Oslo

Skoleeier tilbakefører penger til Westerdals

Privatskoleeieren Anthon B Nilsen Skoledrift sletter gjeld og tilbakefører til sammen 105 millioner kroner til Westerdals Oslo ACT. Samtidig avviser eierne at det er utbetalt ulovlig utbytte.

Etter flere presseoppslag de siste dagene har eierne av blant annet Westerdals Oslo ACT valgt å tilbakeføre pengene til skolene.
  • Ntb

Dagens Næringsliv avslørte hvordan privatskolekonsernet Anthon B. Nilsen har hentet ut over 100 millioner kroner på sine statsstøttede privatskoler, tross strenge regler og forbud mot utbytte.

Konsernet har gjennom flere år mottatt titalls millioner kroner i statsstøtte, blant annet gjennom fusjonsprosessen som dannet den statsstøttede privatskolen Westerdals ACT i 2013.

Konsernet, som blant annet eier og driver skoler som Westerdals, Bjørknes, NKI og Treider i Oslo, har avvist at det har brutt loven. Likevel reagerer både studenter og politikere kraftig på det de mener er «melking» av 100 millioner.

Flere studenter ved Westerdals føler seg lurt etter avsløringene.

Pengene tilbakeføres

Mandag morgen kom pressemeldingen der eierne slår fast at pengene tilbakeføres.

«Eierne av Anthon B Nilsen er dypt bekymret over den uroen som er skapt rundt selskapet blant studenter og ansatte på Westerdals Oslo ACT. Bakgrunnen er det bildet som er skapt i mediene av at eierne av skolen på uberettiget vis har tatt kapital ut av den sammenslåtte høyskolen Westerdals Oslo ACT. Selskapet har derfor besluttet å rydde enhver tvil av veien om Westerdals finansielle grunnlag og handlingsrom ved å eliminere kapitaleffekten fra sammenslåingen av tre skoler».

Rent praktisk innebærer det at Anthon B Nilsen Utdanning AS har besluttet at Anthon B Nilsen Skoledrift AS, selskapet som eier skolene i Anthon B Nilsen, tilbakefører 20 millioner kroner som ble overført fra NITH til Anthon B Nilsen Skoledrift AS ved kjøp av høyskolene NISS og Westerdals – samt at gjelden på 85 millioner kroner som Westerdals Oslo ACT har til eierselskapet, slettes.

Les også

  1. Westerdals-studenter raser etter DN-avsløring: - Etter allmøtet satt jeg igjen med flere spørsmål enn svar