Raymond Johansen: – Oppskriften på kø og kaos

Byrådsleder Raymond Johansen mener trafikksituasjonen i Oslo er på vei mot kollaps. Han mener Fornebubanen får for mye oppmerksomhet.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener utbyggingen av E18 vestover vil gå på en kostnadssmell.

– Vi diskuterer bare ett og ett prosjekt, mens helheten forsvinner helt. Akkurat nå er det Fornebubanen. Det vil gi effekt om åtte-ti år. Imens står andre store problemer i kø uten løsning.

Byrådsleder Raymond Johansen er «dypt bekymret» for den trafikale situasjonen i hovedstaden. Mens Fornebubanen får enorm oppmerksomhet, mener han vi ikke diskuterer det store, og svært krevende bildet for Oslo.

Problemsaker i kø

Han mener det er på tide å rope varsku – og ramser opp noe av det som gir den verste hodepinen:

– Dessverre heter den Oslo-tunnelen. Den er jo enormt viktig for hele intercity-regionen og burde hett Norges-tunnelen, kommenterer Johansen, før han fortsetter problemlisten.

– Det vi vet er at mange lokale bygater vil bli belastet med busser. Allerede må flere lokalgater reasfalteres fordi de ikke er dimensjonert for trafikken.

Hva som vil skje når Hammerborgtunnelen blir stengt er fortsatt helt uavklart. Raymond Johansen frykter konsekvensene for sentrumsgatene.
  • Oslo og Viken er nå uenige om at all fortetting skal skje rundt jernbaneknutepunkt.

– Nå skjer veksten helt andre steder, der folk baserer seg på bil, fastslår byrådslederen.

  • I tillegg presser Hadelandsregionen på for å lage motorvei av RV 4 helt inn til Oslo. Oslos ønske om å redusere farten på Trondheimsveien er derimot avvist. Johansen frykter dermed kraftig økt bilbruk inn mot Oslo.
  • Midt opp i dette melder Ruter om store økonomiske problemer og varsler kutt i rutene i Viken.
Det var kø på E18 ved Frognerstranda i Oslo onsdag.

Påtvunget motorvei

– Spørsmålet vi må diskutere er: Hvordan skal vi betjene veksten de neste åtte–ti årene, sier byrådslederen.

Det store prosjektet som faktisk er vedtatt og under bygging er E18 vestover. Johansen viser til at prosjektledelsen har lagt inn en prisvekst på 2,4 prosent – noe han mener raskt vil være historie.

– I neste entreprise vil det vise seg at det er blitt enormt mye dyrere, sier han og spør: Hvem skal betale?

Han svarer selv med to muligheter: 1: Enda høyere bompriser. 2: Stortinget tar regningen for det de har vedtatt.

– Men skal Stortinget betale for en motorvei som ble presset gjennom mot Oslos vilje, mens de er helt avvisende til å betale for de økte kostnadene vi har fått på Fornebu, spør han igjen.

– Vi ser at de store veiprosjektene stadig får forrang.

Pengesluket Fornebubanen har skapt store problemer for alle involverte. Det er i øyeblikket uklart hva Oslo vil gjøre videre.

– Vil du ha omkamp om E18 nå?

– Jeg mener i hvert fall at de videre planene foreløpig bør legges bort. Som det gjøres i mange andre store prosjekter nå. Jeg skjønner at mange ser paradokset i at et skinnegående prosjekt er det eneste som skal skrotes.

Johansens budskap til sin egen regjering er klart: Oslo må få ekstrahjelp. Og han mener det er snakk om noe langt større enn Oslo.

– Det handler om å oppfylle Parisavtalen og klimaforpliktelsene. Dette er oppskriften på kø og kaos. I en situasjon der vi ikke har klart å få folk tilbake til kollektivtrafikken etter koronaen.

Oslo kan ikke løse alt

Johansen har nylig møtt både samferdsels- og kommunalministeren.

– Vi ber regjeringen om hjelp og forståelse for en krevende situasjon. Ring 1 og Regjeringskvartalet har allerede store konsekvenser for innbyggerne i byen. Vi har mange uløste oppgaver, og kassen er tom. Dette er umulig for Oslo å finansiere alene.

Johansen vil ikke si mer om Fornebubanen nå. Han jobber på spreng med en sak til bystyret.

– Vi skal komme med en løsning snart. Men det er de neste årene vi må snakke med staten om nå. Jeg skjønner at Oslotunnelen vil ta lang tid. Men den er prekær.