Innvandring redder Oslo fra eldrebølgen

I 2040 vil fortsatt bare 12 prosent av innbyggerne i Oslo være over 70 år, ifølge nye tall fra SSB. I flere distriktskommuner blir det nesten tre ganger så mange, der rammer eldrebølgen med full tyngde.

Thando Sikawuti (31) arbeidet som grafisk designer i Sør-Afrika. Han flyttet fra livet og jobben sin der, og valgte heller kjærligheten: En kvinne fra Oslo.

Thando Sikawuti triller sin 11 måneder gamle datter Erica i solskinnet i Botanisk hage. For to år siden flyttet han fra Sør-Afrika til Norge.

– På grunn av kjærlighet, oppsummerer han.

31-åringen trekker spesielt frem at det knapt er kriminalitet på spørsmål hva han liker med byen.

– Jeg trenger ikke lenger se meg over skulderen, sier han.

– Det tar litt tid å tilpasse seg livet her. Men jeg planlegger å bli en stund, så får vi se hvordan det går, legger han til.

Han er ikke alene om å velge seg Oslo. Og det er godt nytt for hovedstaden.

Les også

I to av fire bydeler i Groruddalen har flertallet innvandrerbakgrunn

Unge flytter fra utkantene

Tirsdag la Statistisk sentralbyrå (SSB) frem befolkningsfremskrivingene for Norge.

Astri Syse ved SSB forsker på dødelighet og aldring.

Antallet eldre vil stige markant. I landet som helhet vil 20 prosent være over 70 år i 2040. Det skyldes først og fremst at folk i snitt stadig lever lenger.

Men det er store forskjeller.

– Bare 12 prosent av Oslos befolkning vil være 70 år eller mer i 2040. I enkelte distriktskommuner vil denne andelen være 30 prosent, sier seniorforsker Astri Syse hos SSB.

Den sterke eldrebølgen i utkantene skyldes både unge som drar derfra, men også mangel på innflyttere.

– Innvandrere flytter ikke til de mest usentrale områdene, og unge mennesker som flytter ut for å studere, kommer som regel ikke tilbake, sier Syse.

Så stor er andelen personer over 70 år i 2040:

Oslo vokser mest av byene

Oslos folketall vil øke med 30 prosent frem mot 2040, ifølge SSB. Da vil det bo 850.000 personer i hovedstaden. Ingen andre byer vil øke like mye.

  • Oslo: 30 prosent vekst
  • Kristiansand: 28 prosent vekst
  • Trondheim: 20 prosent vekst
  • Bergen: 18 prosent vekst
  • Tromsø: 14 prosent vekst
  • Stavanger: 12 prosent vekst

Innvandring er hovedårsaken til veksten i Oslo.I dag bor det 63.000 innvandrere fra vestlige land her. Polakker og svensker er de største enkeltgruppene.

Det bor 100.000 innvandrere med bakgrunn fra Asia, Afrika og Latin-Amerika der. Pakistanere og somalere er de største enkeltgruppene.

Da er norskfødte barn ikke regnet med.

I tillegg kommer tilflytting fra resten av landet. Stadig nye unge flytter inn til hovedstaden. Det holder snittsalderen på befolkningen nede.

Når de blir eldre, spesielt hvis de får barn, velger endel å flytte ut av byen. Men da går turen som regel bare til Akershus. Det bidrar i neste omgang til å holde snittalderen nede og folketallet oppe i Oslos forstadskommuner.

Les også

Hver tredje Oslo-borger har innvandrerbakgrunn

Flere eldre enn barn i fremtien

I hovedscenariet til SSB er det lagt til grunn at:

  • Fruktbarheten forblir på dagens nivå med rundt 1,7 barn per kvinne
  • Levealderen øker med rundt syv år for menn og fem år for kvinner frem mot 2060
  • Det innenlandske flyttemønstret vi har sett de siste ti årene, fortsetter
  • Nettoinnvandringen på sikt blir liggende mellom 25.000 og 30.000 årlig.

I 2100 vil de være 200.000 flere eldre enn barn i Norge.

– De eldste blir også eldre. Det vil få konsekvenser for tjenestetilbud, sier forsker Astri Syse.

Høy fruktbarhet og høy innvandring bremser eldrebølgen. Likevel vil en høy innvandring til Norge ikke bremse aldringen helt, blant annet fordi også innvandrerne blir eldre.

I dag utgjør innnvandrere bare 4 prosent over 70 år. I fremskrivingen vil denne andelen øke til 27 prosent i 2060.

Les også

Den registrerte kriminaliteten har ikke vært lavere på 20 år

Få vil til Østerdalen

Forskeren mener disse distrikskommunene bør sette i gang tiltak nå for å snu trenden.

– De bør legge til rette for kvinner i fødedyktig alder og markedsføre seg som barnefamilievennlige, sier hun.

Norvald Illevold, ordfører i Rendalen

Blant dem som kan få mer enn 30 prosent seniorer i fremtiden, er lille Rendalen med knappe 1900 innbyggere. Få unge vil til fraflytningskommunen i Østerdalen.

Ordfører Norvald Illevold (Ap) mener at Rendalens største utfordring for å tiltrekke seg flere, er jobbmulighetene.

– Det er en problemstilling vi jobber intenst med hver eneste dag.

Men han kan lokke med billige tomter og attraktive eiendommer.

– Her kan de bygge hvor de vil, det er billig å etablere seg her og det er et supert sted for barn å vokse opp, lokker ordføreren.