Oslo

Mener Bjørvika kunne vært enda tettere

Mange var sinte da planene for Bjørvika ble presentert, men miljømessig kunne det vært enda tettere mellom høyhusene, mener TØI-forsker.

-Barcode er det viktigste miljøtiltaket Oslo kommune, kanskje ikke så bevisst, har gjennomført, sier Signe Horn i ROM Eiendom.
  • Kjersti Flugstad Eriksen

De aller fleste som jobber i Bjørvika, bruker kollektivtransport. Mens langt flere kjører til arbeidsplasser utenfor sentrum.

12 500 arbeidsplasser i Bjørvika sparer miljøet for mange bilturer. 110 000 færre kilometer pr. døgn med kjøring til jobb, sammenlignet med jobbkjøring dersom arbeidsplassene var spredt utover byen.

Flere bilreiser

TØI har sammenlignet tall fra Reisevaneundersøkelsen de selv gjør, og har sett at jo lengre fra sentrum arbeidsplassene ligger, jo høyere er andelen som bruker bil.

— Det produseres fem ganger så mange bilturer hvis man bygger arbeidsplasser i sentrum. Køene starter på lokalveiene, lenge før motorveien, så dette har vesentlige konsekvenser, sier forsker ved Transportøkonomisk institutt Aud Tennøy. Hun er ansvarlig for rapporten gjort på oppdrag for ROM Eiendom.

Når Bjørvika er ferdig utbygget, vil det være rundt 20 000 arbeidsplasser der.

— Jeg tenker at dette er veldig, veldig riktig. Man kunne bygget enda tettere i Bjørvika, sånn sett. Når man bygger høyt, sånn som i Bjørvika, bygger man gjerne med større mellomrom mellom bygningene enn når man bygger lavere, sier Tennøy.

Boliger ved mindre sentrale knutepunkter

Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) er hjertelig enig i resultatene.

— Dette er grunnen til at vi har ønsket en såpass høy utnyttelse av Bjørvika, og også rundt Skøyen, fordi det er en betydelig bidrag til klima- og miljømålene kommunen har satt seg. Mener man noe med en offensiv klimapolitikk, må man bygge tett og høyt, sier Fredriksen.

Les også

Bjørvika sparer Oslo for tusener av kjøreturer

En stor andel av Oslos arbeidsplasser i fremtiden skal ligge i sentrum. Ikke bare i Bjørvika, men også i områdene på den andre siden av jernbanesporene, som i Schweigaards gate.Skøyen, Økern, Bryn og Helsfyr er andre store knutepunkter som kan få flere arbeidsplasser. Men knutepunktutbyggingen langs stasjonsnære områder ellers i byen, er noe annet. Oslo planlegger å bygge boliger høyt og tett rundt flere mindre kollektivknutepunkter.

Bygger så høyt og tett de kan

Signe Horn, direktør i Rom Eiendom, er også veldig fornøyd med tallene fra TØI-rapporten.

— Vi er helt sikre på at dette er den riktige måten å drive bærekraftig byutvikling på. Vi ønsket å få tallfestet det, og vi hadde ikke noen formening om hva tallet ville bli, men vi visste at det var mer bærekraftig enn å spre arbeidsplassene tynt utover Oslo, sier Horn.

ROM eier store og sentrale tomter etter NSB både i Oslo og resten av landet. Schweigaards gate skal bygges ut med flere store kontorbygg.

— Da bygger vi så høyt og tett vi får lov til. Det mener vi er miljømessig riktig, sier Horn.