Oslo

Byrådet skryter av 3000 nye barnehageplasser. Men de har tatt en snarvei for å få det til.

Byrådet droppet siste runde med kvalitetskontroll for å nå prestisjemålet om flere barnehageplasser, viser ny rapport. KrF og Venstre krever høring for å få alle svar på bordet.

Hasselhaugen barnehage ligger i et lite skogholt på baksiden av Vestre Aker Kirke. Den er én av mange nye barnehager kommunen bygger – uten ordinær kvalitetssikring av prosjektet. Barnehagen skal stå klar til høsten med 48 plasser.
  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd
    Journalist

Barnehagekapasiteten skal økes med minst 3000 nye plasser, slo Ap, SV og MDG fast i byrådserklæringen i 2015.

Saken var et av de viktigste valgløftene til Ap. Tre og et halvt år senere er de på god vei til å nå målet.

Det hefter imidlertid et stort «men» ved tallene: For å nå målet har byrådet tatt en snarvei, fastslår en fersk rapport fra Kommunerevisjonen.

Oslos folkevalgte har bestemt at det i kommunale byggeprosjekter skal gjennomføres en siste runde med kvalitetssikring, kalt KS2, før avgjørelse tas om å bevilge penger.

Denne kvalitetssikringen har byrådet og det kommunale foretaket Omsorgsbygg sett bort ifra i 12 ulike barnehageprosjekter, som inkluderer både nybygg og utvidelser.

«Årsaken til dette var å sikre fremdrift for å oppfylle målet om 3000 nye barnehageplasser», skriver Kommunerevisjonen.

Bystyret ble aldri informert.

Les også

LES OGSÅ: Flere barn enn før vokser opp midt i byen. Men hva gjør at mange flytter, mens andre blir værende?

Krever alle fakta på bordet

Erik Lunde (KrF)

KrF og Venstre reagerer svært kraftig. Partiene krever høring i bystyret for å få kartlagt årsaker og mulige konsekvenser.

I kraft å være nestleder i bystyrets helse- og sosialkomité kan Erik Lunde (KrF) kalle inn til en slik høring. Det gjorde han i komitémøtet onsdag, hvor rapporten ble behandlet.

– Det vi ikke har fått gode nok svar på, er hvorfor og hvordan beslutningen ble fattet. Da er det riktig med en høring, sier Lunde.

Han spør om dette har ført til mindre kontroll med prosjektene, og om kommunen kan ha tapt økonomisk på det.

– Det vi må få informasjon om, er når det ble besluttet og på hvilken måte. Var dette bare en dialog mellom den ansvarlige byråden og Omsorgsbygg, eller har det vært behandlet av byrådet? Hvilken informasjon lå til grunn, var det for eksempel gjort en risikovurdering, spør Lunde.

Les også

LES OGSÅ: Fortjenesten til private barnehager er mer enn tre ganger så høy som på Oslo Børs

– Utfordrer kommunens styringssystem

Han mener det er svært alvorlig at byrådet med overlegg har gått utenom investeringsreglene bystyret har vedtatt.

– Det utfordrer hele det parlamentariske styringssystemet i kommunen, sier Lunde.

Hallstein Bjercke (Venstre)

Hallstein Bjercke, gruppeleder for Venstre, påpeker det samme.

– Det gjør saken enda mer alvorlig at kommunen gjør dette fordi de har hastverk med å bygge nok kommunale barnehager, samtidig som ferdig bygde private barnehager står klare og kunne blitt tatt i bruk, men ikke får lov, sier Bjercke.

Han viser til konflikten på Økern, der barnehagekonsernet Espira har fått avslag på søknad om tilskudd til drift. Det er en direkte konsekvens av samarbeidsavtalen mellom byrådspartiene og Rødt, som har som mål å forhindre flere kommersielle barnehager.

Les også

LES OGSÅ: Mobbing i barnehagen? Ja, det finnes.

Frykter mulig millionsmell

Det forrige byrådet i Oslo, hvor Bjercke selv satt som næringsbyråd, beregnet standardkostnader for bygging av blant annet barnehager, sammen med de kommunale eiendomsforetakene.

– Enkelt forklart var det for mye skreddersøm og for lite hyllevare. Vi ønsket å få ned kostnadene, sier Bjercke.

Med utgangspunkt i disse tallene, prisjustert, mener Bjercke at de 12 aktuelle prosjektene kan vise seg å være titalls millioner kroner dyrere enn de kanskje burde ha vært.

– En kvalitetssikret styringsramme for prosjektene ville gitt et økonomisk mål å styre etter. Nå vet ikke om kostnadsrammen som ble satt, var den riktige, sier Bjercke.

Erik Lunde i KrF understreker at partiet mener det er riktig å bruke penger på å bygge flere barnehageplasser, men han påpeker at Oslo kommune har dårlige erfaringer med å bruke store penger på satsinger, uten nok kontroll.

– Når det sprøytes mye penger inn i et system, øker risikoen for at ting går galt. Da bør kontrollen være større, ikke mindre. Det er vel lærdommen, sier han.

Det samme påpeker Kommunerevisjonen. De skriver at det er deres oppfatning «at det i en periode med økt aktivitetsnivå er viktig å beholde internkontrollaktiviteter.»

De skriver videre: «Manglende kvalitetssikring øker risikoen for at usikkerheten ikke oppdages på et tidlig tidspunkt.»

Les også

LES OGSÅ: Ni av ti barn spiser for lite grønnsaker. Dette bør de spise daglig.

Uenig med Kommunerevisjonen

Marthe Scharning Lund, næringsbyråd

Byrådet har erkjent at de har droppet KS2 for disse prosjektene, men næringsbyråd Marthe Scharning Lund (Ap) er ikke enig i at byrådet med dette har fraveket bystyrets regler.

«Jeg mener kvalitetssikringen av disse prosjektene har ligget innenfor økonomireglementet og investeringsregimet og er uenig i noen av slutningene til Kommunerevisjonen», skriver hun i en e-post.

Hun understreker at også byrådet er opptatt av kontroll.

«For disse prosjektene har det blitt gjort en konkret vurdering av hva som ville være riktig nivå og omfang på kvalitetssikringen. Det vesentlige har vært å gjennomføre en ekstern usikkerhetsanalyse for å kvalitetssikre kostnadsestimatet for investeringsprosjektene», skriver hun videre.

Hun mener det ikke er grunnlag for å si at kommunen er påført unødige ekstrakostnader.

«Jeg har ingen holdepunkter for å mene at prosjektene er blitt mer kostbare. Vi vet ennå ikke fasiten fordi flere av dem fortsatt er under bygging, men for denne prosjektporteføljen ligger det ikke, samlet sett, an til vesentlige avvik fra styringsrammen», skriver byråden.

Les mer om

  1. Bystyret
  2. Oslopolitikken
  3. Barnehage
  4. Byrådet (Oslo)