Her kan det bli nye sjøbad i Oslo

Sukkerbiten, Tjuvholmen eller Akershuskaia? Det er de aktuelle stedene for plassering av Oslos første, flytende helårs sjøbad.

Fra venstre: Akershuskaia,Tjuvholmen og Sukkerbiten. Her kan det bli nye sjøbad i Oslo.
  • Arve Henriksen

Plan- og bygningsetaten (PBE) har sett på mulighetene for å etablere nye områder for aktivitet og friluftsliv langs indre Oslofjord.

Befolkningsvekst, fortetting, forbedret vannkvalitet og bedre tilgang til vann har ført til at bruken av sjøen øker. Oslo kommune mener fjorden fortsatt har et uutnyttet potensial.

– Vi vet at det er et stort ønske om en aktiv havn. Derfor er det viktig at vi kan legge til rette for flere badeplasser, fjordbad, badstuer og badehus, samt mer bruk av kajakk, roing og småbåter, sier byråd for byutvikling, Hanna Marcussen (MDG).

– Antall brukere av Fjordbyen øker for hvert år. Når de tre nye, store kulturinstitusjonene Munchmuseet, Deichman og Nasjonalmuseet åpner, vil antall besøkende øke ytterligere, sier direktør Siri Gauthun Kielland i PBE.

Studien er laget i samarbeid med Bymiljøetaten i Oslo, konsulentselskapet Lloyd’s Register og Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Les også

Oslos nye byplansjef: – Jeg er avventende til hvordan det blir å leve med fasaden på det nye Munchmuseet

– Dette haster

Det er blant annet laget en egen analyse av egnede steder for et flytende sjøbad. Totalt er 15 plasseringer er vurdert. Av disse anses Sukkerbiten sør, Tjuvholmen øst og Søndre Akershuskai som de mest aktuelle.

– Dette er noe som haster å få på plass. Bare se hvordan det er på Sørenga en godværsdag. Vi ønsker oss derfor flere badeplasser og fjordbad, ikke bare på grunn av rekreasjonsmulighetene. Like viktig er det å gi unge som vokser opp i Oslo større muligheter for svømmetrening, sier Marcussen.

De mulige plasseringene er blitt vurdert ut fra blant annet båttrafikk, kollektivdekning, sikkerhet, naturmangfold og varelevering og logistikk.

 Tjuvholmen øst er et av tre alternativer for plassering av det nye sjøbadet.

Åpner ved Operaen i 2021

– Oslo var en skikkelig badeby for over 100 år siden. Det må være et mål å få samme status i fremtiden, sier Marcussen.

Strand med bademuligheter er allerede planlagt ved Operastranden og Kongsbakkeallmenningen i Bjørvika. Det er også foreslått badeanlegg ved Brannskjærparken på Filipstad. I studien til PBE blir det foreslått å sikre en 200 meter bred sone fra land for aktivitet i sjøen.

Den første nye badestranden som skal åpnes, ligger rett sør for Operaen, der det ligger flytende badstuer ligger i dag.

– Vi regner med at den åpner sommeren 2021, sier Kielland.

Søndre Akershuskai er et av tre alternativer for plassering av det nye sjøbadet.
Les også

Arkitekter vil ha omkamp om Filipstad, mener kommunens plan er for dårlig

Utredningen legges nå ut på høring med svarfrist 30. mars 2020. Tirsdag denne uken inviterte plan- og bygningsetaten til et eget innspillsmøte hvor innbyggerne fikk lov til å komme med innspill og forslag.

– Mange muligheter

– Vi har allerede hatt seks-syv møter med ulike brukere av fjorden, i tillegg til at mange deler av kommunen har vært involvert. Møtene har handlet om ønsker for videre bruksmuligheter på fjorden, samt sikkerhet. Mange av forslagene i planen vil bli fulgt opp gjennom konkrete planer, noe som betyr nye muligheter for å delta i diskusjonen om hvordan fjorden skal formes, sier Kielland.

Denne uken var det folkemøte på Salt hvor Plan- og bygningsetaten inviterte til innspill fra befolkningen.

Foruten et flytende helårs sjøbad, foreslås det også flere muligheter for bading i sentrum. Dette gjelder i første rekke områdene rundt Tjuvholmen, Operastranden, Kongsbakkeallmenningen, Sørenga sjøbad øst og sør, samt Grønlia.

– Det kan bety både nye strender og skjermede områder i vannet, for eksempel bukten mellom Siloen og fergeterminalen på Vippetangen. Det kan også bety oppmerking av et sjøareal, slik det gjøres i København. Vi har mange muligheter i Oslo, og vi er spente på hva innbyggerne ønsker seg, sier Kielland.

Ny båtled

For at dette skal lykkes, er det imidlertid en rekke krav som må innfris. Blant annet blir det foreslått å samle all nyttetrafikk rundt øyene Nakkholmen, Lindøya, Hovedøya, Bleikøya og Gressholmen i form av helt nye innfartsleder.

Sukkerbiten sør er det tredje alternative plasseringsforslaget for det nye sjøbadet.

Videre legges det opp til å skape et økt marinbiologisk mangfold i sjøen langs promenaden.

– Den økologiske tilstanden i Oslofjorden er ikke bra, og det har vi lyst til å gjøre noe med. Studien viser hva som er mulig å få til, både med tanke på å redusere avrenningen ut i fjorden og til å se på naturen under vann, blant annet ved å frede hummeren, sier Arild Hermstad, som er byråd for miljø og samferdsel (MDG).