I Oslo sentrum ligger Sørenga sjøbad. Bare noen meter fra sjøbadet er det svært grunt.
En midtsommersnatt i 2018 traff en person bunnen etter å ha stupt i sjøen her. En sort sløyfe er knyttet rundt rekkverket hvor han hoppet.
Lege Henning Hoyer prøvde å redde ham, men livet sto ikke til å berge. I redningsaksjonen fikk han selv varige mén. Han er klar på at merkingen er for dårlig.
Oslo

Lege ble skadet for livet i redningsaksjon på Sørenga, mener dagens merking ikke holder

 • Torgeir Strandberg
  Torgeir Strandberg
  Journalist

Fem minutter er knekkpunktet. Blir du liggende lenger under vann enn det, dør millioner av hjerneceller hvert eneste sekund.

Derfor klatret Henning Hoyer over gjerdet og hoppet ut i det altfor grunne vannet natt til 15. juli i 2018. Han er lege, og skulle han klare å redde personen som han så liggende på bunnen ved Sørenga, var det ikke et sekund å miste.

– Det hastet som faen. Jeg kunne ikke bruke tid på å gå rundt når det er snakk om liv og død, sier Hoyer.

Hoyer fikk ham på land og startet livredning. Selv om han fikk i gang hjerte- og pustefunksjonen, sto ikke mannens liv til å redde. Han hadde slått hodet i bunnen og døde av skadene dagen etter.

Samtidig, da Hoyer hoppet i sjøen for å redde personen, knekte han ankelen i landingen.

Det var et komplisert brudd. Helt siden den julinatten i 2018 har det meste av tiden vært helt eller delvis sykmeldt.

Håpet hans var lenge å bli 100 prosent frisk. Men tre år senere kan han ikke gå mer enn én til to kilometer om gangen. Brusken i leddet er borte, og nå må han operere ankelen i en fast posisjon. Det gjør han for å slippe smertene, selve funksjonen i leddet forsvinner ved et slikt inngrep.

Inngrepet vil også føre til at han får en kraftig halting.

Henning Hoyer fikk mannen inn på land og ga ham førstehjelp.

Flere skilt

Politiet ba kommunen undersøke om det var behov for ytterligere skilting etter denne ulykken i 2018. Hoyer mener at merkingen var svært mangelfull på ulykkesnatten og at den var tilnærmet umulig å se i mørket.

Helt konkret: Hva ble endret, gjort eller forbedret av merking der dødsulykken skjedde i 2018?

– Det ble samme året merket ekstra på Sørenga. Det ble vurdert til at skilting i kombinasjon med gjerde her var tilstrekkelig sikring, skriver Bymiljøetaten som svar på Aftenpostens spørsmål.

Før var advarselen frest inn i treverket, nå er det en mer synlig plakett. Den står plassert med åtte-ti meters mellomrom der ulykken skjedde.

Geir Kåre Cemsoylu Nyland ble nylig lam etter å ha stupt i bunnen noen steinkast fra sjøbadet på Sørenga. I lys av denne stupeulykken i mai, varsler kommunen at de vil gjøre flere tiltak fremover:

 • Bymiljøetaten skal nå skal øke frekvensen på skiltingen. Ved grunnen ved siden av sjøbadet, skal det nå skiltes hver femte meter. Flere skilt er bestilt og vil monteres fortløpende.
 • Etaten utreder om de bør sette opp større og andre typer informasjonsskilt.
 • Kommunen ser også på muligheten for å øke synligheten til skiltene på nattetid.

Hoyer er klar på at dagens skilting heller ikke holder mål.

– Skiltingen her er ikke god nok, sier Hoyer.

Han mener man burde ha lys under vann eller fylle på med masse på de grunne områdene slik at man ser hvor man ikke kan stupe. Spesielt frykter han kombinasjonen av nattbading, alkohol og at selve sjøbadet på Sørenga er stengt på nattetid.

Hoyer tror det var på grunn av sperringene ved det trygge området på Sørenga, at mannen som omkom badet like ved siden av. Selve sjøbadet er stengt mellom 22:00 og 06:00 om morgenen. Han mener at det er logisk å tro at det er trygt å bade også rett ved siden av.

Bryggekanten er høyere enn ved sjøbadet, men ellers flyter sjøbadets formspråk ytterst på Sørenga sømløst over i bryggen som slynger seg flere hundre meter innover mot byen. Hele området fra bryggen utenfor Munch og til sjøbadet på Sørenga er bygget over samme lest. På fine dager er det folk som bader hele veien.

På tre år har det vært to badeulykker med ekstremt alvorlige utfall i Bjørvika-området:

Her ved Munch-museet hvor mange bader, er det svært grunt vann. Her ble Geir Kåre Cemsoylu Nyland lam etter en stupeulykke i slutten av mai.
Det er tett merket med hvite plaketter om at man ikke skal stupe her og at vannet er grunt.
Likevel har det vært to svært alvorlige badeulykker i området de siste årene.
Det var her, ytterst på Sørenga, Hoyer brakk ankelen og fikk varige mén i redningsforsøket.

Etterspurte erstatning, fikk nei

I et brev til Bymiljøetaten i Oslo kommune etterlyste Hoyer kommunens synspunkt på en mulig erstatning. Han mener at kommunen burde dekke noen av utgiftene han har hatt som følge av skadene. Her argumenterte han med at han havnet i en svært akutt situasjon og at merkingen var svært lite synlig.

Etaten skrev at de ikke kunne holdes til ansvar for skaden til Hoyer siden området var merket med advarsler om grunt vann.

«Vår oppfatning er det fremgikk i tilstrekkelig grad av omgivelsene at området ikke var egnet for hopping/stuping, slik at Bymiljøetaten ikke kan holdes ansvarlig for skaden. At du ufrivillig havnet i den akutte situasjonen, endrer dessverre ikke på dette», skrev etaten.

Line Naja Ronander jobber med erstatningsskader i Codex Advokat. På generelt grunnlag sier hun at kommunens argumentasjon er god. Skal man stupe, må man se seg for først.

For Hoyers del er spørsmålet om han var på jobb som lege da det skjedde. Leger har en særskilt plikt til i å gripe inn så raskt som mulig når noen trenger hjelp, forklarer Ronander.

– Da vil det i så fall være mulig å gå gjennom forsikringene til arbeidsgiver, sier Ronander.

Les mer om

 1. Sørenga
 2. Bading
 3. Advarsel
 4. Indre by
 5. Bjørvika