Oslo før: Da Gamle Aker kirke skulle rives

Det er nesten ikke til å tro, men for drøyt 150 år siden ble det vedtatt å rive Gamle Aker kirke fra 1100-tallet.

Majestetisk ruver kirkebygget på toppen av Telthusbakken.

Ved gården som en gang het Aker, ble det en gang på 1100-tallet reist en stor kirke, bygget av steiner som ble brutt ut i nærheten. Frem til Norge ble reformert over i den lutherske lære, var den eid av Nonneseter kloster i Oslo. Deretter gikk den over til å tilhøre Akershus slottskirke før den ble solgt til private.

Etter en stor brann i 1703, begynte den å forfalle, og i 1786 ble kirkens eiere pålagt « … at besørge disse mangler reparerede og kirken fullkommen istandsettelse».

Det skjedde ikke, og i 1840 ble det klart at taket var i ferd med å bryte sammen. Ni år senere kjøpte Aker herred det forfalne gamle kirkebygget, bare for å rive det og bygge en ny kirke på stedet.

Vedtak ble gjort, og 18. november forkynte Morgenbladet at: «Aker kirke skal nedrives og et Nyt Kirkebyg opføres paa samme Tomt. Dette Bygningsarbeide paabegyndes strax efter Nyaar».

Dette kom i en tid da Norge hadde begynt å finne tilbake til sitt forsvunne Norgesvelde. Den nystiftede Fortidsminneforeningen og mange andre ba forgjeves om at det gamle kirkebygget skulle få stå; i 1852 vedtok Aker på nytt at kirken skulle bort.

Takket være en privat innsamling fikk Christiania i siste liten kjøpt kirken og fikk den restaurert. Og der står den i all sin stolthet som Oslos eldste stående byggverk.