Oslo

Trikkefører frikjent for uaktsomt drap – må på tiltalebenken igjen

Den 26 år gamle trikkeføreren ble frifunnet av en enstemmig Oslo tingrett, men påtalemyndigheten anket. Mandag må 26-åringen møte på tiltalebenken igjen, denne gang i lagmannsretten.

Ulykkestrikken fotografert etter påkjørselen der en 60 år gammel fotgjenger omkom 14. januar 2016.
  • Hans O. Torgersen
    Hans O. Torgersen
    Journalist

Dødsulykken skjedde på Skøyen i Oslo 14. januar 2016: En 60 år gammel mann ble påkjørt av trikken da han forsøkte å krysse veien. Han døde senere av skadene.

Aktor la under straffesaken mot trikkeføreren ned påstand om 45 dagers ubetinget fengsel og inndraging av førerkortet, men hun ble blankt frifunnet av tingretten.

– Alle trikkeførerne føler de har vært på tiltalebenken. Nå er vi svært lettet, sa Tore Elton, leder i fagforeningen Sporvognsklubben, til Fagbladet etter frifinnelsen.

Ifølge tiltalen kjørte 26-åringen trikken « ... uten å være tilstrekkelig aktpågivende og varsom, idet hun ikke tilpasset hastigheten etter forholdene eller på annen måte var uoppmerksom slik at hun ikke i tide oppdaget eller reduserte farten for en fotgjenger som gikk ut foran trikken».

Ikke uaktsom

Tingretten kom til at kvinnen ikke var uaktsom. På ulykkesstedet kjører trikken i egen trasé midt i veien i begge retninger, adskilt fra biltrafikken med en refuge på begge sider.

På ulykkesstedet er det fotgjengerfelt over veien, der bilistene har absolutt vikeplikt for fotgjengere, men i trikketraseen er det omvendt: Fotgjengere har vikeplikt for trikken, slik alle andre trafikanter også har.

Oversiktlig ulykkessted

Tingretten pekte i dommen på at det er oversiktlig på ulykkesstedet:

«Retten mener ikke at det kan kreves at en trikkefører senker hastigheten i forbindelse med et slikt felt for å være føre var, uten at det er konkrete forhold som skulle tilsi det», heter det i dommen.

Tingretten slår fast at hastigheten ikke overskred fartsgrensen, og kjøreadferden var «ikke ansett uvørent» ut fra data fra trikkens ferdskriver.

«Det er etter rettens syn ikke noe i bevisførselen som tilsier at det skulle være mulig for tiltalte å oppdage fotgjengeren før hun faktisk gjorde. Tiltalte og flere vitner har forklart at han kom raskt og uventet, ikke så seg for overhodet, og gikk rett ut i trikketraseen foran trikken», heter det i dommen.

Under rettssaken i tingretten hadde et sakkyndig vitne fra politiet og forsvarerens sakkyndige vitne to forskjellige syn på hvor tidlig trikkeføreren bremset før påkjørselen.

Mandag 11. desember møter trikkeføreren på tiltalebenken i Borgarting lagmannsrett, som skal behandle ankesaken som en meddomsrettssak, det vil si uten jury.

  • Den ene tingen fotgjengere må vite om trikken

Les mer om

  1. Trikk
  2. Oslo