Akademikerne bryter forhandlingene i Oslo

Akademikerne bryter forhandlingene med Oslo kommune og krever endring av et utdatert lønnssystem. YS Kommune, Unio og KAH er imidlertid kommet til enighet. 

YS Kommune, Unio og KAH er kommet til enighet med Oslo kommune, mens Akademikerne brøt forhandlingene. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Lønn må forhandles lokalt på arbeidsplassen. Slik kan kommunen sikre seg nødvendig kompetanse og levere gode tjenester til befolkningen, sier forhandlingsleder Erik Graff i Akademikerne i en pressemelding.

Natt til tirsdag brøt Akademikerne forhandlingene i Oslo kommune, og oppgjøret går nå til mekling. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland uttrykker at staten er innstilt på å komme fram til gode løsninger innen meklingsfristen den 23. mai.

– Det lot seg dessverre ikke gjøre å komme til enighet om en ny hovedtariffavtale med Akademikerne. Nå trenger partene bistand fra Riksmekler for å komme helt i havn, skriver Mæland i en pressemelding.

Aksepterte økonomisk ramme

Akademikerne aksepterte den økonomiske rammen, men krever at forhandlingene skjer på hver enkelt arbeidsplass.

– Dagens rigide lønnssystem er ikke tilpasset kommunens utfordringer og høye ambisjoner. Kommunen sliter med å beholde erfarne ansatte og har brukt millioner på innleide konsulenter. Lokale forhandlinger vil gjøre det lettere å sikre den kompetansen Oslo har behov for – og levere gode tjenester til befolkningen, sier forhandlingsleder Graff.

Oslo er den eneste kommunen der Akademikernes medlemmer ikke får forhandle lokalt.

Kommunalminister Monica Mæland.

Enighet blant andre parter

Samtidig opplyser Unio, YS Kommune og Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH) at de har kommet til enighet i lønnsoppgjøret i Oslo.

– Vi har fått gjennomslag for flere viktige krav, samtidig som vi har fått et akseptabelt økonomisk resultat, sier forhandlingsleder for Unio Oslo kommune, Aina Skjefstad Andersen.

– Vi har fått et økonomisk resultat som er akseptabelt for våre medlemmer, sier forhandlingsleder i YS-K Oslo, Elisabeth Rasmussen.

Medlemmene får minimum 7.000 kroner mer i lønn, med virkning fra 1. mai i år. Det tilsvarer opp minst 1,75 prosent på lønnstabellen. I tillegg gjennomføres justeringsforhandlinger tilsvarende 0,35 prosent av lønnsmassen. Det skal gjennomføres lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet tilsvarende 0,4 prosent av lønnsmassen.

Kommunalt prosjekt for heltidskultur

Heltidskulturen har vært et gjennomgående tema i dette lønnsoppgjøret.

Rasmussen sier de partene har hatt som mål å fremme en heltidskultur i kommunen under årets forhandlinger, og hun er fornøyd med at avtalen speiler dette målet.

Kommunen skal opprette et sentralt prosjekt som partene sammen skal delta i.

– Utprøving av tiltak og virkemidler som kan fremme en heltidskultur vil bli tilknyttet prosjektet, sier Elisabeth Rasmussen.

Pensjon var ifølge Rasmussen også et viktig spørsmål i forhandlingene, men utsettes til neste år.

– Dersom noen av partene krever det kan de pensjonsspørsmål som er forhandlingstema mellom partene i Oslo kommune bringes inn i mellomoppgjøret 2019, sier Rasmussen.

Partene startet forhandlinger 11. april, og fristen for å komme til enighet var satt til 30. april.