Oslo

Alkohol og bading er ikke prioritert, sier Oslo-politiet. Men de er mer til stede på Tjuvholmen og Sørenga enn før.

Tjuvholmen-beboere mener drikking av alkohol og bading fra ikke godkjent sted må stoppes. Disse sakene er ikke prioritet hos politiet, forteller seksjonsleder for patruljeseksjonen i Oslo sentrum, Robert Thorsen.

Langs disse bryggekantene er det regulert til gangvei rett utenfor leilighetsbebyggelsen. Men i stedet brukes de til stuping og bading når det er varmt i luften. Det vil beboerne ha slutt på.
  • Morten Schwencke
    Morten Schwencke
    Journalist

Beboerne på Tjuvholmen og Sørenga plages av bråk fra badegjester. Men politiet har i liten grad mulighet til å prioritere disse problemene, forteller Robert Thorsen, seksjonsleder for patruljeseksjonen i Oslo sentrum.

Beboerne i Fjordbyen har imidlertid opplevd økt tilstedeværelse fra både uniformerte og sivile politipatruljer denne sommeren.

Les også

2000 badegjester er irettesatt av vektere for å drikke alkohol i år. Nå samles Tjuvholmen-beboere i kampen mot fyll og bråk.

– Det har sammenheng med at vi har fått ressurser til å være mer til stede i sentrum, sier Thorsen.

Mandag skrev Aftenposten at beboerne ønsker at myndighetene bidrar med tiltak mot det de kaller «helseskadelig støy» i nabolaget. Dagens Næringsliv har omtalt lignende problemer på Sørenga. Tjuvholmen-beboerne har nå samlet seg og satt i gang en mer koordinert innsats enn tidligere. I den forbindelse har styrelederne i de berørte sameiene blant annet henvendt seg til politiet.

– Politiet kan ikke være på Tjuvholmen kontinuerlig, for det er mange andre områder i byen vi må fokusere mer på. Det ville vært gal bruk av våre ressurser. Vi reagerer på akutte hendelser og søker alltid å jobbe i et kriminalitetsforebyggende perspektiv når vi har tid og ressurser til det, sier seksjonsleder Thorsen.

Robert Thorsen er politioverbetjent og seksjonssjef i Oslo politidistrikt.

– Det er høye tall

Beboerne er særlig opptatt av å stoppe festing og berusede personer som bråker, både på dag- og nattetid. Ettersom Tjuvholmen er privat område, har ikke Bymiljøetaten vakter der. I stedet har beboerne leid inn private vektere fra Securitas. Vekternes statistikk viser at de har irettesatt badegjester for drikking av alkohol på offentlig sted 2102 ganger i mai og juni i år. Bading på ikke godkjent sted ble irettesatt 867 ganger.

– Det er høye tall som jeg også kan se for meg er riktige. Vi har forståelse for at situasjonen er problematisk når folk ikke tar hensyn til at folk bor der, sier Thorsen.

Samtidig forteller han at alkohol på offentlig sted er noe Oslo-politiet av ressurshensyn normalt ikke prioriterer. Det slås ned på av og til, men da ofte i sammenheng med ordensforstyrrelser. Videre vil ikke politiet prioritere å hindre folk fra å bade på ikke godkjent sted.

– Det er den som bader, som må ta en risikovurdering rundt det. Man setter seg i en potensielt farlig situasjon og må være klar over at det man gjør, kan komme til å kreve en innsats fra nødetatene.

Langs bryggekanten utenfor Astrup Fearnley-museet er det ikke regulert til bading, men mange synes likevel det er et fint sted å gjøre nettopp det.

– Vi ønsker større tilstedeværelse

Tjuvholmen står på Politiets prioriteringsliste sammen med andre utfartssteder, særlig i godvær. Men prioriteringene styres i stor grad av statistikker og kunnskap om kriminalitet i ulike områder, forteller Thorsen.

Beboerne opplever at problemene med bråk er blitt verre i år. Men det har ikke vært noen vesentlig økning i antall oppdrag eller anmeldte saker på Tjuvholmen, viser statistikk politiet har hentet ut for denne perioden. Ifølge seksjonsleder Thorsen er sakene i statistikken varierte og inkluderer blant annet tyveri, ordensforstyrrelser og bruk og salg av rusmidler.

Styrelederne på Tjuvholmen har videreformidlet signalene fra politiet til beboerne. De er nå blitt oppfordret til å anmelde forhold i høyere grad, slik at hendelser kommer med i politiets statistikk, forteller Eivind Schackt, styreleder i Tjuvholmen Allé 21, 23 og 25.

Han håper beboerne tar oppfordringen og ser for seg et nærmere samarbeid med politiet i fremtiden.

– Vi ønsker større tilstedeværelse av politiet på fine dager hvor det kan være utfordringer med mye mennesker, alkoholforbruk, uro og bråk. I tillegg vil forebyggende arbeid for å forhindre salg og bruk av narkotika være et viktig tema.

Les mer om

  1. Tjuvholmen
  2. Oslo