det de utredet og at det ikke har vært prøvd før i dette omfang.

Aas er særlig spent på om tiltaket vil bli oppfattet som legitimt. Han påpeker at dette er viktig fordi kontroll og håndhevelse etter alt å dømme ikke kan bli effektivt.

– Mange vil være i en slags mellomsone hvor de må vurdere om de har god nok grunn til å kjøre eller ikke, sier han.

På de grønne veiene er det lov til å kjøre med dieselbil under forbudet.

– Vil ikke påvirke den totale situasjonen

Solbakken i NILU forklarer at det er viktig å presisere at dette er et strakstiltak som kun vil ha effekt i de dagene hvor forbudet gjelder.

– Dette vil ikke påvirke den totale situasjonen. Vi har et problem med luftforurensing i Oslo hele året, sier hun.

Dersom vi skal få bukt med den totale forurensingen, må man se på andre tiltak. Ifølge Solbakken kan eksempler på slike tiltak være utbygging av knutepunkter, utvidelse av kollektivtilbudet, skifte ut bilparken eller å skifte ut gamle vedovner.

– Jo bedre vi klarer å få ned den jevne forurensingen, jo færre dager med dieselforbud blir det, slår Solbakken fast.

Bilistorganisasjon antyder andre årsaker

Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) antyder i en pressemelding at det kan finnes mange andre årsaker til den dårlige Oslo-luften enn privatpersoner som kjører dieselbil.

– Er det virkelig slik at det er Oslos borgere, eller pendlertrafikken, som skaper forurensningen i Oslo? Hvor stor andel av forurensningen skyldes dieselbiler? Hvorfor er det ikke iverksatt vask av veier? Hva med ferger og fyring? Er det riktig at Oslos få dieselbilister må trues med bot for å la bilen stå når det er nødvendig å bruke den, spør KNA-generalsekretær Børre Skiaker og ber byrådet undersøke og redegjøre bedre for dette.

– Burde hatt flere innfartsparkeringer

NAF er skuffet over at Oslo kommune ikke har gjort noe for å legge bedre til rette for dem som rammes av dieselforbudet.

– Vi ønsket flere innfartsparkeringer og en økning i antall skyttelbusser på dager med dieselforbud, men det har vi ikke fått gjennomslag for, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF.

I forbindelse med stengningen av Brynstunnelen er det opprettet fire midlertidige innfartsparkeringer med busstilbud. To på Hvam, en ved Vinterbo og en ved Tusenfryd, ifølge Statens vegvesen.

– Vi ønsker bedre luft i Oslo, men det er jo ikke alle som har mulighet til å ha hjemmekontor, sitte på med en nabo som kjører bensinbil eller ta kollektiv. Vi er svært skuffet over at det mangler tilrettelegging når de går i gang med et forbud som rammer enkeltpersoner hardt, sier Sagedal.

Grete Aasbrenn (67) er akkurat blitt pensjonist og er ikke avhengig av bil. Hun har forståelse for forbudet.

Har forståelse for forbudet

– Jeg fikk akkurat melding fra Aftenposten om dette dieselforbudet! utbryter Grete Aasbrenn (67).

Hun er en av flere som kjører dieselbil som har benyttet søndagskvelden til å fylle drivstoff. Også hun kjøpte dieselbil da det ble anbefalt for noen år siden, men for Aasbrenn er det ikke et stort problem å la bilen stå.

– Jeg har akkurat blitt pensjonist, så det går nok fint. Jeg er ikke avhengig av bil.

– Har du forståelse for forbudet?

– Ja, jeg har egentlig det, svarer hun.