Nye Oslo-tall: Smitte fra utlandet firedoblet den siste måneden

I begynnelsen av juli ble det lettere å reise til utlandet. Siden har Oslo sett en firedobling i antallet smittetilfeller fra utlandet.

Passasjerer fra Doha og Dubai testes for covid-19 etter ankomst i Norge. Bildet er tatt i januar i år.

Ved månedsskifte juni-juli kom bare 9 prosent av Oslos koronasmitte fra utlandet. Omtrent samtidig skjedde det store endringer i regelverket for reiser til utlandet.

  • Flere europeiske land ble definert som grønne land, dit alle kunne reise uten karanteneplikt.
  • Innføringen av koronasertifikat gjorde reiser mye enklere for vaksinerte.

Det førte til at mange flere nordmenn krysset grensene. Det har fått en umiddelbar effekt i Oslo. I forrige uke hadde andelen av smitten som hadde skjedde i utlandet, økt til hele 37 prosent.

Antallet smittetilfeller er fremdeles ganske beskjedent, men andelen som stammer fra utlandet er blitt firedoblet.

Det går frem av den siste ukesrapporten fra Oslo kommune.

– Den største risikoen

Det er en utvikling som bekymrer Oslos helsebyråd Robert Steen.

– I en åpen verden med mye reisevirksomhet ut og inn av landet, så er risikoen for å bli smittet ute, hvor vaksineringsgradene er lave, kanskje den største risikoen jeg ser, sier Oslos helsebyråd Robert Steen.

– Hvis vi skulle få en mutant som er mer farlig og mer resistent mot vaksinene, så er det der den største risikoen ligger.

Helsebyråd Robert Steen er bekymret for at vi kan få enda farligere virusvarianter importert til Norge.

Mutanten som nå er i ferd med å ta over helt i Norge, er den såkalte deltavarianten, som først ble oppdaget i India. Den sto i forrige uke for 85 prosent av smittetilfellene i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

Smittesporing på 94 fly

«Det er påvist sannsynlig Delta-variant i flere smitteklynger/utbrudd i Oslo i uke 29
tilknyttet utenlandsreise», skriver FHI i sin siste ukesrapport.

FHI skriver at «som følge av lettelser i innreiserestriksjonene har antall smittesporinger på fly økt i de siste ukene».

Forrige uke ble det utført smittesporing på 94 fly, 6 båter, 3 busser og 9 tog.

En større andel av smitten i Oslo er blitt sporet til utlandet. Her ser vi medarbeidere fra smittesporingsteamet i St. Hanshaugen bydel i Oslo. Bildet er tatt i mars.

Det er fremdeles kontroll av de reisende ved grensen, med et komplisert sett av regler der halve fargekartet tas i bruk. Norge opererer med grønne, oransje, røde, mørkerøde og lilla land. For mange land i verden er det innreiseforbud og krav om opphold på karantenehotell.

I uke 29 var det flest positive tilfeller blant reisende med avreiseland Spania, etterfulgt av Sverige.

Flere reiser og flere tester positivt

Andelen som tester positivt har ikke gått opp. Men når det er flere som reiser og andelen som tester positivt er omtrent den samme, så blir det flere tilfeller. Fra 50 tilfeller i uke 27, videre til 96 tilfeller i uke 28 og igjen en økning til 145 tilfeller i uke 29.

Data fra uke 26 til og med uke 28 viser at 54,7 prosent av tilfellene påvises innen 10 dager, og ikke ved ankomst.

At smittetilfellene blir påvist noen dager etter ankomst til Norge, kan bety at faren for smittespredning er større. Men det avhenger av om den smittede har vært i en effektiv karantene eller ikke.

– Dette er en kjent «bekymring» og det er derfor vi også har karantene og for eksempel testing etter 7 døgn, selv om vi har testing ved ankomst, skriver fagdirektør Frode Forland i FHI i en e-post til Aftenposten.

Omfattende vaksinering og redusert smitte har gjort det mulig å gjenåpne Norge. Usikkerhet omkring deltavarianten bidro imidlertid denne uken til at fjerde trinn i gjenåpningsplanen ble utsatt.

Regjeringen og helsemyndighetene har sagt at det er en risiko for økt smittespredning til høsten. De mener imidlertid at det er til å leve med, siden stadig flere nordmenn er blitt vaksinert. Faren for alvorlig sykdom og død er dermed blitt kraftig redusert.

– Vi har aldri hatt en visjon om null smittespredning, sa helseminister Bent Høie onsdag.

Han mente at det å redusere smittespredningen ikke kan trumfe alle andre hensyn.