Oslo

Dette går pengene til

De 900 millionene som går til skolebygninger og uteareal, fordeles på 110 større og mindre prosjekter.

Ny skole:

 • Kastellet — ny skole for 500 elever på Nordstrand, investeringer for 180 millioner kroner.
  Her blir det store forandringer:
 • Vålerenga - total rehabilitering
 • Grorud - total rehabilitering
 • Nordtvet - total rehabilitering
 • Linderud - total rehabilitering
 • Rødtvet - total rehabilitering ferdig vår 2004
 • Karlsrud barne- og ungdomsskole - total rehabilitering, siste fase

ferdig 2004
Her blir det små forandringer:

 • Foss - rullestolrampe
 • Hersleb - spesialventilasjon

i heimkunnskapsrom

 • Bolteløkka - generell oppgradering av anneksbygget
 • Karlsrud - autistavdeling
 • Ulsrud - oppgradering av kjemisal
 • Toppåsen - ventilasjon, siste fase
 • Disen - rullestoltiltak
 • Hauketo - utbedring mht. aggregatstøy
 • Marienlyst - ventilasjonanlegg, lærergarderober/arbeidsplasser for lærere
 • Ekeberg - ventilasjon bygg B
 • Hovin - ventilasjon bygg D
 • Furuset - ventilasjon/el-anlegg, bygg C
 • Jeriko - ventilasjonsanlegg, lærergarderober
 • Smestad - ventilasjonsaggregat, lærergarderober og personalarealer
 • Stovner - lærergarderober og personalarealer, oppussing av teamrom
 • Gran - mugg- og soppsanering, mindre tiltak for utbedring/overvåking
 • Årvoll - oppføring av mellombygg mellom ny paviljong og eksisterende paviljong, samt oppussing av eksisterende paviljong
 • Seterbråten - PP-tjenestens lokaler ombygges til undervisning
 • Skøyenåsen - ombygging til undervisningsarealer
 • Ullevål - SFO-arealer ombygges til undervisningsarealer
 • Sollerudstranda - diverse tiltak på molo og publikumstoalett
 • Brannfjell - fyrhus og ventilasjon på toaletter
 • Tonsenhagen - teknisk rom og trafo
 • Smestad - fasaderehabilitering og solavskjerming. Garderober, dusjer i gymsal
 • Ullern - vindusutskifting
 • Ila - tak/fasadeutbedring
 • Manglerud - fasaderehabilitering
 • Majorstua - terapibasseng
 • Lindeberg - ventilasjon gymsal
 • Bakås - ventilasjon
  Her bygges det paviljonger:
 • Haugen - lærerarbeidsplasser
 • Lindeberg - lærerplasser. Oppussing for arbeidsplasser i hovedbygg pågår
 • Disen - klasseromspaviljonger
 • Jeriko - lærerplasser
 • Årvoll - klasseromspaviljonger
 • Stovner - klasseromspaviljonger
 • Ullern - klasseromspaviljonger (ny datalinje)
  Får finere skolegård
 • Tøyen - videreføring av skolegårdsprosjekt
 • Rødtvet - amfi i skolegård
 • Øraker - belysning til ballbane
 • Lambertseter - ballbane
 • Smestad - ballbane
 • Skullerud - amfi i skolegård
 • Munkerud - kurvballbane
 • Veitvet - ballbane
 • Voksentoppen - ferdigstille idrettsbane
 • Kampen - skolegårdsprosjekt (Oslo Indre Øst-midler)
  Ferdig senere
 • Elvebakken videregående skole - total rehabilitering pluss nybygg, ferdig høsten 2005
 • Ammerud nye barneskole - ferdig til skolestart 2005
 • Linderud barne- og ungdomsskole - total rehabilitering, siste fase ferdig mars 2005, utomhus ferdig til skolestart 2005
 • Øraker barne- og ungdomsskole - total rehabilitering/ombygging, ferdig desember 2005
 • Søndre Nordstrand, ny videregående skole og idrettshall - ferdig skolestart 2007
 • Etterstad videregående skole - totalrehabilitering/tilbygg, byggetrinn 1a ferdig til skolestart 2006, 1b ferdig årsskiftet 2007/2008
  Kilde: Undervisningsbygg

Les også

 1. Seks nye friskoler i Oslo-området

 2. Topp moderne Oslo-skoler