Oslo

Brødrene Ankers mange navn

Peder og Bernt Anker var Christianias rikeste og hadde stor innflytelse.

Fra det gamle Ankertorget går den flott dekorerte Ankerbrua over til Grünerløkka.
  • Leif Gjerland
    Historieformidler

Den rike og fine Ankerfamiliens begynnelse var en svenske som flyttet til Christiania på 1660-tallet og startet som kjøpmann. To generasjoner senere dro sønnesønn Christian Ancher i gang en meget lønnsom virksomhet som skipsreder og trelasthandler.

Det banet veien for hans sønner, suksessbrødrene Peder og Bernt. Riktignok var det ytterligere to sønner, men Iver Ancher forteller byhistorien lite om, og Jess Ancher rotet seg bort i spillegjeld og skandaler.

Brødrene Bernt Anker (1746 - 1805, malt av Carl Fredric von Breda) og Peder Anker (1749 – 1824, malt av Thyge Matthiasen) ga navn til en mengde steder i Oslo.

Eldstebror Bernt giftet seg med en av Christianias rikeste damer og kunne derved overta hele det Ancherske handelshus. Etter å ha fornorsket navnet, påsto han seg i slekt med den utdødde svenske adelsfamilien Anckar, og vips så var familien Anker av adelsslekt.

  • Har du hørt om Dyvekes bro? Livet til kvinnen som ga navn til broen, er en Askepott-historie om skjønnhet, begjær — og et mulig giftmord.
Liv og røre på Ankertorvet i 1902.

Derfra og ut var Bernt Ankers liv en gylden landevei: Norges rikeste mann, eier av flere kobber— og jernverk, trelasthandler, skogeier og skipsreder. Og forgyllede utmerkelser manglet heller ikke: Stormester i frimurerbevegelsen, medlem i Londons Royal Society, kammerherre og ridder av Dannebrogordenen. Ut fra sin selvlærte visdom holdt han forelesninger og skrev melodramatiske skuespill med seg selv i hovedrollene.Historiske Oslo:

Les også

Da svartemarja var ordentlig svart

Ga navn til Oslos lengste vei

Den noe mer nøkterne bror Peder ble en stor og nytenkende godseier, med hovedsete på en stadig forbedret Bogstad gård. I 1791 kjøpte han Bærums verk og fikk laget en fraktevei både til stangjernshammeren i Maridalen og ned til Brekkesaga ved Kjelsås. Denne «Ankerveien» er i dag Oslos lengste vei.

I 1809 ble Peder først slått til ridder og så til kommandør med storkors av Dannebrog. Mens storebror Bernt var kunstner og likte å leke vitenskapsmann, var Peder politiker. Ved 1814-riksforsamlingen på Eidsvoll var han forsamlingens første president, og ble utnevnt til Norges første statsminister i unionen med Sverige.

På hver sin måte påvirket de to betydningsfulle brødrene Christianias og landets utvikling utover på 1800-tallet, noe som er avtegnet med en rekke Anker-navn rundt om i Oslo.