Oslo

Sprengfullt på den tyske skolen

Kjemiundervisningen foregår på tysk. En tøff overgang, innrømmer Ebne, som tilhører den tredjedelen av elevene uten tysk bakgrunn. Foran f.v.: Elevene Anastasia Schnell, Anna Njå og Hans Fredrik Ebne bak f.v.: Kjemilærer Joachim Lörscher og rektor Ursula Hohenstein.

Elevene står i kø for å lære tysk, men skolen mangler lokaler og finansiering og må nå vurdere inntaksstopp.

  • Heidi Anne Johnsen

Både i Regjeringen, utdanningsmyndigheten og næringslivet er man urolige for at så mange med tyskkompetanse nærmer seg pensjonsalderen.

Ved den tysk-norske skolen i Oslo står elever fra mange ulike nasjoner i kø for å lære tysk. Også mange norsktalende elever søker seg til skolen som år etter år troner blant topp-10 på Nasjonale prøver.

  • Tysk har i årevis hatt et imageproblem blant studenter. Billig øl og fornuftig karrierevei lokker ikke mange nok.
Den tyske skolen holder blant annet til i lokalene til tidligere Hegdehaugen skole i Sporveisgata 20 i Oslo.

Den tyske skolen gjør akkurat det Regjeringen etterspør

Det er en lang venteliste for å få plass i den tysk-norsk barnehagen der barna blir forberedt på det 12-årige tysk-norske utdanningsløpet. Regjeringen og Utdanningsetaten har som mål å få flere til å satse på tysk allerede på de lave klassetrinnene.

– Dette er en svært positiv utvikling og i tråd med Regjerings Tysklandsstrategi, sier rektor Ursula Hohenstein.

Til tross for at spesialrom må brukes til ordinær undervisning, ligger den tyske skolen som regel blant de ti beste skolene på nasjonale prøver. Det er rektor Ursula Hohenstein stolt av.

Men skolen er helt sprengfull.

– Skolen har i årevis slitt med plassproblemer og det tilspisset seg i fjor, sier rektor.

– Elevene møter overfylte og utslitte lokaler, vi har ingen gymsal og lærerne underviser på grensen til det som er forsvarlig, sier hun.

Anna Njå, Hans Fredrik Ebne og Anastasia Schnell har undervisning både på tysk, engelsk og norsk. Det fine med å vokse opp flerspråklig er at du blir trent til å motta informasjon på forskjellige språk, mener de.

Mangler lokaler

Lokalene ligger spredt i byen, og leiekontraktene er i ferd med å gå ut. Neste år må skolen ut på det private leiemarkedet for å finne nye lokaler for 120 elever på videregående trinn. Leiekontrakten i Sporveisgata, tidligere Hegdehaugen skole, går ut om fire år.

– Markedsleien i Oslo er som alle vet krevende å håndtere selv for kommersielle virksomheter. For en ideell skole som vår er det umulig. Noe som gjør at vi ikke kan løse plassproblemene på egen hånd, men er avhengig av støtte fra staten og kommunen, sier styremedlem Knut Kroepelien.

Lærerne, styret og foreldre frykter at skolen om få år må legges ned hvis den ikke får hjelp, og det fort.

– Skolen trenger 7 millioner kroner mer pr. år i statlig i støtte for å kunne fortsette driften som i dag, sier Kroepelien.

Inntaksstopp fra 2019

Styret ved skolen har besluttet at det innføres inntaksstopp fra 2019 hvis det ikke kommer noe støtte fra staten og kommunen før høsten 2018. Inntaksstopp i dag kan bety nedleggelse av skolen på sikt på grunn av finansieringsmodellen.

Sezer Subasi har barn på skolen og sitter også i skolens styre.

– Det er et paradoks at den eneste tysk-norske skolen i Norge som faktisk gjør en svært god og viktig jobb for å oppfylle Regjeringens Tysklands-satsing, nå risikerer å måtte avvise nye elever i 1. klasse og derved utarmes nedenfra, mener Subasi.

Skolen viktig for næringslivet i Oslo

Det er viktig at skolen har kapasitet og fleksibilitet til å ta imot nye elever på kort varsel, understreker rektor.

– Da Veritas fusjonerte med det tyske GL i 2013, fikk vi plutselig 15 nye barn, sier Subasi.

Kan ikke ta høyere foreldrebetaling

Skolen har, ifølge avtale mellom Norge og Tyskland, ikke lov til, og ønsker heller ikke, å ta høyere foreldrebetaling.

Skolen mottar bare 54,4 prosent statsstøtte, ikke 85 prosent som andre friskoler. Og bidraget fra Tyskland regnes ut fra antallet avgangselever etter 12 års skolegang. Inntaksstopp vil derfor på sikt undergrave hele finansieringen.

Hverken stat eller kommune vil ta regningen

Skolen har i flere måneder og år hatt tett dialog med statlige myndigheter om utfordringene med finansieringsmodellen, og med kommunale myndigheter.

– Regjeringen sier den tysk-norske skolen er kommunens problem fordi den er en Oslo-skole. Kommunen sier de ikke kan hjelpe oss finansielt fordi det er regjeringen som er ansvarlig for skolen, sier Subasi.

Les også

Gir blaffen i dikterne og tenkerne i Tyskland

– Kommer skolen til å få mer penger og hjelp til å overleve?

Atle Simonsen, statssekretær i Kunnskapsdepartementet, er kjent med skolens utfordringer, men kan ikke love noe.

– Å øke tilskuddet utover det som ligger i avtalen med Tyskland er et spørsmål som må vurderes i arbeidet med statsbudsjettet, sier han i en e-post.

– Vi har hatt et møte med skolen for å få vite mer om situasjonen. Norge har akkurat forlenget avtalen med Tyskland om Den tyske skolen fordi vi ønsker å styrke det tyske språkets stilling i Norge.

Privat forslag om at Oslo må hjelpe skolen

Eirik Lae Solberg (H) mener at Oslo kommune må sørge for at den Tysk-norske skolen får forutsigbare rammer med spesialrom og det en moderne skole behøver.

Han og Saida Begum (H) fremmer nå et privat forslag til bystyret.

– Vi foreslår at skolen raskest mulig får tilbud om en leieavtale på Sogn med en redusert husleie, sier han.

– Vi mener det er usedvanlig viktig å ha et internasjonalt skolemiljø i Oslo for å tiltrekke oss internasjonal arbeidskraft med kompetanse byen og næringslivet trenger. Det gjør byen attraktiv for familier som vurderer å flytte hit, sier han.

Les mer om

  1. Oslo
  2. Tyskland
  3. Undervisning
  4. Språk
  5. Skole