Gratis medisiner og raskere helsehjelp til migrantene

Oslo kommune mener at de har et godt nok helsetilbud for migrantene, og viser blant annet til raskere hjelp på legevakt og gratis medisiner.

Oslo kommune har denne uken forsterket helsetilbudet vesentlig for migrantene som nå også får gratis medisiner.

Røde Kors har opplevd situasjonen for migrantene på Tøyen så alvorlig at de har sendt et brev til justisminister Anders Anundsen (Frp) for å uttrykke sin bekymring.

Røde Kors er særlig opptatt av at migrantene får god nok helsehjelp.

- Vi er bekymret for dem som kommer med kroniske sykdommer de ikke har medisiner for, gravide og andre som trenger helsehjelp. Her må offentlige myndigheter inn, har Åsne Havnelid, generalsekretær i Røde Kors sagt til Aftenposten.

Oslo kommune sier på sin side at de har forsterket helsetilbudet med flere tiltak denne uken, og at kommunen har full kontroll over situasjonen.

Kommunaldirektør Endre Sandvik.

— Vi har nå gjort en avtale med apoteket som ligger vegg i vegg med Oslo kommunale legevakt, slik at migranter som får resept fra legevakten kan få gratis medisiner der. Regningen havner hos UDI. Hittil har fem-syv pasienter fått gratis medisiner pr. dag, sier Endre Sandvik, kommunaldirektør i byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester i Oslo kommune.

To skift på Aker

Sandvik var selv på Tøyen fredag kveld, og mener at kommunen gir et godt nok helsetilbud til migrantene.

— Vi har laget informasjonsbrosjyrer der vi forteller flyktningene at de kan oppsøke legevakten ved behov. Der har man tilrettelagt for å gi flyktningene raskere legehjelp enn andre. Hittil i helgen har ingen av dem oppsøkt legevakten, sier Sandvik.

Alle migranter skal igjennom en helseundersøkelse som skal gjøres av Oslo kommune. Også her er kapasiteten økt.

— Vi låner nå et laboratorium på Aker sykehus. Sykehuset stiller også opp med lege og radiograf. Nå jobbes det dobbeltskift for å få unna helseundersøkelsen. I gjennomsnitt blir 150 personer undersøkt hver dag, men vi har kapasitet til å undersøke 200 om dagen, sier Sandvik.

- Har du forståelse for at Røde Kors reagerer?

- Vi respekterer at Røde Kors har sitt syn på saken, og skal ta kontakt med dem mandag morgen for å få til et møte. Der skal vi snakke om hvordan hjelpen til flyktningene kan bli enda bedre. svarer Sandvik.

Han legger til at kommunen er i jevnlig kontakt med Helsedirektoratet, Helsedepartementet og UDI i forbindelse med situasjonen på Tøyen.

— Mange blir flyttet til mottak utenfor byen etter fem-seks dager i Oslo. Derfor er det ikke hensiktsmessig at vi setter i gang langvarige tiltak, men alle skal få nødvendig hjelp i Oslo, understreker Sandvik.

Har god dialog med kommunen

Åsne Havnelid, generalsekretær i Røde Kors, sier søndag ettermiddag at de har god dialog med Oslo kommune om migrant-helsen.

Generalsekretær Åsne Havnelid.

— Vi er i veldig god og tett dialog med Oslo kommune og andre aktører som Helsedirektoratet, UDI og politiet. Vi er glad for denne dialogen, og har inntrykk av at Oslo kommune har satt i gang flere tiltak. Nå håper vi at også langsiktige tiltak kommer på plass. Og så ønsker vi et større registreringsmottak, sier Havnelid som ser frem til møte med kommunen.