Oslo

Oslo har finregnet på eget behov: Vil trenge 650 ekstra lærere for å oppfylle ny norm

Men allerede i dag sliter Oslo kommune med å få kvalifiserte søkere til nye lærerstillinger.

Skolebyråd Tone Tellevik Dahl (t.v.) har fått fagetaten til å finregne på Oslos behov for nye lærere når lærernormen skal innfris i 2018/2019. Her er hun på Fernanda Nissen skole med rektor Elisabeth Rudi Lund.
  • Hanne Mellingsæter
    Journalist

KrF har fått stortingsflertallet med på å innføre en norm for lærertetthet.

Høsten 2019 skal det maksimalt være 15 elever pr. lærer på 1.-4. trinn og 20 elever pr. lærer på 5.-10. trinn.

Tidligere beregninger har vist at dette kan gi hele 2802 nye lærerårsverk i skolen, men at de største byene vil få desidert mest.

Oslo har nå finregnet på eget behov og kommet til at de trenger 650 ekstra lærerstillinger for å innfri normen i 2019. Prisanslag: 500 millioner kroner.

  • Blir det færre elever i hver klasse? Og finnes det nok nye lærere til å fylle alle stillingene? Her er seks spørsmål og svar om lærernormen.

Lærernormen utfordrer «positiv forskjellsbehandling»

I et brev til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) understreker skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) igjen behovet for at normen fullfinansieres.

Hun er svært opptatt av å forhindre en situasjon hvor hun tvinges til å flytte lærere bort fra Oslo-skoler med et krevende elevgrunnlag, som helt bevisst er gitt ekstra høy lærertetthet og derfor ligger over normen allerede i dag.

«Satsingen på positiv forskjellsbehandling, har gjort at lærertettheten er ulik fra skole til skole. Vi har forsøkt å bruke ressursene våre mest mulig målrettet og strategisk. En lærernorm utfordrer denne politikken», skriver Tellevik Dahl.

Skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap).

Tellevik Dahl: - Stillinger står tomme

Samtidig beskriver hun en massiv rekrutteringsutfordring, også i Oslo.

Pengene var ikke problemet, problemet er at det ikke har vært nok kvalifiserte lærere i markedet

Tellevik Dahl etterlyser derfor en nasjonal strategi for å rekruttere og beholde lærere og foreslår blant annet å få pensjonerte lærere tilbake til skolen på deltid dersom de har lyst og er motiverte.

Uten en slik strategi, er det urealistisk å tro at normen kan innføres, mener Ap-politikeren.

– Byrådet er i ferd med å innfri løftet fra byrådserklæringen om 200 flere lærere på 1.-4. trinn. Men løftet var mye mer krevende å innfri enn vi først trodde. Pengene var ikke problemet, problemet er at det ikke har vært nok kvalifiserte lærere i markedet, utdyper byråden i en e-post til Aftenposten.

– Fortsatt står stillinger som skulle vært besatt til skolestart tomme fordi det er for få lærere ute i markedet.

Kunnskapsministeren: – For tidlig å si noe konkret

Aftenposten har stilt kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) flere spørsmål om behovet for nye lærere. Via sin rådgiver skriver han i en e-post at Regjeringen kommer til å følge opp det som Stortinget er blitt enige om.

– Nå skal vi gjøre beregninger, og disse legges frem i revidert nasjonalbudsjett for 2018, skriver Røe Isaksen.

– Tilgangen på kvalifiserte lærere er en av utfordringene vi har pekt på tidligere. Vi gjør allerede mye for å styrke rekrutteringen til lærerutdanningene. Blant annet har vi innført en ordning for avskriving på studielånet til alle som fullfører en av de nye grunnskolelærerutdanningene på normert tid, fortsetter han.

Om finansiering av ordningen skriver Røe Isaksen at det er Stortinget som må ta den endelige avgjørelsen.

– Nylig kom det også tall fra Utdanningsdirektoratet som viser at gruppestørrelsen går ned på 1.-4. trinn. Det viser at midlene vi har bevilget til flere lærere på barnetrinnet allerede har en effekt, skriver han.

Les mer om

  1. Skole og utdanning
  2. Oslo kommune
  3. Rekruttering
  4. Lærere