Oslo Høyre vil ha sjøbad og helårs bobåthavn på Filipstad

Gjør plass til bading fra Filipstad til Frognerstranda, mener Oslo Høyre. Byutviklingsbyråden sier nei, og viser til at det allerede er planlagt én strandpark i området.

Pia Farstad von Hall (H) og Eirik Lae Solberg (H) mener Color Line bør byttes ut med sjøbad. Forslaget inkluderer småbåthavn, som de vil strekke helt ut til Kongen.
  • Astrid Løken

Oslo Høyre ønsker å etablere et stort sjøbad med åpent basseng, strand, barnebasseng og stupetårn i forbindelse med reguleringsplanen for Filipstad. Forslaget inkluderer en småbåthavn for folk som vil bo i båt året rundt.

Sjøbadet og båtplassene skal strekke seg helt ut til Kongen på Frognerstranda, ifølge forslaget fra duoen Eirik Lae Solberg og Pia Farstad von Hall.

Plan- og bygningsetaten (PBE) leverte et forslag til reguleringsplan for Filipstad til byrådet i 2013. Forslaget innebærer inntil 3300 boliger, friområde, strandpark, kontorer, forretninger, servering, kultur, skole og barnehage og ny cruiseterminal. Byrådet har ikke levert forslaget til bystyret ennå.

– Jeg synes Oslos innbyggere, gjennom å bruke Sørenga aktivt, har vist at de ønsker et nytt sjøbad. Nå har vi muligheten til å bygge et tilsvarende bad på Filipstad, sier Lae Solberg, som er gruppeleder i Oslo bystyre.

Foreslår å flytte Color Line

I reguleringsplanforslaget for Filipstad ligger allerede en strandpark på 41 dekar. Høyre mener dette ikke er nok.

– Det er et veldig lite bad, uten nok kapasitet. Vi vet at både folk på Frogner og fra store deler av byen vil trekke ned til Filipstad. Da er det å ha et større badetilbud viktig, påpeker Farstad von Hall, som er fraksjonsleder i byutviklingskomiteen.

Høyres forslag har lengre sjølinje enn strandbadet i reguleringsplanforslaget. Blant annet må Color Line vike dersom planene skal realiseres. De har en leieavtale på Filipstad som løper til 2036. Farstad von Hall tror likevel det er mulig å få på plass en strand.

– Det går an å etablere et alternativ for Color Line. Det tok dessuten opp mot 20 år å få bygget ut Sørenga. Og det er 17 år til leieavtalen med Color Line går ut. Det er også mulig å ha en dialog med Color Line om å flytte før hvis de får et godt alternativ, påpeker Farstad von Hall.

– Vi skal fortsatt kunne drive havn i Oslo, men ikke akkurat her, sier Solberg.

Han trekker frem Vippetangen og Sydhavna som aktuell steder for Color Line.

Byråden sier nei

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) mener det ikke går an å gjennomføre forslaget fra Høyre nå. Hun viser til at utenlandsterminalen er en nasjonal havn, og at Color Line har rett til å bruke terminalen frem til 2036.

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG)

– I en by som Oslo skal vi selvfølgelig legge til rette for at folk kan ta i bruk strandsonen, men vi må også legge til rette for andre viktige funksjoner, som for eksempel havnevirksomhet, sier Marcussen.

I motsetning til Farstad von Hall, mener hun strandbadet som allerede ligger inne i områdereguleringen, er stort nok.

– Byrådet er opptatt av at alle skal ha tilgang til sjøen, og vi har mange tiltak på gang som sikrer gode muligheter for bading, rekreasjon og sjøliv, sier Marcussen.

Hun påpeker at mulighetene for å bade i byen er blitt bedre de siste årene.

– Når Kongsbakkeallmenningen nord for Sørenga står ferdig, vil det også bli mulig å bade fra bryggekanten som trappes ned til vannet der. Og det skal legges enda bedre til rette for bading på Ormsund, sier Marcussen.

Slik så det ut på Sørenga 30. mai i år.

Riggplass for Munch-museet blir badestrand

Det er også planlagt badestrand utenfor Operaen, nærmere bestemt på asfaltplassen som for tiden brukes som riggplass for byggingen av nytt Munch-museum. Hav Eiendom står for planleggingen av stranden, som ifølge direktør Kjell Døvle Kalland blir på størrelse med Sørenga.

Arbeidet med å få på plass stranden kommer ikke i gang før i 2020.

Ifølge Kalland arbeides det videre med å utnytte sjønære områder fra Lohavn til Kongshavn (ved Alnaelvas utløp).

– Men der blir det trolig lagt til rette for andre aktiviteter enn badestrand. Det er viktig å planlegge langs sjøen for mange brukergrupper, og over en mye lengre periode av året enn kun de fineste soldagene, sier han.