– Når Oslo betaler 650 mill. fra overskuddet til å nedbetale gjeld, så har man 22 mill. til idrettsanlegg

En samlet opposisjon mener at byrådet må finne frem penger til å utføre nødvendig vedlikehold av idrettsanlegg.

– Vi hadde fire slike benker. Tre av disse er brukt opp. Nå er den siste i ferd med å bli ødelagt. Likevel har ikke kommunen penger til å erstatte dem, sier frivillig Bård Olsen i Høybråten basketballklubb som bruker Furuset idrettshall. Onsdag skrev Aftenposten om underskuddet i idrettsavdelingen i Bymiljøetaten som går utover nødvendig vedlikehold av idrettsanlegg og utstyr.

Aftenpostens sak om at det nå er full stans i vedlikeholdet av 165 kommunale idrettsanlegg i hovedstaden fordi idrettsavdelingen i Bymiljøetaten (BYM) vil ha et underskudd på nærmere 22 millioner kroner i år, har satt sinnene i kok blant opposisjonspolitikere i bystyret.

I verste fall kan det bety stenging av idrettsanlegg.

– Det er veldig trist, men jeg er ikke overrasket. Jeg har fire barn som jeg følger til treninger. Der ser jeg at mange av anleggene forfaller. Dette byrådet er veldig glad i å klippe snorer, men ikke like opptatt av å vedlikeholde, sier Espen Andreas Hasle, listetopp for KrF ved høstens valg.

Espen Andreas Hasle (KrF) kritiserer byrådet for manglende budsjetter til vedlikehold av idrettsanlegg.

Han mener at byrådet enkelt kan sørge for at anleggene blir vedlikeholdt.

– Når Oslo betaler 650 mill. fra fjorårets overskudd til å nedbetale ekstraavdrag på gjeld, så har man 20–30 mill. til idrettsanlegg. Byrådet har mer enn nok penger til å løse denne saken. De skylder på økte strømregninger, men det kan ikke etaten lastes for, sier Hasle, og viser til kommunen hadde et driftsoverskudd på nesten en milliard kroner i fjor.

Rett før sommerferien foreslo byrådet å bruke 659 millioner av dette til å betale ekstraavdrag på gjeld, noe flertallet i bystyret sa ja til.

– Katastrofe hvis idrettsanlegg blir stengt

Høyres Øystein Sundelin er også overrasket over prioritetene til byrådet.

– En ting er at Oslo bruker 659 millioner kroner av overskuddet til å ekstraavdrag på lån. En annen ting er at vi har råd til å bruke nesten 120 millioner kroner på at Oslo er kåret til Europas miljøhovedstad. Jeg vet ikke hvor mye det er å feire når vi bruker millioner på feiring mens idrettsanleggene forfaller, sier Sundelin.

– Vi kan ikke ha det sånt at det er morsomt å åpne nye bygninger mens de vi har forfaller, sier Øystein Sundelin (H).

– Vi kan ikke ha det sånt at det er morsomt å åpne nye bygninger mens de vi har forfaller. Hvis vi dropper vedlikehold nå, så vil behovet bare øke. Det blir katastrofalt hvis idrettsanlegg blir stengt til høsten, legger Sundelin til.

Han er også kritisk til at BYM bruke 310 millioner kroner på konsulenter i fjor.

– Vi trenger konsulenter for å prosjektere og planlegge, men hvis vi ikke klarer å ta vare på det vi har, så bør vi tenke om før vi prioriterer nye ting, sier Sundelin.

Venstre: Kan få det inn i budsjettet

Hallstein Bjercke (V) sier at det dummeste kommunen kan gjøre, er å spare på vedlikeholdet.

– Det er dumt å spare seg til fant. Det er byrådets ansvar å sørge for at etaten gjør det beste for byen. Det at etaten bruker 300 millioner kroner på konsulenter, reklamer på Facebook og over hele byen samtidig som de ikke har råd til å bytte en ødelagt lås på et utstyrsrom i Furuset idrettshall, vitner om dårlig styring av byrådet og BYM, sier Bjercke.

Venstre-topp Hallstein Bjercke i Oslo mener at det går an å bevilge penger til etaten utenom det ordinære budsjettet.

Han mener at det går an å bevilge penger til etaten utenom det ordinære budsjettet.

