«Jeg lar meg ikke stoppe av truslene»

Faten Mahdi Al-Hussaini synes nordmenn er for redde for å ta tak i ubehagelige temaer.

Faten Mahdi Al-Hussaini (19) slapper av etter debatten på Fritt Ord.

19 år gamle Faten Mahdi Al-Hussaini ble brått en kjent samfunnsdebattant da hun i fjor høst var med på å arrangere en stor demonstrasjon i Oslo mot IS-krigere. Etter å ha holdt en appell som talte ekstremistene midt imot, ble hun hyllet for engasjementet, og i oktober ble hun tildelt Bergesenprisen på 1.150.000 kroner.

Nå reiser hun rundt på skoler i hele Norge og holder foredrag. Målet er å bekjempe og forebygge ekstremisme.

- Hvordan opplevde du det å heve stemmen som du gjorde under demonstrasjonen i august?

- Det var befriende, men også slitsomt. Det har vært en kamp, og det er et stort ansvar.

- På hvilken måte?

- Det at jeg ytret meg offentlig førte til mange reaksjoner fra ulike miljøer, både etnisk norske og muslimske. Jeg føler at folk alltid har en mening om meg; om hvordan jeg er og hva jeg mener. Det mest slitsomme er at folk forventer at jeg aktivt går ut og tar avstand hver eneste gang muslimer gjør en terrorhandling.

- Du er blitt både hyllet og kritisert for meningene dine og engasjementet ditt. Hvilke reaksjoner husker du best i etterkant av demonstrasjonen?

- Reaksjonene fra mine nærmeste er det jeg husker best. Folk som jeg trodde aldri ville støtte meg, støttet meg, og enkelte jeg trodde aldri ville gå imot meg, gikk imot meg. Jeg lærte at når du snakker høyt om elefanten i rommet, altså islam og ekstremisme, da trekker folk seg bort.

- Hvordan forholder du deg til trusler rettet mot deg som person?

- Jeg blir ikke redd. Hvis de greier å true deg til taushet, har du tapt. Jeg kommer aldri til å tie.

- Synes du vi i Norge er flinke nok til å ta tak i ubehagelige temaer?

- På noen områder er vi ikke det. Man velger å skyve bort noen diskusjoner for ikke å skape mye uro i det norske samfunnet. Og jeg synes det har vært mye hykleri i etterkant av angrepet på Charlie Hebdo. Vi støtter ytringsfriheten, men bare i noen steder av verden og kun folk vi føler for å støtte. Ytringsfriheten blir krenket i mange andre land, men du ser ikke statsledere som går i demonstrasjonstog for ungdommene som ikke får ytre seg i Ukraina, Iran, Saudi-Arabia og andre land. Dette burde debatteres.

- Hvor mener du grensen for ytringsfrihet bør gå?

- Når du tråkker på flere millioner menneskers verdier og religioner, og skaper mer hat i vår verden enn man skaper fred.

- Du har akkurat deltatt i ungdomsdebatten på Fritt Ord om ytringsfrihet. Lytter vi nok til ungdommene i Norge?

- Jeg synes man burde gjøre mer. Ungdommene har fremtidens stemme, vi bygger landet videre. Det å høre på hva en 50 år gammel person mener om dagens samfunn, er ikke like interessant som hva ungdom mener. Det er viktig at de i større grad kommer på banen. Og det finnes utrolig mange dyktige ungdommer som burde heve stemmen sin. Det kan være tøft, men det er verdt det.

Les også:

Les også

#Uenig2015: Slik gikk Fritt Ord og Si ;Ds ungdomsdebatt om ytringsfrihet

I debatten om ytringsfrihet møtte Faten Mahdi Al-Hussaini Per Søreide Senstad og Anna Huseby.