Oslo

Enorm interesse for hva som skal skje med Oslo

Byrådet har bestemt seg for å informere godt om forslaget til kommuneplan, og responsen er voldsom. To av fire møter er allerede fulltegnet.

Det er stor og glødende interesse for hvordan Oslo skal utvikles.
  • Stein Erik Kirkebøen

Byrådet har undervurdert interessen for forslaget til kommuneplan dramatisk. Det har lagt opp til ett møte i Rådhuset, hvor temaet skal være hovedlinjene i planen, og fire regionale møter for de forskjellige bydelene.

Fullt!

Kommuneplan høres i utgangspunktet ganske tørt og kjedelig ut. Men mange har skjønt at det ikke er sånn, i hvert fall ikke bare sånn. Interessen for utkastet til kommuneplan som nå er presentert, er mye større enn byrådet hadde tenkt seg.

Hvis du bor på vestkanten eller i sentrum og lurer på hva planen betyr for deg og ditt nabolag, så er du ikke alene. Dere er så mange at dere på kommunenes nettside møter en beklagelse, begge møter er allerede fulltegnet. Men det er mulig å sette seg på venteliste.

Til møtene for bydelene i Groruddalen og sørøst i byen, er det fortsatt plasser.

– Positivt at folk er interessert

– Interessen for informasjonsmøtene er mye større enn da gjeldende kommuneplan ble lagt frem for tre år siden, og den er mye større enn vi våget å håpe på. Det skaper noen logistikkproblemer, men det er gledelige problemer. De skyldes at folk er opptatt av byen og byens utvikling. Det betyr rett og slett at vi har et levende demokrati, sier byrådssekretær Rasmus Reinvang (MDG) i byrådsavdelingen for byutvikling.

Hva som skal skje i og med småhusområdene er ett hett debattema knyttet til kommuneplanen. Det finnes helt sikkert flere!

– Hva skyldes den voldsomme interessen?

– Jeg tror den skyldes at mange har oppdaget at overordnede plandokumenter som kan virke litt fjerne, er viktige for byens utvikling. Det ble for mange enda klarere etter all debatten i kjølvannet av den forrige planen. Og så tror jeg det skyldes at dette byrådet bevisst har lagt forholdene til rette for informasjon og medvirkning.

Plass til alle – på Facebook

– Arbeidet har vært for effektivt, det er ikke plass til mange som vil være med. Hva gjør dere?

– Vi jobber for det første med å få oversikt over hvor stor interessen er, og deretter forsøke å legge forholdene enda bedre til rette. For det andre vil de bydelsvise møtene bli streamet på kommunens Facebooksider. Der kan ikke folk bare følge med, de kan også delta ved å stille spørsmål. 400 har meldt seg på folkemøtet i Rådhuset 9. mai, der er det fortsatt plass. Det er også mulig å sende e-poster med innspill direkte til postmottak@byr.oslo.kommune.no, sier Reinvang.

I 2014 kom det 241 høringsuttalelser til gjeldende kommuneplan. Det er ikke sikkert det blir færre i år ...