Slik forklarer politiet hvorfor de skjøt kvinne (39) på 1,5 meters hold på Grønland

Politiet mener trebarnsmoren skal ha slått eller hugget gutten (8) med skaftet på tomatkniven. Da hun «retter fokus» mot betjentene, skyter politiet henne mellom magen og lysken.

  1. september ble en trebarnsmor (39) skutt og skadet av politiet på Grønland i Oslo. Politiet i Oslo opplyste få minutter etter hendelsen at patruljen som kom til stedet så at kvinnen «var i ferd med å hugge mot et barn med kniv» og at hun ble skutt av politiet.

Etter opphold på sykehus ble kvinnen pågrepet og fengslet i fire uker. Hun er siktet for drapsforsøk mot en åtte år gammel gutt og forsøk på vold mot offentlig tjenestemenn.

Først sa politiet at kvinnen (39) ble skutt for å avverge et drapsforsøk på en åtte år gammel gutt. Seks uker etter hendelsen, sa politiet at de skjøt henne fordi hun «agerte» mot politiet.

Meldingpolitiettwitter-S8gQhaDH0P.jpg

Les også:

Les også

Skjøt fordi de mente kvinnen (39) «agerte mot politiet»

— Slo gutten med skaftsiden

Nå, nesten syv og en halv uke etter hendelsen, har Follo-politiet, som etterforsker hendelsen, valgt å gå ut med noe mer informasjon for å belyse bildet ytterligere.

Politiet sier nå det «ikke er et entydig svar på spørsmålet» om kvinnen ble skutt av politiet fordi hun beveget seg mot politiet med hevet kniv, altså i selvforsvar.

Aftenposten får opplyst at det fortsatt er uklart hvor åtteåringen, som kvinnen er siktet for å forsøke å drepe, befant seg da det ble avfyrt skudd, men at han ikke lenger var i skuddlinjen.

Ifølge beskrivelser fra betjentene, øyenvitner og gutten selv skal kvinnen ha slått eller hugget (politiets beskrivelse (red.anm.) gutten med hånden som hun holdt kniven, men med skaftsiden.

Da betjentene ankom skal de, ifølge politiet, gjentatte ganger ha anropt kvinnen med beskjed om å legge fra seg kniven, noe som ikke skjedde. Samtidig skal gutten ha kommet seg bort fra skuddlinjen. Kvinnen skal deretter ha fortsatt å hugge/slå med kniven.

Øverst til høyre er kniven politiet mener kvinnen brukte. ifølge produsenten er det en tomatkniv. Spesialenheten for politisaker Ulf Elstad (t.v) var på plass på Grønland 18. september.

Knivbladet pekte da i forskjellige retninger underveis, ifølge politiet. Mot slutten «retter hun fokus mot betjentene». På 1,5 meters hold ble det avfyrt et skudd som traff kvinnen mellom mage og lyske.— Politiet mottok meldinger om at en dame hadde uttalt at hun skal drepe barn med kniv. Få minutter etter kom fire tjenestemenn inn i omtalte bakgård og så at damen var i umiddelbar nærhet av et barn. Flere vitner har gitt uttrykk for at hun fremsto som aggressiv og at gutten var i livsfare fordi damen angrep ham, forklarer Lars Reinholdt-Østbye, politiadvokat i Follo politidistrikt.

— Hun slo eller hugget gjentatte ganger gutten med knivskaftet mot guttens øvre overkropp. Gutten beveget seg for å komme unna damen som fremdeles var svært utagerende og nå beveget seg mot politiet etter å ha blitt anropt gjentatte ganger av patruljen, sier han.

Åpenhet øker tilliten til politiet, men ikke hvis den underordnes et behov for å rettferdiggjøre egen handlemåte, skriver redaktør i Aftenposten Per Anders Madsen her:

Les også

Tvilen øker om Grønland-skyting | Per Anders Madsen

Mener hun forsøkte å drepe barnet

Ifølge politiadvokaten skjedde episoden i løpet av svært kort tid, og må betraktes nærmest som en sammenhengende bevegelse.

— Hendelsen ender med at politiet avfyrte et skudd. Det er imidlertid viktig å presisere at Follo politidistrikt kun etterforsker saken hvor kvinnen er siktet for drapsforsøk mot gutten, og ikke årsaken til at politiet avfyrte skudd. Avfyrte skudd fra polititjenestemannen etterforskes av Spesialenheten, sier Reinholdt-Østbye.

Det var her, i denne bakgården på Grønland hendelsen skjedde 18. september.

— Oppfattet alle betjentene at kvinnen var i ferd med å hugge etter barnet?

— Polititjenestepersonene selv og andre vitner på stedet har beskrevet at kvinnen hugget gjentatte ganger i retning mot gutten, og mot politiet. Tjenestepersonene har beskrevet hendelsen ut fra flere rapporter, sier Reinholdt-Østbye.

Politiet i Follo opplyser å ha snakket med rundt 40 vitner, der flere av dem er avhørt flere ganger. I tillegg er det foretatt rundspørring i boligområdet.- Ingen vitneavhør har endret grunnlaget for siktelsen, og ytterligere varetekt vil bli vurdert, opplyser Reinholdt-Østbye.

Han forteller at politiet kun anser et fåtall som sentrale vitner i den forstand at de kan si noe om selve hendelsen i bakgården, og som var plassert slik at de hadde mulighet til å se situasjonen.

Pressen har ikke en tilstrekkelig kritisk holdning til feilkilder i dekningen av politiskytingen på Grønland, skriver advokat Ove A. Vanebo:

Les også

Et av vitnene «befant seg rundt 100 meter unna» hendelsen. Hvor mye vil man da se og høre?

Forsvareren: Enten så slår man, eller så hugger man

Odd Ivar Grøn, kvinnens forsvarer, sier at det at kvinnen skal ha brukt skaftet er mer i tråd med hvordan han har oppfattet vitnebeskrivelsene i saken.

— Enten så slår man, eller så hugger man. Jeg er ikke så sikker på om det er rett å bruke det siste for å beskrive det som skjedde i denne situasjonen. Fornærmede (den åtte år gamle gutten red.anm) har for øvrig ikke et eneste merke verken fra kniv eller blåmerke, ifølge rapportene. Jeg mener det er grunn til å stille spørsmål om hvor kraftig kontakt det har vært i det hele tatt.

- Politiet sier at ingen vitneavhør har endret grunnlaget for siktelsen. Hvordan vil du kommentere siktelsen?

— Skal man være siktet for et forsøk på drap må man ha hatt et drapsforsett direkte elle indirekte. Når man ikke engang er sikre på om hun har angrepet gutten med kniven, så mener jeg at det er et veldig tynt grunnlag for den siktelsen, sier Grøn, som er svært kritisk til fengslingen som ble foretatt for tre uker siden og mener grunnlaget for den er "syltynt".

Dersom politiet ønsker å forlenge fengslingen, vil det måtte skje i Follo tingrett denne uken.

Rundt 700 personer demonstrerte i oktober foran Stortinget etter politiskytingen på Grønland.