Oslo

Uber-sjåfør frifunnet i Oslo tingrett

Retten mener UberPOP-sjåføren ikke kan dømmes etter dagens lov. Norges Taxiforbund mener dommen er «uforståelig og meningsløs».

En mann (32) er i Oslo tingrett frifunnet for å ha kjørt det politiet omtalte som pirat-taxi gjennom taxitjenesten Uber. Oslo tingrett mener tjenestens mobilapplikasjon, som tilbyr persontransport mot vederlag, ikke er rettet mot publikum på offentlig sted. Foto: Reuters/Kai Pfaffenbach

 • Kristjan Molstad
 • Henrik Arneberg

Osloby har skrevet en rekke artikler om sjåførtjenesten Uber. Politiet har tidligere gått ut og sammenlignet tjenesten med pirattaxi-virksomhet. Også forsikringsbransjen har advart mot å bruke tjenesten.

Se hvordan det gikk da Aftenposten testet Uber:

Avskiltet i oktober

I oktober stoppet politiet en Uber-bil som var på oppdrag i hovedstaden. Sjåføren fikk 9600 kroner i bot, førerkortet ble beslaglagt og bilen avskiltet. Politiet gjorde det da klart at de anser UberPOP for å drive ulovlig pirattaxi-virksomhet.

— Regler for persontransport mot vederlag gjelder for alle. Her skiller vi ikke mellom tradisjonell pirattaxi-virksomhet og Uber når transporten skjer uten nødvendige tillatelser, uttalte Finn Erik Grønli, leder av trafikkorpset i Oslo politidistrikt.

Sjåføren vedtok ikke det forenklede forelegget på nesten 10.000 kroner. Dermed ble det rettsak.

Slipper forelegg

Denne uken falt dommen, og den går i Uber-sjåførens favør. Mannen ble frifunnet, og slipper derfor å betale både det forenklede forelegget og saksomkostninger på 5000 kroner.

**Det omstridte punktet i saken er Yrkestransportlovens §4, der det står:

«Den som mot vederlag vil drive nasjonal eller internasjonal persontransport med motorvogn, må ha løyve. Det same gjeld den som utfører persontransport mot vederlag på liknande måte som drosje når tilbod om transport vert retta til ålmenta på offentleg plass.»**

I retten forklarte sjåføren at han har transportfirma og er registrert som et enkeltpersonforetak, som han mottar betalingene fra Uber gjennom. Han forklarte at han kun kjører i helgene og ikke har oversikt over hvor mye han har tjent som Uber-sjåfør.

Uber-appen ikke «offentlig sted»

Sjåføren vedgikk at han kjørte passasjerer i sin privatbil mot vederlag uten å ha løyve, men mente han ved å gjøre dette som Uber-sjåfør ikke brøt den aktuelle paragrafen.

Oslo tingrett mener ifølge dommen at det å ta kjøreoppdrag via Uber-appen - som formidler direkte kontakt mellom passasjerer og ledige sjåfører - ikke er det samme som å tilby «transport til allmennheten på offentlig sted».

«Ved bruk av Uber tilbys persontransport mot vederlag til eventuelle kunder via en mobilapplikasjon. Påloggede Ubersjåfører gjør seg tilgjengelig for kunder som ønsker transport. Tilbudet om persontransport mot vederlag er dermed ikke rettet mot publikum på offentlig sted. Forholdet rammes således ikke av loven slik den naturlig må forstås» , står det i dommen.

Retten skriver at selve handlingen - å kjøre persontransport mot vederlag uten løyve - er straffverdig, men viser til at det i den aktuelle loven er manglende støtte i ordlyden.

I dommen viser retten også til Haxi-saken i Stavanger der alle sjåførene ble frifunnet. Også i denne dommen var sjåførene tiltalt for brudd på brudd på Yrkestransportloven paragraf 41.

Oslo tingrett skriver i dommen at tjenesten UberPop ikke nødvendigvis er lovlig selv om sjåføren ble frifunnet.

Over hele verden føler taxisjåfører seg truet av Uber:

Les også

«Fast jobb er for tapere»

— En meningsløs dom

Kristin Male i Norges Taxiforbund reagerer kraftig på dommen.

- Den er uforståelig og meningsløs. Vi mener det er åpenbart at tjenesten tilbys på offentlig sted og til allmennheten. Appen markedsføres aktivt, og er i følge Uber selv lastet ned av 10.000 brukere i Oslo-området. Vi forstår ikke hvordan en domstol kan tolke loven på denne måten, sier hun .

— Hvis den skulle bli stående, er i realiteten hele Yrkestransportloven satt ut av spill, med store konsekvenser for drosjenæringen og ikke minst kundene i hele landet, fortsetter Male.

Hun mener det er et stort problem for næringen at piratvirksomhet på denne måten legitimeres, og får fortsette til det foreligger en rettskraftig dom.

— Det er en alvorlig situasjon for næringen, men også for samfunnet hvis ulovlig og svart arbeid kan konkurrere ut lovlig virksomhet med et pålagt samfunnsansvar, sier Male.

— Min klient er naturligvis fornøyd med å bli frifunnet i saken, og jeg konstaterer at Oslo tingrett følger min argumentasjon om at Uber-sjåføren her ikke har overtrådt noen straffebestemmelse. Det fremstår etter yrkestransportloven og dens forarbeider klart at man med «offentlig plass» ikke har ment en mobilapplikasjon, og da må tiltalte frifinnes i tråd med det krav Grunnloven § 96 stiller til klar lovhjemmel for straff, sier Uber-sjåførens advokat Jens-Henrik Lien.

Aftenposten har ikke lykkes å få en kommentar fra Ubers presseansvarlig i Norge Carl Endresen etter dommen.

Uber: Innenfor norsk lov

Uber har tidligere uttalt at de opererer innenfor norsk lov, at alle passasjerer er forsikret og at selskapet «stiller seg bak sjåføren i den aktuelle saken.

— Vi mener at UberPOP opererer innenfor rammene i norsk lov, og mener derfor at man må skille mellom de to. En tur med Uber er et sikkert, enkelt og billig transportalternativ. Uber er positive til fornuftig regulering, og har en konstruktiv dialog med lovgivere, sa Endresen i oktober, da det ble kjent at politiet hadde avskiltet Uber-sjåføren.

Påtalemyndigheten har ikke bestemt seg for om de vil anke dommen.

Delingsøkonomien skaper hodebry:

 1. Les også

  Airbnb og Uber trenger ikke å betale skatt i Norge

Flere artikler

 1. OSLO
  Publisert:

  - Taxiforbundet jakter på Ubers partnersjåfører

 2. NORGE
  Publisert:

  Taxisjåfør fratatt førerkortet etter 1100 Uber-oppdrag

 3. NORGE
  Publisert:

  Døren på gløtt for Uber - lemper på taxikrav

 4. KOMMENTAR
  Publisert:

  Klokkene ringer for drosjenæringen | Joacim Lund

 5. DEBATT
  Publisert:

  Pirattaxi er ikke delingsøkonomi | Øystein Trevland

 6. ØKONOMI
  Publisert:

  Politiets aksjon mot Uber-sjåførene: Må betale tilbake 11 millioner kroner