Oslo kommune planlegger å firedoble antallet boliger på Skøyen

Oslo kommune vil bygge tettere og høyere på Skøyen. Med opptil 6000 nye boliger spredt utover i alle kvartaler skal Skøyen bli en by med liv og røre døgnet rundt.

Oslo kommunes planetat planlegger for opptil 6000 nye boliger på Skøyen. I dag er det et sted mellom 1000 og 1500 boliger i området.
  • Astrid Løken

– Vi planlegger for 5000–6000 nye boliger på Skøyen. I dette området er det et sted mellom 1000 og 1500 boliger i dag. Så egentlig blir det en firedobling av antallet boliger, sier Målfrid Nyrnes, enhetsleder i Plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo kommune.

I dag bor det 3000 mennesker innenfor det avgrensede området på Skøyen som PBE planlegger å byutvikle. Med 6000 flere boliger kan Skøyen bli en by med opp mot 15.000 innbyggere.

PBE jobber med å lage en overordnet plan for hvordan Skøyen skal utvikles. Forslaget til områdereguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn i løpet av høsten 2016. Neste år skal politikerne gi endelig klarsignal.

Skøyen kan bli vestkantens fjordby

Målet er å trekke Skøyen ut til sjøen, så den kan bli en fjordby, à la Tjuvholmen, Bjørvika og Aker Brygge.

Du kan høre mer om Oslo kommunes planer for Skøyen og Fjordbyen vest på Aftenpostens byutviklingskonferanse tirsdag 13. september.

– Skøyen er veldig sentralt i Oslo-regionen, med trikker, busser, tog og etter hvert Fornebubanen. Så mye av Skøyen kan utvikles videre, sier Nyrnes.

En tett fjordby med liv og røre hele døgnet

Skøyen var et industriområde. Forvandlingen til et moderne næringsområde startet på 1980-tallet. Nå skal den byutvikles videre. Plan- og bygningsetaten skriver at ambisjonen er å skape en «tett 24-timers by som møter fjorden».

– Skøyen skal bli en by. Da må det være folkeliv hele døgnet, ikke bare når folk er på jobb. For å få til det, må det være boliger i alle kvartalene. Og arbeidsplasser i de samme kvartalene som folk bor. Og så må det være kulturtilbud, kafé og forretninger i gater og byrom, sier Nyrnes.

3000 nye arbeidsplasser

I dag har Skøyen 21.000 arbeidsplasser. Kommunen legger opp til 3000 nye arbeidsplasser på Skøyen.

Det legges opp til grønne og blå allmenninger med «urbane kvaliteter» som skal gjøre det attraktivt å ta seg fra den tette byen og ut til 24-timers byen på Skøyen. Samtidig skal det være lett å komme seg ut i det grønne, til steder som Bygdøy, Frognerparken. Og opp til Marka.

Fotgjengere og syklistene skal få første prioritet på bekostning av biler og parkeringsplasser.

– Vi må planlegge for de gående, syklende, kollektivreisende, så varetransport. Og så privatbiler. I den rekke følgen, sier Nyrnes.

Gatenettet skal bli mer finmasket. Poenget er igjen at det skal bli mer attraktivt for dem som skal gå og sykle på Skøyen, og til og fra resten av byen.

Skøyen har tog, buss og trikk. Det planlegges også stasjon for Fornebubanen på Skøyen.

Lillesøsteren til Oslo S og Jernbanetorget

Med Fornebubanen vil Skøyen ha både tog, buss, bane og trikk, og vil dermed være ett av de store knutepunktene i Oslo. Ifølge Nyrnes er Fornebubanen en av grunnene til at det nå legges til rette for en ny byutvikling i området.

– Utbyggerne ser at området har stort potensial for ny byutvikling. Mange utbyggere har tatt kontakt med oss for å utvikle sine eiendommer, sier Nyrnes.

Plan- og bygningsetaten jobber med forslag til områderegulering for Skøyen. Området grenser mot Vækerø i vest, mot Frogner i øst, Bygdøy i sør og til og med Hoff i nord.
Bystyret har allerede gitt grønt lys til 16 etasjer på den gamle bensinstasjonen. Forarbeidene er i gang.

Det legges opp til tettest og høyest bebyggelse i de mest sentrale områdene av Skøyen.

Opptil 16 etasjer

– I stedet for fem og seks etasjer planlegger vi byggehøyder på inntil fra 12–16 etasjer på de mest sentrale tomtene. For å forsvare slike høyder, må området utvikles med tilstrekkelige og gode parker og byrom. Dette er viktige temaer i områdereguleringsplanen.

– Hvorfor må det bygges så høyt?

– For det første blir det foreslått høyest bebyggelse mest sentralt og så gradvis lavere. Samtidig er det viktig å bygge med høy tetthet i et så stort og viktig kollektivknutepunkt, sier hun.

Møller Eiendom AS og Profier AS er godt i gang med salget av et større prosjekt i Harbitzalleen, hvor de planlegger 325 boliger, butikker og barnehage.

Møller Eiendom AS og Profier AS er godt i gang med salget av et større prosjekt i Harbitzalleen hvor de planlegger 325 boliger, butikker og barnehage.

Storebrand jobber med et prosjekt i Hoffsveien EA-E. Elkjøp-tomten (Drammensveien 157–161) er det også utbyggingsplaner. I begge disse prosjektene er boliger innbakt.

Veidekke signaliserte i fjor at de vil bygge 500 boliger i Nedre Skøyen vei 24-26, men Skøyen trenger også en ny skole. Og tomten er en av flere tomter som vurderes som skoletomt. Så Veidekkes planer er lagt på is i påvente av Oslo kommunes valg av skoletomt.

Orkla har allerede fått grønt lys for et bygg med 16 etasjer på Skøyen.

Spaden er satt i jorden på tomten hvor det tidligere var bensinstasjon.

Skøyen vel: - Skøyen vil bli en orkestergrav

Skøyen Vel mener PBE bruker Byplangrep Skøyen som et vedtatt dokument.

– Vi er enige i at Skøyen skal byutvikles, men vi mener 16 etasjer er altfor høyt. Skøyenområdet ligger i orkesterplass for resten av Ullern bydel. Høyhusene blir skjemmende for resten av bydelen, som ligger bak. Vi mener ti-tolv etasjer på midten er mer enn høyt nok. God nedtrapping er viktig i ytterkanten av planområdet, sier Eivind Bødtker, for Skøyen vel.

MDG-byråden er positiv til 16 etasjer

– Hva tenker du om 16 etasjer på Skøyen, byutviklingsbyråd Hanna Marcussen?

– Jeg tenker at Skøyen er et sted hvor vi kan tillate en del høyder, fordi Skøyen er et er et viktig kollektivknutepunkt, som kommer til å bil enda bedre utviklet med Fornebubanen. Så jeg tenker at det er positivt med 16 etasjer, sier Marcussen.

  • Pecha Kucha: Hanna Dencik Petersson snakker om hvordan migrasjon påvirker arkitektur i byer:
Byutviklingsbyråd Hanna E. Maracussen mener Skøyen er et sted som tåler høy bebyggelse fordi det er et stort kollektivknutepunkt.

– Men man kan ikke snakke om å være for eller imot høyhus. For det handler mye om kvalitetene, og hvordan det legges til rette så husene ikke skaper skygge. Høyhus er ikke en motegreie, men det er viktig at det gjøres med god kvalitet. Det er også viktig at man utvikler med tetthet, som i indre by, sier Marcussen.