Oslo

– Feilernærte eldre fremstår sykere og mer demente enn de er

– Sverige og USA- som vi liker å sammenlikne oss med - er kommet mye lengre enn oss, sier klinisk ernæringsfysiolog Tonje Mellin-Olsen.

- Personlig er jeg tilhenger av delte stillinger for å fremme samarbeidet, det betyr i praksis at fagpersoner jobber både i sykehus og i kommunen, sier klinisk ernæringsfysiolog Tonje Mellin-Olsen.
  • Bethen Steenbuch
    Journalist

Hun er kjent i fagmiljøet som en arbeidsmaur og ble nylig kåret til Årets
Klinisk ernæringsfysiolog.

Mellin-Olsen har bidratt til å styrke samarbeidet innen ernæring mellom sykehuset, Sykehjemsetaten og Sagene bydel. Nå jobber hun for å få kommuner og fylker til å opprette stillinger for kliniske ernæringsfysiologer i etater, sykehjem og hjemmetjenesten.

– Du var nylig på Stortinget?

– Mange av oss i Kliniske Ernæringsfysiologers Forening stiller på forskjellige høringer. Arbeiderpartiet har kommet med et forslag om en helhetlig strategi for ernæring for eldre som bor i sykehjem eller har hjemmetjenester. Men forslaget er bra, fordi dette er et felt som er basert på ildsjelers arbeid. Uten en strategisk tilnærming må man vente i 30 år før gode løsninger spres til hele landet. Den foreslåtte strategien, som avgjøres i disse dager, vil bli et stort løft.

– Er det så viktig med riktig ernæring sent i livet?

– God ernæring er utrolig viktig for den daglige formen. Det er et stort ønske fra myndighetenes side om at eldre bor lengst mulig hjemme. For at det skal fungere må de ha et godt ernæringsopplegg og komme seg ut fysisk. Underernæring påvirker både kropp og sinn, slik at eldre kan fremstå mer demente eller sykere enn de er. Snu det, så kan de blomstre opp, sier Mellin-Olsen som er spent på regjeringens arbeid med ny nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021).

– Norge er et U-land innen klinisk ernæring. Det er bare en håndfull kliniske ernæringsfysiologer i kommunehelsetjenesten i Norge. Mens i Sverige, Danmark, Vest-Europa og USA, der er det vanligere med kliniske ernæringsfysiologer på legekontorer, helsestasjoner, i skolehelsetjeneste og aldersomsorg.

  • Dette bør du få med deg: Store fordeler med å starte med riktig kosthold
Daglig og god ernæring er viktig for alle, ikke minst for å forebygge og mestre kroniske sykdommer. Regjeringens arbeide med ny nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021) har blant annet fokus på mat og måltider.

– Innspillsrunden er akkurat avsluttet. Denne planen har et stort fokus på mat og måltider for den norske befolkning. At matvarebransjen skal produsere sunnere mat og at vi alle skal klare å tilberede sunne måltider. Det går mye på basic ernæring. Og det vi i tillegg ønsker et større fokus på, er ernæringsutfordringene for alle som lever med kroniske sykdommer.

– Og du vil ha kliniske ernæringsfysiologer inn på mange plan?

– Jeg er opptatt av tverrfaglig samarbeide, der kliniske ernæringsfysiologer inngår. Ved Lovisenberg prøver vi ut lokale samarbeidsløsninger. Vi leier ut kompetanse i klinisk ernæring og
samarbeider med Sykehjemsetaten, sykehjem og bydeler. Dette har vi god erfaring med. Jeg tror på å lære av hverandre, ikke sitte på hver vår lille tue.

Mangelfull ernæringsbehandling i helsetjenesten kan medføre at underernæring blir en ond sirkel, der pasienten blir mer og mer skrøpelig, orker mindre og blir deprimert, sier Tonje Mellin-Olsen.

– Først og fremst må vi inn på flere områder i kommunehelsetjenesten. I Norge er ikke klinsike ernæringsfysiologer fast tilstede i team i sykehjem eller i fylker og kommuner. Det må til for at vi skal kunne betjene skoler, barnehager og helsestasjoner.

Foreldre vil at barna skal spise sunt i barnehagen. Her får de det til:

Les mer om

  1. Kostholdsråd