Enorme ødeleggelser i løypenettet i Marka

Først kom ekstremværet Hans. Så fulgte enda mer regn. Veier, klopperklopperKlopp er en smal gangbro over en elv, en bekk eller bløte partier i terrenget. og broer er skyllet vekk. De enorme nedbørsmengdene har gjort store skader på løypenettet i Marka.

Denne broen er ødelagt og ligger nå flere hundre meter fra der den lå ved Brovoll i Romeriksåsene.

Bekker er blitt elver. Vann har fosset frem og gjort stier og veier ufarbare for turgåere. Nå lurer mange på hva som skjer med skiløypene til vinteren.

– Uværet og det tunge regnfallet i to omganger har gjort stor skade på veldig mange skogsbilveier vi kjører løyper på. Også andre løyper er ødelagt, sier Håvard S. Abrahamsen. Han er generalsekretær i Skiforeningen.

Barmarksarbeid om sommeren

Om sommeren legges grunnlaget for vinterens skiløyper. Løypemannskapene rydder løyper, fikser broer og drenerer vann. Nå er broer og veier vasket vekk av uværet. Mye av arbeidet må derfor gjøres på nytt. Enkelte steder er grunnen bokstavelig talt revet vekk under det som skal bli vinteres skiløyper.

Det er krevende både arbeidsmessig og økonomisk, ifølge Abrahamsen.

– Enkelte steder kan man nesten ikke skjønne at det har gått en vei, sier han.

Denne steinrøysa var tidligere en pen skogsbilvei med grønt gress. Nå er skiløypa på Brovoll ødelagt.

Store flomskader

Han forteller at skadene er omfattende. Nå handler mye om å få oversikt. En del av de ødelagte veiene er grunneiers ansvar. Både kommuner og private eier skogsveiene der Skiforeningen kjører løyper om vinteren.

Uværet Hans gjorde mest skade nord og øst i Marka. Romeriksåsene ble ekstra hardt rammet. Broer ble flyttet mange hundre meter. Klopper er borte vekk.

Ille i Sørkedalen

– Da regnskyll nummer to kom forrige helg, var bakken så mettet av vann at skadene ble enda større. Særlig gikk det ut over Krokskogen og områdene vest og sør i Nordmarka. Løypebasen i Sørkedalen sier at ødeleggelsene er det verste han har sett, sier Abrahamsen.

Nå gjelder det å få gjort så mye som mulig før vintersesongen. Reparasjoner kommer til å ta all tid for løypemannskapene i ukene fremover.

– Vi skal gjøre alt vi kan for at det skal bli et bra tilbud av løyper i vinter, sier han. Skiforeningen har mange frivillige med på laget og 73000 medlemmer i ryggen.

– Nå skjønner de at medlemskontingenten går til noe nyttig, fastslår Abrahamsen.