Vil kjøpe kommunale boliger på vestkanten

Byrådet legger 130 millioner på bordet for en bygård et steinkast fra Bogstadveien. Målet er å spre den kommunale boligmassen.

– Frogner har meldt inn et stort behov for kommunale leiligheter. Da er det flott for oss å kunne kjøpe en god bygård med 30 nyoppussede leiligheter man kan flytte rett inn i, sier Geir Lippestad (Ap), byråd for næring og eierskap i Oslo.
  • Hanne Mellingsæter

Mer enn halvparten av Oslos 10.744 kommunale boliger ligger i Sagene, Gamle Oslo og Grünerløkka (se bydelskart lenger ned i artikkelen).

Det er et mål å spre den kommunale boligmassen til de vestlige bydelene, og byrådet foreslår nå å legge i overkant av 130 millioner kroner i potten for å sikre seg en bygård på Majorstuen.

– Frogner bydel har meldt inn et stort behov for kommunale leiligheter. Da er det flott for oss å kunne kjøpe en god bygård med 30 nyoppussede leiligheter man kan flytte rett inn i, sier Geir Lippestad (Ap), byråd for næring og eierskap i Oslo.

Særlig på vestkanten har det vært få kommunale boliger. Det ønsker vi å gjøre noe med.

– Jeg synes det er viktig at vi skaper gode bomiljøer i de boligene kommunen tilbyr og det har vi gode forutsetninger for her, legger han til.

Frogner har meldt inn behov for 252 nye kommunale leiligheter, og for byrådet er det viktig å spre den kommunale boligmassen.

– Særlig på vestkanten har det vært få kommunale boliger. Det ønsker vi å gjøre noe med.

I byrådssaken, som ble behandlet torsdag, står det «eiendommen ligger i et av Oslos mest etterspurte nabolag, og har en sentral beliggenhet ved et kollektivt knutepunkt».

Her kan du lese hele dokumentet.

Har satt av 885 millioner kroner i år

Ifølge Lippestad er det et mål ikke å konsentrere boligmassen i enkelte deler av byen både fordi folk skal få kommunal bolig der de bor og fordi det blir bedre bomiljøer når de kommunale leilighetene spres.

I dag er boligmassen konsentrert i sentrum/øst, slik dette kartet viser. Klikk på hver bydel for mer informasjon.

Byrådet har i 2016 satt av 885 millioner kroner for å sikre seg flere kommunale boliger. Bygården på Majorstuen koster 130 millioner kroner.

– Er det sånn at alt dere kjøper nå er på vestkanten?

– Nei, det er det ikke, men vi har et særlig fokus på å kjøpe boliger i områder hvor det historisk sett har vært færre kommunale boliger.

Billigere å kjøpe bygård enn enkeltleiligheter

Bydelene tildeler kommunal bolig til personer som trenger en tilpasset bolig eller er i en vanskelig livssituasjon, og derfor trenger hjelp til å skaffe seg en bolig.

Tradisjonelt har man vært forsiktig med å kjøpe hele boligblokker i områder hvor det er mange kommunale leiligheter fra før, ifølge Lippstad.

– Men på Frogner, hvor det er få kommunale leiligheter og et veldig godt og etablert bomiljø, så mener vi at argumentene for å kjøpe en hel bygård som dette ikke er like sterke. Det er også et poeng at vi ved å kjøpe en hel gård får det noe rimeligere enn om vi kjøper enkeltvis, og det er ikke så ofte det er noe slik til salgs.

- Vi har et særlig fokus på å kjøpe boliger i områder hvor det historisk sett har vært færre kommunale boliger, sier byråd Geir Lippestad (Ap).

Oppfølging av Tøyen-avtale fra 2013

Det var de daværende byrådspartnerne Høyre, Venstre og KrF, som i 2013 gikk sammen med SV om den historiske avtalen om Lambda og Tøyen Gjennom en politisk hestehandel sikret byrådet seg SVs støtte til nytt Munch-museum i Bjørvika (Lambda), mens SV fikk gjennomslag for et løft for Tøyen.

Ett av punktene i avalen går ut på at antallet kommunale boliger på Tøyen skal reduseres, men at det skal etableres netto minst 600 nye kommunale leiligheter i Oslo fram til 2017.

Bystyret har frist på seg til 15. juni med å skrive under på avtalen som sikrer Oslo kommune bygården i Neuberggata 24.

Byrådspartiene Ap, SV og Miljøpartiet De Grønne har flertall i bystyret med støtte fra Rødt.

Alt tyder på at kjøpet går igjennom.

Høyres gruppeleder, Eirik Lae Solberg, skriver i en tekstmelding at bystyregruppen ikke har diskutert saken ennå, men på spørsmål om det er noe som tyder på at partiet ikke vil gå inn for kjøpet, er svaret «nei».


Fikk du med deg disse Oslo-sakene?