Syklistene føler seg overkjørt i Oslos byggejungel

Syklister skvises ut når det graves og bygges i Oslos gater. Syklistenes Landsforening etterlyser bedre skilting i veiarbeidssoner.

Forvirrede syklister med hjertet i halsen som forsøker å finne en farbar trasé blant ryggende lastebiler, biler og trikker som skifter fra det ene sporet til det andre.

Det er situasjonen i Dokkveien ved Vestbane-tomten, der Statsbygg bygger nytt Nasjonalmuseum. På den andre siden av veien bygges Aker Brygge om. Dokkveien, som ligger midt i mellom, er blitt anleggsplass.

Dette er bare en av mange trafikkfeller for syklister i Oslo.

Les også:

Les også

Bare tre prosent synes det er trygt å sykle i Oslo

Ingen tar ansvar

Syklistenes Landsforening (SLF) i Oslo frykter at det skal skje alvorlige ulykker. Helt siden byggestarten i mars har de jobbet med å få entreprenøren og involverte kommunale etater til å ta grep med tilrettelegging og skilting.

I mai fikk de et møte med utbyggerne, men siden har lite skjedd.

Sykkelveien langs E18, som er den mest brukte sykkeltraseen i Oslo, ender opp i Dokkveien, som nå er en stor byggeplass. Her kjører syklistene mellom ryggende lastebiler, personbiler og trikker mens byggearbeidene pågår.

— Vi synes Bymiljøetaten burde tatt ansvar her. Enten må de sette opp skilt, eller så må de be en av entreprenørene gjøre det, sier Trond Solem, styreleder for SLF Oslo.En rapport fra Statens vegvesen viser at syklister og gående er svært utsatt for ulykker i veiarbeidsområder. De har gjennomgått 23 dødsulykker i tilknytning til veiarbeid eller anleggsarbeid nær veien i 2011.

Gjennomgangen viste at 12 av de 23 drepte var gående eller syklende. To tredjedeler ble påkjørt av tunge kjøretøyer. Statens vegvesen konkluderte med at "Ulykkesanalysene avdekker mangelfull tilrettelegging for gående og syklende".

Solem mener syklistene har krav på samme type skilting som øvrige grupper .

— Det må settes opp skilt som viser at det foregår veiarbeid, hvor lenge det skal pågå og informasjon om hvilken annen rute man kan sykle, sier Solem.

Han mener dårlig skilting er et tilbakevendende problem når det er veiarbeid i Oslo.

De siste månedene har det vært byggearbeider i sykkelfeltene på begge sider av Kirkegata. Et skilt om at det foregår veiarbeid er plassert på fortauet, men det er vridd slik at syklistene i feltet ikke ser det. Litt lenger oppe i gaten, ved Domkirken, er det anlagt et midlertidig trikkestopp. Trikkestoppet er plassert midt i sykkelfeltet. Rødmerkingen er erstattet med svart asfalt.

— Her burde det stått et skilt som forklarte at det er smal vei og at man som syklist må bruke kjørefeltet, sier Solem.

Se sykkelkaoset på Dokkveien i Vika:

— Vi må bli flinkere

Statens vegvesen innrømmer at de har litt gå på.

— Syklister og fotgjengere trenger god merking i veiarbeidsområder. Vi må bli flinkere til å informere syklister og gående om hvor de skal gå eller sykle, også om hvor de finner alternative ruter. Det bør også entreprenører og andre veieiere gjøre, sier Jon Øyvind Johannesen, overingeniør i Statens vegvesen.

— Hvis vi ikke merker godt nok, risikerer vi at syklister og gående tar veier de ikke skal.

Odd Bratteberg, pressekontakt i Bymiljøetaten, er ikke like selvkritisk. Bymiljøetaten setter kun opp skilt som viser arbeidets varighet og informasjon om omkjøringsveier på større prosjekter.

— Vi setter ikke opp skilt som viser varighet og omkjøringsveier på kortvarige prosjekter med lite omfang. Vi kan heller ikke pålegge entreprenørene å sette opp slike skilt, sier han.

- Men Dokkveien er vel et stort prosjekt?

— Ja, vi så at det ikke var optimal trafikkskilting der etter at prosjektet var i gang. Så nå har vi pålagt entreprenøren ytterligere skilting der, sier Bratteberg.

Statsbygg lover å skjerpe seg

Statsbygg lover syklistene skal få det ene fortauet i Dokkveien, men tidligst fra 20. juni.

— Vi skulle gjerne ha gjort noe med dette tidligere og beklager at det har tatt så lang tid, sier Birgitte Bye, kommunikasjonsleder for prosjekt nytt Nasjonalmuseum i Statsbygg.

— Det er flere som eier området; Statens vegvesen, Oslo kommune, NPRO og Statsbygg, så egentlig er ikke dette vårt ansvar alene å sikre området. Det er forvirrende for syklister å komme inn i Dokkveien nå. Vi hadde et uhell med en syklist her nylig og er engstelige for at det skal skje noe mer, så vi tok grep, sier Bye.

Ifølge Bye er det nå bestilt to nye skilt for å gjøre situasjonen bedre for syklistene.

— Vi har også sagt opp elbilparkeringen i Dokkveien. Når elbilene er ute, skal taxiholdeplassen inn på det området. Når det er på plass skal syklistene få fortauet nærmest Aker Brygge. Vi håper å ha dette på plass innen 20. juni, sier Bye.

Syklistene ønsket omkjøringstrasé via Munkedamsveien, men Bye mener det er vanskelig å få til fordi det er mye anleggstrafikk der også, samt at det er Statens vegvesen som eier Munkedamsveien.

Når byggearbeidene er ferdig om seks år, skal sykkelveien gå rundt museumstomten og ned Dronnings Mauds gate.

Kirkegata er en annen sykkelfelle. Den ble utstyrt med rød asfalt for sykling i begge kjøreretninger for et par år siden. De siste månedene har sykkelfeltet på begge sider av veien vært forbeholdt byggearbeider. Skiltingen om alternativ rute finnes ikke.