Oslo

Historiske sommerturer: Nedover Akerselva

Turen fra Nydalen til Hønse-Lovisas hus er en mye brukt og svært hyggelig tur. Langs elven passerer du mange kjente broer, fosser og bygninger. Underveis går du også forbi noen mer anonymt uforklarte byhistoriske etterlatenskaper som alle kan fortelle deg biter av en fortid.

Håkonsjøens gamle sluseport ligger rett under Kristoffer Aamots bru der Badebakken ender. Foto: Leif Gjerland

  • Leif Gjerland
    Historieformidler

Rett nedenfor Nydalen ligger noe som nærmest ser ut som en sluseport. Og det er akkurat det det er, for her kunne man hindre elvevannet i å renne inn i en 100 x 50 meter stor kulp som en gang hadde dannet seg der. En gang på 1930-tallet fylte Christiania Spigerverk igjen dammen for å få mer lagerplass, og i dag den bare en stor grønn slette.

Les hele saken med abonnement