Dieselforbud i Oslo fra tirsdag på grunn av høy luftforurensning

Fra tirsdag kan du få 1500 kroner i gebyr om du kjører dieselbil på kommunale veier i Oslo sentrum. Det er første gang et slik forbud innføres i Oslo på grunn av akutt helseskadelig luftforurensning.

Dette melder Oslo kommune på sine nettsider søndag ettermiddag.

Se kart over veiene som blir rammet lenger ned i denne artikkelen.

Der meldes det om et midlertidig kjøreforbud for dieseldrevne kjøretøy i Oslo fra tirsdag 17. januar 2017 klokken 06:00. Forbudet gjelder kommunale veier. De som trosser dette forbudet risikerer 1500 kroner i gebyr.

Robert Jensen (30) kjører bil til jobb på Sessvollmoen hver dag. Han er usikker på hva han skal gjøre på tirsdag.

Usikker på hva han skal gjøre på tirsdag morgen

– Det blir veldig klønete for meg å være uten bil, sier Robert Jensen (30).

Han kjører dieselbil til og fra jobb, men for han byr det på store problemer å la bilen stå.

– Jeg jobber på Sessvollmoen og bor på Torshov. Med bil bruker jeg 45 minutter til jobb, men dersom jeg skulle ta kollektiv transport ville jeg brukt over en og en halv time, sier Jensen.

Jensen sier han kjøpte bilen i 2013, da det ble anbefalt fordi dieselbiler skulle være mer miljøvennlige. Nå er han veldig usikker på hva han skal gjøre på tirsdag.

– Jeg ser på Facebook at mange sier de kommer til å blåse i det og kjøre bilen likevel. Jeg har hørt at politiet ikke skal ha kontroll, men det er kjedelig å betale de 1500 kronene, sier han.

Skyldes helsefarlig luft

– Når konsentrasjonen av nitrogenoksid går over en viss verdi i et større område over tid, er det vedtatt at vi skal innføre midlertidig forbud mot dieselbiler som et strakstiltak, forklarer Alise Davidsen, kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten.

Det er første gang et slik forbud gjennomføres i Oslo. Det er Bymiljøetaten selv som gjennomfører målingene daglig vinterstid da forurensingsnivåene kan bli ekstra høye på grunn av lave temperaturer.

Kombinasjonen av minusgrader og stillestående luft gjør at det danner seg et «lokk» av forurenset luft over byen.

– Det siste varselet som ble sendt i morges viste et moderat til høyt forurensningsnivå i sentrum og høyt forurensningsnivå langs sterkt trafikkerte veier, sier Davidsen.

Byråden oppfordrer til alternative reisemåter

– Jeg håper forbudet blir kortvarig, og vil oppfordre folk om å finne alternative reisemåter, som å reise kollektivt, sykle, sitte på med naboer og venner som ikke har dieselbil, eller vurdere hjemmekontor dersom man har muligheten til det, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg (MDG) i en e-post til Aftenposten.

Ifølge byråden skal et slik forbud kunne redusere NO2-utslippene med 20–25 prosent.

– Det aller viktigste for meg som byråd er å ta vare på helsa til innbyggerne i Oslo. Jeg har forståelse for at forbud mot å kjøre dieselbil kan skape utfordringer for folks hverdag, og men vi kan heller ikke ha det sånn at barn, eldre og de med luftveislidelser i byen vår må holde seg innendørs fordi lufta er helseskadelig, sier Berg.

Hva betyr egentlig dieselforbudet? Her er 14 spørsmål og svar.

Et høyt luftforurensningsnivå innebærer ifølge Norsk institutt for luftforskning betydelig helserisiko. De skriver på sine nettsider at det kan påvirke helsen til astmatikere og personer med andre luftveissykdommer, samt alvorlige hjerte-kar-sykdommer. Disse bør ikke oppholde seg ute i områder med høy luftforurensning.

