Oslo

Kan en vei være verneverdig?

Statens vegvesen mener at Trondheimsveien er verneverdig og at trikken ikke skal få gå der.

Som den første firefelts motorveibru som ble revet, ble Loenga bro i Gamlebyen fjernet i 1996.
  • Leif Gjerland
    Historieformidler

Men viktige Oslo-veier er da blitt endret før!

At en vei kan være et kulturminne kan vi nok gå med på, for en vei har en gang i tiden blitt til ut fra behov og muligheter. Når så behovet for veien etter hvert ble endret og bedre veier kunne legges andre steder, lå den opprinnelige veien tilbake som et minne om tidligere kultur, som et udiskutabelt kulturminne.

Har overlevd

Oslo har flere eksempler der veiløp står som kulturminner. Men vi bruker dem hver dag og tenker ikke over det. De tydeligste er der Øvrefoss gates og Professor Dahls gates skrå veiløp bryter de ellers vinkelrette veimønstrene på henholdsvis Grünerløkka og Majorstuen. Her har middelalderbyens gamle veier ut fra det gamle Oslo vært så viktige at de har overlevd 1800-tallets forordninger om rette veier og 90 graders kryss.

Middelalderens gamle og viktige vei opp til Ryenberget ble markert med brostein da veien ble lagt om.

Når nye behov har krevd utbedring og omlegging, har det hendt at Oslo har markert de gamle veiløpene med et annet veidekke dersom de var viktige nok. To glimrende eksempler på dette er markeringen av den opprinnelige Sandakerveien inntil Bjølsen Valsemølle og middelalderens vei opp mot Ryenberget. Begge steder er de opprinnelige veiløpene markert med brostein.Greit nok at veiløp er kulturminner, men er de verneverdige av den grunn? Og skal kulturminnebehovet sette dagens behov til side?

Statens vegvesens planer om å bevare Trondheimsveien har aktualisert spørsmålet om veibevaring i Oslo.

Mens Statens vegvesen, Oslo kommune og Ruter kaster seg inn i debatten om Trondheimsveiens historiske betydning som tidlig firefelts vei med midtrabatt, kan vi kanskje kaste blikket ca. 20 år tilbake i tid, til den gang en ny Ekebergtunnel gjorde at Loenga bro kunne rives for å åpne for helheten i Oslos gamle middelalderby.

Historisk

Rivningen var historisk; dette var den første motorveibroen som ble revet i Norge. Siden gevinsten ved rivningen kun var bedre fremkommelighet i det historiske ruinområdet, var imidlertid debatten hard rundt bruk av ressurser. Men broen ble revet, og i ettertid ser vi at dette var fornuftig.

Les også

  1. Trondheimsveien er verneverdig - kan hindre ny trikketrasé

  2. Derfor står Trondheimsveien på vernelisten

  3. «Nå er det på tide at Veivesenet får dratt hodet ut av gammel asfalt og inn i virkeligheten»