Statsforvalteren godkjenner omstridt sykkelveiplan på Frogner

Beboere i nabolaget til den omstridte sykkelveien i Gyldenløves gate varsler at de vil klage til Sivilombudsmannen. – Vi er ekstremt skuffet, sier velforeningen.

Utbygging av sykkelveien i Gyldenløves gate startet tidligere i mars.

Statsforvalteren i Oslo og Viken (tidligere Fylkesmannen) har vurdert lovligheten av Oslo kommunes plan om å bygge sykkelvei og fjerne parkeringsplasser i Gyldenløves gate på Frogner.

En anmodning om lovlighetskontroll ble sendt i november. Det er Fremtidens Frogner Velforening som står bak anmodningen. Sands advokatfirma har utformet brevet. Naboene ønsker ingen sykkelvei i Gyldenløves gate. Ny sykkelvei betyr at nesten 160 P-plasser fjernes.

Lovlighetskontroll er en sikkerhetsventil og supplement til øvrige klage- og kontrollordninger for kommunale vedtak.

Mange beboere ønsker ikke at det skal bygges sykkelvei i Gyldenløves gate i Oslo.

Velforeningen ønsket en lovlighetskontroll av vedtaket Plan for sykkelveinettet i Oslo. Vedtaket ble fattet av bystyret i 2018.

I sin henvendelse til Statsforvalteren mener naboene at det foreligger saksbehandlingsfeil. Naboene mener også at det er krav om utarbeidelse av reguleringsplan for et tiltak av dette omfanget. Advokatfirmaet skriver også at de berørte har ikke fått en reell mulighet til å uttale seg før vedtak ble fattet. Dette et krav i loven.

Statsforvalteren ba byrådet om et tilsvar. Og nå har Statsforvalteren konkluderer med at de ikke har avdekket feil som gjør vedtaket ugyldig.

«Statsforvalteren kan ikke se at anførslene om manglende forhåndsvarsling og mangelfull saksutredning kan føre frem», heter det i konklusjonen fra Statsforvalteren.

Velforening: – Ekstremt skuffet

– Vi er ekstremt skuffet, sier Helene Ree Ruden, styreleder i Fremtidens Frogner Velforening, til Aftenposten.

Hun og flere andre beboere i området har engasjert seg fordi de mener at kommunen ikke har gjennomført alle juridiske prosesser i arbeidet med å implementere kommunens sykkelplan.

– Vi mener det er blitt begått flere juridiske feil i løpet av denne prosessen, sier Ree Ruden.

Nå vil de bringe saken inn for Sivilombudsmannen.

– Man har overkjørt lokalbefolkningen, noe som er et stort problem for lokaldemokratiet. Stortinget har oppnevnt Sivilombudsmannen for å ta vare på den enkeltes rettigheter i møte med statsforvaltningen, det er på sin plass her, sier hun.