Venstreside-politikere oppfordrer til Foodora-boikott inntil streiken er over

Varaordfører Kamzy Gunaratnam i Oslo har slettet Foodora-appen fra telefonen sin, som støtte til de streikende. Vi er ikke imot tariffavtale, men ønsker ikke den samme som LO, svarer selskapet.

Varaordfører Kamzy Gunaratnam i Oslo møtte de strikende Foodora-syklistene på Youngstorget torsdag formiddag

«Dette handler ikke bare om lønn, men trygghet i hverdagen som arbeidstager. Inntil de får en tariffavtale, som gir dem trygge arbeids- og lønnsvilkår, har jeg valgt å slette appen. Del gjerne for å vise din støtte».

Det skriver Kamzy Gunaratnam på Facebook og Twitter. Hun er varaordfører og annenkandidat for Arbeiderpartiet i Oslo.

Da Aftenposten prater med henne, har hun nettopp vært på Youngstorget i regnet med boller til de streikende budene.

– De har trosset alt slags vær for å levere, da skulle det bare mangle at vi gjør det samme for dem. Det var et veldig hyggelig møte. Og jeg håper at deres krav blir hørt, sier hun.

– Tariffavtale er et grunnleggende krav, det er naturlig å støtte dem i denne saken, sier hun også.

Varaordføreren viser til Oslo-modellen, hvor kommunen har definert en minstestandard når de kjøper inn tjenester fra byggebransjen.

– Som politiker har man både forbrukermakt og politisk makt. Man kan sette en standard for innkjøpene man gjør. På samme måte som kommunen har satt en standard, kan man gjøre det som forbruker, og det gjør jeg her. Det jeg liker med Foodora, er at de bidrar til et grønt skifte gjennom å distribuere med sykkel. Men de som gjør det, må også ha ordnede arbeidsforhold, sier Gunaratnam.

Les også

A-MAGASINET: Hvordan er det egentlig å jobbe for Foodora? Vi testet.

Flere politikere vil ha boikott

Flere andre politikere på venstresiden har de siste dagene støttet kravet om tariffavtale i budfirmaet, og de har oppfordret til boikott inntil konflikten er løst.

«Burde vært en selvfølge at Foodora innfrir kravet», skriver Rødt-leder Bjørnar Moxnes på Facebook, og oppfordrer til boikott.

– De kjemper for et fortsatt organisert arbeidsliv og det viktige prinsippet om at det er tariffavtalene som skal være bærebjelken i arbeidslivet, sier Moxnes.

Hvor skal egentlig sykkelbud stå streikevakt? Foodora-budene dropper den tradisjonelle streikevakten og har i stedet opprettet et provisorisk sykkelverksted på Youngstorget, hvor byens befolkning kan få hjelp.

Partisekretær i Ap Kjersti Stenseng oppfordrer til boikott inntil arbeidskonflikten er løst.

– I mellomtiden må folk kose seg med god mat, men da oppfordrer jeg de til å gå ut og spise, eller hente maten sin selv, sier Stenseng til Dagsavisen.

Les også

VANSKELIG VALG? Ta Aftenpostens valgomat her.

Streiken startet tirsdag

Foodora-streiken var et faktum tirsdag, etter at forhandlingene dagen før brøt sammen. LO-tilknyttede Fellesforbundet har tatt ut 102 ansatte i selskapet i streik, opplyser forbundet.

Selskapet opplyser at det har rundt 600 ansatte i Norge.

Syklistene har i dag en grunnlønn på 120 kr/time, samt et fast tillegg pr. levering. Ifølge selskapet tjener syklistene i snitt 174 kr/time, samt tips.

Ifølge selskapet skal Fellesforbundet krevd at den såkalte speditøroverenskomsten, som brukes av mange i transportbransjen, skal bli tariffavtalen.

Selskapet mener dette vil bli for altfor kostbart for dem, at den ikke er tilpasset forholdene i bransjen og mener det er mer relevant å sammenlikne lønnsnivået med andre type serviceyrker med mange unge ansatte, som butikkbransjen. Speditøroverenskomsten har en garantert minstelønn på 202,54 kr/time.

Fellesforbundet avviser at det er denne avtalen de har krevd, men har ikke gått ut offentlig med detaljer om de faktiske kravene sine.

Tillitsvalgt Espen Utne Landgraff for syklistene kommenterte bruddet i forhandlingene slik til NTB tidligere i uken:

– Avtalen syklistene ønsker, er tilpasset våre behov, men ledelsen avviser å forhandle om de konkrete vilkårene.

Les også

LES OGSÅ: Seks selskaper slåss om elsparkesykkel-markedet i Oslo. I fremtiden kan de få konkurranse fra Ruter.

Slik svarer Foodora på kritikken

– Forslaget som opprinnelig ble lagt på bordet, ville betydd at 600 personer mistet jobben. I stedet for å gå i dialog med en aktør som etterstreber den norske modellen med faste ansatte og ordnede forhold, ønsker de nå å presse gjennom en avtale som i realiteten betyr at aktører som ikke har faste ansatte ,får et konkurransefortrinn. Er det rasjonelt? Det får man avgjøre selv.

Det sier Carl Tengberg, sjef i Foodora Norge, som svar på hva han tenker om politikeres boikott-oppfordring.

Tengberg understreker at selskapet stiller seg positive til tariffavtale, men at det sentrale er spørsmålet om hvilken.

– Da må man forstå plattformøkonomien, vår bransje og vårt selskap. Det har ikke motparten gjort, sier Tengberg.

Han mener at avtalen som Fellesforbundet ønsker innført, både er den dyreste de kunne valgt og den minst relevante.

I stedet for denne avtalen, som ofte benyttes av etablerte firmaer med fulltidsansatte i transportbransjen, mener han at man heller må sammenlikne Foodra med andre serviceyrker med mange unge ansatte som i arbeider deltid og i kortere perioder, som butikk- og serveringsbransjen.

I et slikt perspektiv er lønnsnivået og arbeidsvilkårene i Foodora konkurransedyktige, mener Tengberg.