Oslo

Kan Galleri Oslo rives? Slik skal arkitektene jobbe.

Eierne har mål om å erstatte Galleri Oslo med et storstilt byggeprosjekt. Men det kan ta ti år før spaden settes i jorden.

I dag danner langstrakte Galleri Oslo en barriere mellom Grønland og sentrum, og det er lite liv på gateplan.
  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd
    Journalist

Mandag gikk startskuddet. Eierne av Galleri Oslo har hyret inn fem ulike arkitektfirmaer som skal tegne alternativer til den utskjelte, langstrakte bygningen i Oslo sentrum.

Allerede 1. februar skal forslagene ligge på bordet.

– Hensikten er å belyse mulighetene som eierne og byen står overfor dersom Galleri Oslo rives, sier Mona Ingebrigtsen.

Hun er direktør i eiendomsselskapet Oslo Areal, den største av eierne. Og understreker at dette ikke er en arkitektkonkurranse, men et betalt parallelloppdrag.

– Dermed får vi eierskap til prosjektene og mulighet til å plukke fritt fra dem, i stedet for velge ett, sier Martin Mæland.

I dag danner langstrakte Galleri Oslo en barriere mellom Grønland og sentrum, og det er lite liv på gateplan. Hvordan området kan åpnes opp, er en av de sentrale oppgavene Martin Mæland (t.v.) og Mona Ingebrigtsen har gitt arkitektene.

Den tidligere Obos-sjefen er hyret inn som prosjektleder. Med seg får han blant andre den erfarne byplanleggeren Øystein Grønning.

Les også

LES OGSÅ: Kunne du tenke deg å bo i et rekkehus på et bygårdstak i Oslo sentrum?

Vil tredoble arealet

Betongkolossen Galleri Oslo fyller 30 år i år. Antagelig rekker den å fylle 40 år også. For arbeidet med å erstatte den med noe annet vil ta tid. Og aller først må eierne finne ut hva noe annet egentlig er.

– Fem år er optimistisk. Det kan ta inntil ti år før byggingen kommer i gang, sier Mæland.

Han er tydelig på at det vil ta tid og viser til Postens tidligere brevsenter, tvers over gaten for Galleri Oslo, som eksempel.

Det er snart 12 år siden KLP kjøpte eiendommen, og det er snart åtte år siden Posten flyttet ut. Fortsatt står det tomt. Rivingen kan kanskje komme i gang i 2019.

Men planen der, som ble vist frem tidligere i år, kan også stå som eksempel på hva som kan være aktuelt som erstatning for Galleri Oslo. KLP ønsker å bygge Norges høyeste bygning på 135 meter.

Da Galleri Oslo ble bygget på 80-tallet, sto tanken om en innendørs handlegate sentralt. Lite oppmerksomhet ble viet gaten utenfor. Nå er det motsatt. Å revitalisere gatemiljøet er et viktig premiss.

Også eierne av Galleri Oslo ser for seg å bygge i høyden. For at det skal lønne seg for dem å rive og bygge nytt, mener de en tredobling av eiendomsmassen – fra dagens ca. 40.000 m² over bakken til minst 120.000 m² – må til.

Området rundt Oslo S, landets mest sentrale, ble allerede i 2004 definert som et høyhusområde av bystyret. Det tar bare tid å bygge dem.

Les også

LES OGSÅ: Landemerke langs E18 solgt, privat kjøper blar opp 80 millioner

Mer byliv er et mål

Selv om arkitektene jobber fritt, er mange premisser gitt.

Løsningene deres må la seg realisere uavhengig av om bussterminalen skal flytte eller ikke. Det må løses på en slik måte at Akerselva senere kan graves frem, og det må løses slik at den overbygde Nylandsveien, som går over taket på dagens bussterminal, helt eller delvis kan rives.

Utgangspunktet er også at en tredjedel av arealet skal brukes til boliger. Det er i tillegg et mål å unngå å bygge en ny barriere, slik dagens bygning er. I stedet skal det sikres tverrforbindelser til Grønland og områdene oppover i byen.

Hva som skjer med bussterminalen, som ligger midtveis i dagens Galleri Oslo, er et åpent spørsmål. Kanskje kommer det et lokk på toppen?

Den nye bebyggelsen må dessuten møte bakken på en bedre måte. I dag er Galleri Oslo vendt innover, mot sin lange passasje. Nå er målet å sikre byliv og utadrettet virksomhet på bakkeplan.

– Tiden er moden for nye tanker om hvordan helt nye løsninger kan prege området. Det pågår allerede en omfattende transformasjon rundt Oslo S, og utnyttelsen av Galleri Oslo er helt sentralt i denne dynamikken, sier Mona Ingebrigtsen i Oslo Areal.

De er største eier, og sammen med Akershus fylkeskommune og Linstow eier de nesten 90 prosent. Men eiendommen er organisert som et sameie med flere små eiere i tillegg, og det blir opp til sameiet å ta den endelige beslutningen om de skal gå videre med arbeidet.

Beslutningen skal etter planen tas før sommeren 2019.

Les mer om

  1. Byutvikling
  2. Oslo