Oslo

- Vil Oslo ha kunstnere i byen?

Unge kunstnere opplever ateliermangelen som prekær, og mener det må være rom for dem når byen utvikles.

-Jeg vil kjøpe campingutstyr og arbeide mer utendørs, men ikke nødvendigvis gå over til landskapsmaleri, sier Andreas Öhman.
 • Edel Bakkemoen
  Edel Bakkemoen
  Journalist

Et stort antall atelierfellesskap er forsvunnet i Oslo de siste årene.

— Vi er redd kunstnere i nær fremtid må ut av hovedstaden for å kunne jobbe. Det er mangel på lokaler, og det er dyrt å leie. Kunstnere flest har dårlig økonomi og må også bo. Det må gis plass til atelierer nå når byen bygges så hurtig videre, sier Solveig Lønseth og Andreas Öhman.

De er blant åtte heldige som har fått ettårig stipendieopphold i atelierene i Kunstnernes Hus. I august må de ut.

Ut på camping?

-Å ha kunst og kultur i sentrum av et samfunn er med på å ivareta demokratiet og ytringsfriheten, sier Solveig Lønseth.

— Jeg utnytter og nyter tiden her. Så skal jeg kjøpe et smidig telt og campingutstyr, og jobbe mer utendørs, sier Andreas Öhman. Den norske naturen med enda høyere topper, dypere daler og mer forreven kyst lokket kunststudenten fra Sverige til Norge.For Solveig Lønseth er arbeidssituasjonen avgjørende for hvordan hun arbeider. Atelieret er en arbeidsplass hvor prosesser foregår. Interessen for lys ble forsterket da hun i en periode arbeidet i et atelier uten tilgang på naturlig lys.

Presses ut av høye priser

I en undersøkelse om ateliersituasjonen i fem byer som Telemarksforskning gjorde på oppdrag fra Unge Kunstneres Samfund (UKS) i 2014, står det at den viktigste grunnen til at kunstnere ikke har tilgang til atelier, er at leieprisene er for høye. Omtrent halvparten av dem som har atelier, leier privat.

«Våre informanters erfaring er at tilgangen til atelierer i Oslo har vært svært dårlig over flere år. Den primære årsaken til dette er byfornyelse og eiendomsutvikling som medfører at bygninger som tidligere har huset atelierer, rives eller renoveres for å leies ut til boliger, kontorlokaler og næringsvirksomhet der betalingsevnen er høyere» , heter det i rapporten.

«De kunstnerne som får tildelt atelier med redusert husleie gjennom Oslo kommunes ordninger, synes å være en privilegert gruppe, fordi prisnivået på det private leiemarkedet er så høyt. (...) Kritikken fra flere av våre informanter går for det første på at Kulturetaten bruker ressursene sine på feil måte, for eksempel at man bruker for mye tid og penger på rehabilitering til standarder som strengt tatt er bedre enn hva som er nødvendig.»

Mange har forsvunnet

"Borgen var det siste gjenværende atelier- og kulturhuset i Bjørvika/Gamlebyen. Et stort antall store atelierfellesskap har forsvunnet i lignende prosesser de siste årene; Verkstedhallene på Vestbanetomten, Seilduksgaten 25, Sørligaten 8, Akersveien 24-26, Sjokoladefabrikken (Rodeløkka), Sandakerveien 102/104, Lakkegata 21 (tidl. Oslo Prosjektrom), Stavangergata 46, Schweigaards gate 33 og Kongens gate 10", lister rapporten opp. I Thon-eide Youngs gate 6 måtte et atelierfellesskap nylig vike for Kulturhuset.

Forventer politisk handling

-Nå må politikerne handle for å sikre at kunstnerisk virksomhet ivaretas i en eksplosiv utbygging med økende priser i Oslo, sier Ruben Steinum, styreleder i UKS.

— Vi forventer at politikerne nå tar grep for å ivareta infrastrukturen for kunstnere i byen, sier Ruben Steinum, nyvalgt styreleder i Unge Kunstneres Samfund (UKS).- I Kommuneplan 2030 gis det uttrykk for at Oslo skal være attraktiv som arbeidssted for nyskapende kunstnere. Da mener vi politikerne må legge til rette for atelierer, verksteder og institusjoner som viser kunst. Dette er faktorer som virker sammen, og de er alle under sterkt press under den rivende utviklingen i byen, sier Steinum.

- En prioritering

-Vi arbeider med å åpne opp kulturbyggene våre, det innebærer også å øke antall atelierer og produksjonslokaler, sier kulturdirektør Hilde Barstad i Oslo kommune.

Hilde Barstad, direktør i Kulturetaten i Oslo kommune, sier til Aftenposten at Oslo har en stor befolkning av profesjonelle kunstnere, og den vokser stadig. – Det gjør Oslo til en pulserende og attraktiv kulturby. Slik skal det være, og derfor er tilretteleggingen for kunstutøvelse en prioritering for Oslo kommune og oss i Kulturetaten, sier hun. Ansvaret ligger her, ikke under byråden for byutviklingen, som derfor henviser til Kulturetaten. — Hva gjør Kulturetaten for å ivareta infrastrukturen for kunstnere i byen?

— Oslo kommune har en etablert og velfungerende ordning med utleie av subsidierte kunstneratelierer, og vi har fokus på å støtte etablering av fellesverksteder og utvikling av nye arenaer for kunstnere. Det er likevel en utfordring å møte det økende behovet for lokaler. Vi arbeider konstant med å åpne opp kulturbyggene våre – med vekt på utvikling samtidig som viktige kulturminner bevares.Dette innebærer også å øke antall atelierer og produksjonsrom som er tilgjengelig for kunstnere i Oslo, sier Hilde Barstad.

Flere av Kulturetatens egne kultureiendommer åpnet opp som møteplasser for aktiviteter og formidling av kunst og kultur til publikum de siste par årene.

Totalt har Oslo kommune 219 atelierer, som leies ut til kunstnere i byen på subsidierte vilkår. Det er rundt 40 flere enn i 2008. I disse dager utlyses 20 ledige atelierer i ulike kategorier.

Ingen nye kunstnerboliger

I tidligere år bygget OBOS kunstnerboliger med atelier, i koloniene Ekely og Trolltun og i byblokker i Iladalen. Atelierleilighetene på Lilletorget i Pilestredet var de siste som kom – på 1980-tallet.

- Har OBOS planer om å bygge flere slike?

— Nei. Det foreligger ingen planer om det i dag, sier Åge Pettersen, kommunikasjonsdirektør i OBOS.

- Kan det hende dere finner ut at det er en god idé å integrere kunstnerboliger i nye prosjekter?

— Det kan ikke utelukkes. Det er forøvrig kunstnerorganisasjonene, ikke vi, som styrer med omsetningen av kunstnerboligene i OBOS, sier Pettersen.

Les også

 1. Jørn Mortensen: "Kunstnere bør tilføre samfunnet noe annet enn andre kan gjøre"

 2. "Kjente mennesker har gitt meg barndomsgardinene sine. Jeg maler dem."

 3. - Bli kjent med kunstlivet på en annen måte!

 4. Bli med inn i et ekte kunstnerhjem

Les mer om

 1. Kunst
 2. Byutvikling