Oslo

- Ny seksualkultur skaper overgrep

Oslo-politiet har analysert voldtektsstatistikkenNye, frigjorte seksualtrender ligger bak mange av voldtektene i Oslo i 2010, mener Oslo-politiet. I går la de frem voldtektsstatistikken for 2010.

I en ruset situasjon kan man plutselig bli en overgriper uten å ønske det, sa politiinspektør Hanne Kristin Rohde da rapporten «Voldtekt i den globale byen» ble presentert i går. Hun håper på en ny debatt rundt rus og seksualitet.
  • Fred C. Gjestad

Rapporten analyserer anmeldte voldtekter og voldtektsforsøk i politidistriktet i 2010. Politiet har sett på hvorfor kvinner voldtas, basert på hva kvinnene har forklart i politiavhør.

Mer aktive kvinner

— Det har vært en endring i vår seksualkultur. Vi har i undersøkelsen sett at det er en stor økning i eksperimentell seksualitet, og at jentene er langt mer aktive enn tidligere. Men i møte med en partner kan de så komme til et punkt der de ikke vil være med lenger og opplever sin seksualitet krenket, sier Marianne Sætre, analytiker ved Oslo politidistrikt.

Hun har sett på hva som ligger bak de totalt 189 anmeldte voldtektene i hovedstaden i fjor. Det er store mørketall bak voldtektstallet, og det antas at bare rundt 10 prosent av det totale antallet voldtekter anmeldes.

Rapporten skisserer fire hovedtyper voldtekter: festrelaterte voldtekter, relasjonsvoldtekter, sårbarhetsvoldtekter og overfallsvoldtekter. Den nye utfordringen politiet beskriver, er saker der både fornærmede og antatt gjerningsmann er enig om hva som skjedde, men er uenige om hvordan hendelsen ble opplevd.

«Overraskende nok er det ofte slik at begge partenes fortellinger er identiske på hendelsesplanet. Forskjellen mellom partene er i mange tilfeller at hun i ettertid har opplevd hendelsen som voldtekt, mens han har opplevd den som positiv, » heter det i rapporten.

Alkohol

Politiet ønsker i rapporten også å nyansere bildet av en passiv kvinne og en brutal voldtektsmann.

— Både mann og kvinne er aktive i den innledende fasen, og krenkelsene kommer underveis, sier Sætre som beskrivelse av en typisk overgrepssituasjon.

I Oslo er det mange ulike subkulturer, slik at det kan være miljøer som har ulik forståelse av hvor grensene for en krenkelse er. Har man da mye alkohol i blodet, kan det være vanskelig for både kvinnen og mannen å forstå og si ifra om grensene.

— Dette gjelder like mye for guttene som for jentene. I en ruset situasjon kan de plutselig bli en overgriper uten at de ønsket det, sier politiinspektør Hanne Kristin Rohde, som håper dette nå kan sette i gang en debatt rundt rus og seksualitet.

Politiet sammenligner også antall anmeldte voldtekter i Oslo med tilsvarende tall for København og Stockholm. Oslo hadde lavest andel voldtekter pr. innbygger. Tallene gir ifølge rapporten ikke dekning til påstanden om at Oslo er å betrakte som en «voldtektshovedstad».

Les også

  1. Utvider tiltale mot luftambulanselege

  2. Utenlandske vinningskriminelle seksdoblet på ti år