Bussjåfører vil merke bussene med advarsel

Foreslår klistremerker som forteller syklister at de befinner seg i bussens store blindsone.

Steinar Olsen, tillitsvalgt i Yrkestrafikkforbundet (YTF) i Unibuss, mener klistremerker som forteller at man befinner seg i bussens dødvinkel kan redusere ulykker og nestenulykker.
  • Astrid Løken
    Astrid Løken

Ikke alle syklister er klar over at bussene har stor blindsone. Sjåførene ser ikke syklister og gående når de er i deres dødvinkel.

Steinar Olsen, tillitsvalgt i Yrkestrafikkforbundet (YTF) i Unibuss, mener klistremerker som forteller at man befinner seg i bussens dødvinkel, eller blindsone, vil redusere ulykker og nestenulykker.

Bussene i Stockholm er utstyrt med klistremerker som gjør fotgjengere og syklister oppmerksomme på at de befinner seg i sjåførens dødvinkel.

– Slike klistremerker finnes på alle busser i Stockholm og andre europeiske byer. Der er plassert like bak fremste dør, der vi har det området som kalles dødvinkel. Der kan det være problematisk for sjåføren å oppdage syklister og fotgjengere, sier Olsen.

– Ganske skummelt

– Hvordan er det å være bussjåfør med flere syklister på veiene?

– Det er ganske skummelt for oss. Vi opplever syklister både på høyre og venstre side av bussen. Det er veldig mange syklister og veldig uoversiktlig. Sykkelfeltene er trange og kjørebanen ikke bred nok, så vi må over midtstreken eller over grensen til sykkelfeltet for å få plass. Med lastebiler på venstre side blir det for trangt. Noen steder er de rett og slett ikke plass nok i bredden, sier Olsen, og trekker spesielt frem Kirkeveien.

Dunkle høstmorgener gjør det ikke bedre.

– Det er veldig skummelt om morgenen. Veien er fuktig og mange syklister er uten lys. Da har vi ikke muligheter til å se dem, påpeker Olsen.

– Det kommer etter hvert kameraer som kan erstatte speil, men det tar nok et par år før de kommer på bussene, forklarer Olsen.

Fire busselskaper kjører for Ruter i Oslo og Akershus. Det innebærer at 1200 busser er ute og kjører i Oslo og Akershus.

Syklistene: – Informer gjerne med klistremerker

Morgan Andersson, generalsekretær i Syklistenes Landsforening (SLF), synes det er fint å informere med klistremerker.

– Men da som del av et større arbeid der man adresserer hovedansvaret til veimyndigheter og transportselskaper, sier han.

– I sterkt trafikkerte områder vil det være tilnærmet umulig å unngå blindsoner for syklister, sier Andersson.

Steinar Olsen, tillitsvalgt i Yrkestrafikkforbundet (YTF) i Unibuss

Han påpeker at sjåførene må forvisse seg om at det ikke er noen syklister eller gående i blindsonen før han eller hun svinger.

– Det er ikke syklistene eller de gåendes ansvar å påse at de til enhver tid ikke befinner seg i blindsonen til busser eller lastebiler, sier Andersson.

SLF mener transportselskaper bør pålegges å ettermontere førerstøttesystemer som oppdager myke trafikanter i blindsonen.

– Myndighetene kan gi økonomisk bistand til bransjen for å få dette på plass raskest mulig. Dette vil redde liv, sier Andersson.

Morgan Andersson, generalsekretær i Syklistenes Landsforening (SLF)

Vil ha fysiske skiller

– Man må bygge infrastruktur hvor de ulike trafikantgrupper er fysisk adskilt. Mange steder må eksisterende veiarealer omreguleres for å sikre slik fysisk separasjon mellom trafikantene, mener Andersson.

Ifølge SSB har det vært 24 tilfeller der syklister er blitt skadet etter sammenstøt med buss i Oslo i perioden 2008 til 2016.

– Jo tyngre motparten er, jo mer alvorlig skades syklisten. Sykkelulykkene som registreres hos SSB er kun de som blir meldt til politiet, så dette er nok alvorlige ulykker, sier Torkel Bjørnskau, forsker ved Transportøkonomisk Institutt (TØI).

Han mener det beste er å montere et varslingssystem på bussene, slik at bussjåføren får beskjed når det er en syklist eller fotgjenger i blindsonen.

– Men klistremerker kan være en start, selv om jeg er litt usikker på om det vil ha effekt, sier Bjørnskau.

Alt i alt ruller 1200 busser på veiene i Oslo og Akershus. Ruter har avtale med fire busselskaper, deriblant Ruter.

Ruter: – Vil vurdere klistremerker

Ruter bruker fire buss-selskaper, deriblant Unibuss.

– Vi kjenner til slik merking på busser, blant annet i Sverige, og har fått innspill om dette fra representanter fra Yrkestrafikkforbundet. Vi vil se på hensiktsmessigheten av en slik merking. Generelt vil vi oppfordre alle som ferdes i trafikken til å vise hensyn til hverandre, særlig i gater med blandet trafikk, sier Øystein Dahl Johansen, pressevakt i Ruter.