Naboer varslet om død fisk og sterk lukt. Nå jobber Oslo kommune med å finne årsaken til utslippet.

I en liten bekk ved Veitvet i Groruddalen kan man se regnbuefarger på vannet. Død fisk flyter med buken opp.

Siden søndag har det ligget død fisk i bekken på Veitvet. Vann- og avløpsetaten jobber nå med å finne årsaken.

Siden søndag har det ligget død fisk i bekken, forteller naboer til Aftenposten. Bekken kalles Veitvetbekken og har sitt utløp i Alnaelva.

Vannstanden er lav og den døde fisken har ligget på omtrent samme sted i flere dager. En sterk lukt preger fortsatt området onsdag.

– Den er ganske intens. Du kjenner stanken når du går oppover, sier Carl-Vidar Haugan, styreleder i Veitvet Hageby garasjesameie gjennom 41 år.

Han er sikker på at det er snakk om et dieselutslipp.

Det ligger flere døde fisk i Veitvetbekken, som renner ut i Alnaelva. Fargene vitner også om et utslipp.
Siden søndag har beboerne på Veitvet kjent en intens lukt fra bekken som renner gjennom området, forteller Sonia de Castro og Carl-Vidar Haugan.

På en Facebook-side for Veitvet-beboere har naboer advart mot å la barn og hunder leke ved bekken. Noen så seg nødt til å sove med lukket vindu på grunn av lukten, forteller nabo Sonia de Castro.

– Jeg synes det er rart at kommunen ikke har plukket opp den døde fisken. I tillegg håper jeg de finner kilden, sier Haugan.

Ingen konsekvenser for Alnaelva

Veitvetbekken har sitt utløp i Alnaelva. Ifølge Bymiljøetaten, som tester vannkvaliteten ved Sørenga hver dag, har ikke utslippet fått noen konsekvenser. Det er heller ikke aktuelt å stenge andre badeplasser som en følge av utslippet, får Aftenposten opplyst.

Kommunen fikk beskjed om utslippet på søndag. Som strakstiltak la Brann- og redningsetaten ut lenser og bark for å samle opp mest mulig av utslippet.

Det ble også satt inn sugebiler for å suge opp rester av utslippet, får Aftenposten opplyst fra Vann- og avløpsetaten.

Kommunen fikk beskjed om utslippet på søndag. Som strakstiltak la Brann- og redningsetaten ut lenser og bark for å samle opp mest mulig av utslippet.

«Det kan være en gammel oljetank»

Onsdag er det fortsatt ikke klart hvor utslippet kommer fra.

«Vann- og avløpsetaten jobber nå med å finne kilden så fort som mulig. Det kan være en gammel oljetank som ikke er sanert, dette får vi trolig oversikt over i løpet av dagen, skriver kommunikasjonsrådgiver Tone Spieler i en e-post til Aftenposten.

Hun legger til at etaten vil vite mer om saken når de har fått vært ute og sett om de finner oljetanken. Spieler konstaterer at det er snakk om et oljeutslipp og forteller at det er tatt prøver som skal analyseres.

På spørsmål om saken er politianmeldt, skriver Spieler:

«Vi må sjekke ut først hva som har skjedd før vi tar standpunkt til hva som skjer videre. Både politi og brann- og redningsetaten er også involvert i saken. Det er ikke snakk om er stort utslipp, dette er en liten sak som vi følger opp på vanlig måte. Bymiljøetaten og Fylkesmannen er også orientert om saken».