Oslo

Frp vil ikke samarbeide med Oslo-byrådet om neste års budsjett

Frp nekter å samarbeide med Oslo-byrådet om budsjett etter at byrådet ble enig med SV om Munch-museum i Bjørvika.

- Vi har tidligere hatt avtaler med byrådspartiene, men må dessverre konstatere at de ikke holder avtaler, sier Carl I. Hagen. Foto: Johannessen, Sara

  • Hanne Mellingsæter
    Journalist

Hverken Ap eller Frp var kjent med den helt spesielle avtalen mellom SV og byrådspartiene (Høyre, Venstre og KrF) om en rekke tiltak for Tøyen og nytt Munch-museum i Bjørvika.

Les også

Politisk enighet om at Lambda skal bygges

Avtalen kan få store konsekvenser for Oslo, også utover avtalens mange punkter. Carl I. Hagen (Frp) gjør det nå helt klart at det er uaktuelt for Frp å forhandle med byrådspartiene om neste års budsjett, slik de pleier. Det betyr at byrådet må skaffe flertall for budsjettet på en annen måte.

— Vi har tidligere hatt avtaler med byrådspartiene, men må dessverre konstatere at de ikke holder avtaler. Først og fremst er dette veldig trist. Vi har avtalt møte på torsdag og fredag om å revidere 2013-budsjettet, men får ikke en gang en telefon om at de er i drøftelser med SV om et bredt samarbeid, sier Hagen.

Les også

- SV har solgt sjela si billig

Ifølge Carl I. Hagen (Frp) er det nå slutt på 16 år med budsjettsamarbeid på borgerlig side i Oslo. Han mener byrådet har brutt avtalen om at ingen partier på borgerlig side skal øke utgiftene uten at alle partiene er enige om det.

-Det er uaktuelt for oss å fremforhandle nye avtaler med byrådspartiene. Budsjettet til høsten går jeg ut i fra at de må fremforhandle med SV, sier Hagen.

— Håper Frp vil snakke med oss

Høyres gruppeleder, Eirik Lae Solberg, karakteriserer Hagens utspill som «overraskende» og «leit», og sier det er helt unaturlig å gå inn i budsjettforhandlinger med SV eller andre partier på venstresiden.

-Vi har hatt veldig gode erfaringer med borgerlig budsjettsamarbeid i mer enn 15 år, noe jeg mener alle borgerlige partier i Oslo bystyre har hatt stor glede av. Vi håper i det lengste at Frp på et senere tidspunkt vil være villig til å snakke med oss om budsjett, men hvis det ikke er mulig så blir vi nødt til å gjennomføre en budsjettprosess som er helt vanlig i de aller fleste kommuner i Norge, hvor man voterer over det fremlagte forslaget fra kapittel til kapittel.

-Hvorfor ble ikke Frp informert om avtalen med SV?

-Vi har ved flere anledninger forsøkt å inngå en avtale med Frp om å bygge nytt Munch-museum, det viste seg ikke å være mulig. Vi har forsøkt å få til en enighet med Ap, det har heller ikke vært mulig. Når vi så at det kunne være mulig å komme til enighet med SV var det naturlig at disse samtalene ble fortrolige.

-Tror du dette er en reaksjon fra Frp og at de snur når det nærmer seg budsjettforhandlinger?

-Det vil jeg ikke spekulere i.

Også byrådsleder Stian Berger Røsland (H) understreker at ambisjonen er å få på plass en budsjettavtale med Frp også til høsten.

-Vi kommer til å ha som utgangspunkt at vi vil fortsette samarbeidet om budsjett på borgerlig side, så får vi svar på hvordan det går i løpet av høsten 2013.