På kartet fra Oslos kommune (under) kan du se hvilke veier som er omfattet av forbudet og hvilke gjennomfartsårer som vil være åpne for dieselbilene. De svartene veiene er omfattet av forbudet, de gule kan brukes til gjennomkjøring. Klikk på bildet for å få det større.

Håndheves av politi og vegvesen

Det er politiet og Statens vegvesen som skal håndheve forbudet. Søndag kveld ville ikke Statens vegvesen si noe om hvordan de vil gjennomføre eventuelle kontroller av diselbiler i trafikken, og henviser til Oslo kommune for mer informasjon.

Ifølge Alise Davidsen i Bymiljøetaten kan et alternativ være å håndheve forbudet i forbindelse med andre typer kontroller, men at det er Statens vegvesen og politiet som avgjør hvordan forbudet følges opp.

– Vi vil slå ned på det om vi kommer over bilister som ikke overholder forbudet, sier visepolitimester i Oslo Roger Andresen i en SMS til Aftenposten.

Politiet anmoder bilistene om å overholde kjøreforbudet, men vil ikke si noe om det blir satt inn ekstra ressurser til å håndheve dette.

- Kan bli opphevet onsdag

Forbudet settes i verk tirsdag morgen, og varer til forurensningsnivået blir lavere.

– Ifølge prognosene nå vil det bli mer sirkulasjon i luften onsdag kveld, og vi kan da oppheve forbudet, sier Alise Davidsen i Bymiljøetaten.

Hun sier det foreløpig har kommet få henvendelser om forbudet, men håper de fleste skal få med seg at forbudet gjelder innen tirsdag morgen.

Forbudet vil gjelde alle dieseldrevne kjøretøy som ikke kan dokumentere at de har unntak. Unntaket gjelder blant annet de som har ladbar hybrid, kjøretøy som er i offentlig tjeneste eller som brukes til pasienttransport.

  • Les også:

Ruter: – Lurt å beregne god tid

Bystyret i Oslo har vedtatt å flerdoble bompengeavgiften og tilby gratis kollektivtransport på dager med ekstra høy forurensning i byen. Men dette må godkjennes av Samferdseldepartementet før ordningen kan tre i kraft.

Forbudet gjelder ikke kollektivtrafikk og persontransport. Dermed kan det bli trangt på bussene i Oslo tirsdag morgen.

– Med det forbudet som er vedtatt, venter vi noe økt pågang i kollektivtrafikken. Vi ser at vi har noe ledig kapasitet. Hvis folk følger de rådene som er gitt, skal dette gå greit, sier kommunikasjonssjef Gro Janborg i Ruter til Aftenposten.

Både kommunen og Ruter råder folk til å reise utenom rushtiden eller jobbe hjemmefra om de kan.

– Det kan også være lurt å beregne litt god tid, så skal vi gjøre vårt, sier Janborg til NTB.

Her gjelder forbudet

Det har vært kjent at luftforurensningen har vært svært høy i Oslo den siste tiden.

Dieselforbudet blir varslet minst 24 timer før det iverksettes. Kjøreforbudet gjelder fra 6 til 22 på de dagene der forbudet gjelder.

Dette kartet viser statlige veier i Oslo.

Forbudet gjelder altså det kommunale veinettet. Det betyr at statlige veier som deler av ring 1 samt ring 3, E6, E18, RV4 Trondheimsveien, RV 163 Østre Aker vei, RV 190 Strømsveien, ikke er omfattet. Transport til og fra Oslos S, Vippetangen og Hjortneskaia vil fortsatt være mulig. På ring 1 vil det skiltes der det er forbud, skriver kommunen.

Kommunen har laget et eget kart som viser hvor det er lov å kjøre rundt Oslos sentralstasjon.

Ring 2 er kommunal vei og dermed omfattet av forbudet.

Ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken er det rundt 122.000 dieseldrevne personbiler registrert i Oslo. Av disse er nærmere 72.000 registrert på privatpersoner, mens litt over 50.000 er registrert med et firma som eier. Det er usikkert hvor mange færre biler det blir på veiene under dieselforbudet.

Her kan du se hvordan forurensningen er i Oslo i dag: