Oslo-skole skal undervise i Pakistan

598 norskpakistanske barn bor midlertidig i Pakistan. Til neste år vil Lindeberg skole samarbeide med to pakistanske skoler for å tilby barna norskundervisning.

  • Forf>
  • <forf>wasim K. Riaz <

Bloomfield Hall School er allerede pekt ut som samarbeidspartner. Skolen ligger i Kharian, et lite område nord i Pakistan, og det er ikke tilfeldig. Over halvparten av alle norsk-pakistanere kommer herfra. Aftenposten Aften kunne mandag fortelle at 598 norsk-pakistanske barn for tiden bor i Pakistan. Flere hundre barn vil derfor kunne benytte seg av tilbudet i Kharian. Bloomfield Hall School har i dag drøyt 100 elever med norsk-pakistansk bakgrunn. — Flere skoler i Pakistan er opptatt av å tilby norskundervisning til norsk-pakistanske barn som bor der for en periode. Det er viktig at de får språktilbud der, akkurat som norske barn får det i Spania, sier Anne M. Halvorsen, øvingslærer på Lindeberg skole.For litt over en uke siden kom Halvorsen tilbake fra en toukers studietur i Pakistan sammen med to kolleger og dekan på Lærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo. I løpet av 2005 vil de lage en plan for hvordan norskundervisningen i Pakistan skal organiseres.- En løsning er at norske lærere drar ned for en periode og har intensivkurs i norsk. En annen løsning er å ha en utvekslingsavtale med de aktuelle skolene, slik at våre lærere kan dra ned dit mens pakistanske lærere kommer til Norge for å undervise her.

Er i gang

Elevene ved Bloomfield Hall School har siden i høst hatt litt undervisning i norsk på kveldstid.- En norsk-pakistansk kvinne som har undervist på skoler i Oslo, tilbød oss å undervise på norsk. For å styrke undervisningen ytterligere, innledet vi samarbeidet med Lindeberg skole, forteller rektor Arif Malik. - Mange barn bor her i en lengre periode og sliter når de kommer tilbake til Norge. Derfor er det viktig at de får norskopplæring her. Dette er tatt godt imot av elever og foreldre, og svært mange benytter seg av tilbudet.

Velkomst på norsk

Statssekretær Cathrin Bretzeg (h) i Kommunaldepartementet var på befaring på skolen til Malik under sitt besøk i Pakistan i høst. - Under besøket traff jeg mange norsk-pakistanske elever som snakket norsk. Dette viser at det går an å finne gode løsinger selv om foreldrene ønsker at barna bosetter seg i deres hjemland for noen år. Det er positivt at Lindeberg skole har satt i gang samarbeidet med en pakistansk skole, sier Bretzeg. Hun vil ikke si at det er et problem at foreldre sender barna til sine hjemland for at de skal gå på skole der.- Det er litt for kategorisk å si at det er et problem. Det ligger i foreldreretten å kunne bestemme hvor barna skal gå på skole. Men det er viktig at de får god undervisning, og at foreldrene tar ansvar, slik at barna kan klare seg best mulig når de kommer tilbake til Norge, understreker Bretzeg.- Det er flere årsaker til at enkelte foreldre ønsker at barna skal bo i hjemlandet en periode. Det kan være undervisning i morsmålet eller sykdom i familien. Derfor er det viktig at de norsk-pakistanske elevene også får god undervisning på skolene i Pakistan, sier Bretzeg.

&lt;b&gt;Norsk i Pakistan.&lt;/b&gt; Statssekretær Cathrin Bretzeg (t.h.) er fornøyd med undervisningen og lærerne på Bloomfield Hall School. Skolen er allerede i gang med norskundervisning på kvelden.