– Byrådet sier at det ikke går an å løse dette fordi det er en budsjettsak. Det er klart vi kan fikse dette dersom vi vil. I neste bystyremøte har vi en budsjettsak om eiendomsskatten. Det går an å bevilge mer penger da. Vi må uansett ha en løsning på dette siden forfallet går utover idrettstilbudet til barn og unge, sier Bjercke.

Frps Camilla Wilhelmsen sier at det er byrådets ansvar å gjøre noe med budsjettunderskuddet, slik at BYM kan foreta nødvendig vedlikehold av anleggene.

Byråd Hansen: Har dialog med etaten

Idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) sier at hun har dialog med BYM om hvordan denne situasjonen kan løses. De skal nå sammen se på etatens budsjett.

Idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap).

– Jeg tror at ingen ansvarlig parti i bystyret mener at man skal dekke underskuddet for etater som har merforbruk. Alle ønsker at de kommunale etatene holder sine budsjetter, sier Hansen.

Byrådsavdelingen hennes presiserer at de ikke avviser ekstrabevilgninger, men vil kartlegge hva som trengs.

– Men det er jo ikke etatens skyld at strømprisen økte kraftig i fjor?

– Dette er en av tingene vårt budsjett ikke er rigget til å håndtere. Budsjettet ble lagt frem i september, men det er lagt opp slik at etatene skal klare å dekke slike utgifter selv, svarer byråden.

Når det gjelder opposisjonens kritikk av konsulentbruk i etaten, sier Hansen at det var ikke idrettsavdelingen i BYM som bruke konsulentene.

Fnyser av opposisjonen

Byråd Hansen fnyser av opposisjonen som mener at dagens byråd er mer opptatt av snorklipping enn vedlikehold.

– Dette er jo fullstendig sprøyt. Vi har gjort en kjempejobb med tanke på rehabilitering av idrettsanlegg. Da jeg overtok, hadde Oslo et enormt etterslep på både nybygg og vedlikehold og Oslo fikk nest minst tippemidler av alle fylkene. Vi investerer nå for 6,2 milliarder i nye anlegg de neste fire årene. Vi har pusset opp over 20 kunstgressbaner, flere bad, alle friidrettsarenaene og også garderober og andre ting.

Hun legger til at etterslepet har vært bygget opp over mange år.

– De som kritiserer meg har null troverdighet på dette området. Bare fra 2017 til 2019 er idrettsbudsjettet økt med over 50 millioner kroner. Samtidig er jeg lei for at vi nå har kommet dit at det er vanskelig å bytte ut enklere ting som går i stykker fordi driftsbudsjettet er så anstrengt. Det gjør at noen ting som har vært dårlig lenge må vente litt til, og det gjør at det kan oppstå situasjoner som vi må se på.

Eivor Evenrud (R) støtter byrådet i denne saken.

– Vi er ikke i en budsjettprosess nå. Jeg regner med at byrådet vil i sitt budsjettforslag i høst komme med en løsning for dette, sier Evenrud.

Slik forklarer BYM konsulentbruken

– BYM er en stor byggherre i Oslo, og bruken av konsulentmidler gjelder i hovedsak prosjekteringsoppdrag fra rådgivende ingeniørfirmaer. Dette er også oppgaver som etaten selv innenfor byggeområdet ikke har kapasitet eller kompetanse til utføre. Midlene her er knyttet til spesifikke investeringsprosjekter, sier presseansvarlig Monica Olsen.

Hun presiserer at bruken av midler gjenspeiler den høye utbyggings- og rehabiliteringstakten i byen. Blant annet har etaten ansvaret for en rekke store gateopprustningsprosjekter, både i Storgata, Thorvald Meyers gate, Bispegata, Prinsens gate, Tinghuset-Tullins gate. Dette handler om midlertidige prosjekter og ikke varig kompetansebehov.

– Konsulentbruken og utgiftene en har til dette, har ingenting med kostnadene ved drift av idrettsanleggene å gjøre. Vi kutter ned på de kostnadene vi kan for å holde driften i samtlige idrettsanlegg i gang. Vi har innført innkjøpsstopp for forbruksvarer og utstyr, ansettelsesstopp og vedlikeholdsstopp, sier Olsen

– I tillegg jobber vi med å omdisponere prosjektmidler for å dekke inn underskuddet.