Oslo

Skal blåse liv i Halléngården på Grünerløkka

Etter årevis med forfall og konflikt har eier og Riksantikvar nå inngått en avtale om å ta i bruk den fredede bygården i Thorvald Meyers gate.

Halléngården på Grünerløkka skal oppgraderes. Riksantikvaren håper at arbeidet kan ferdigstilles i løpet av våren og ønsker å se bygården i drift så fort som mulig.
  • Maria T. Pettrém
    Maria T. Pettrém
    Journalist

– Onsdag inngikk vi en avtale med eieren, som beskriver konkrete tiltak som skal gjøres på fasadene og i butikklokalet innen kort tid, slik at gården blir klar for utleie, sier Riksantikvar Hanna Geiran til Vårt Oslo.

Den en gang ærverdige bygården i Thorvald Meyers gate 59 på Grünerløkka har vært gjenstand for konflikt i en årrekke.

I 2008 ble Halléngården fredet av Riksantikvaren. Gården, som ble bygget rundt 1880 av murmester Jens Johnsen, kjennetegnes av mange ornamenter og en innredning som nesten ikke er endret siden 1930.

Butikklokalet har stått ubrukt siden fredningen av bygget 2004. Avtalen mellom eier og Riksantikvar kommer i stand bare dager etter at det ble startet et opprop for å få kommunen til å overta Halléngården.

  • Nå får Hallén-gården endelig nytt liv: Etter mange år med konflikt har Riksantikvaren begynt å sikre Hallén-gården på Olaf Ryes plass.

Inngikk forlik

Nåværende eier av gården, Thorstein Thune, har kranglet med kommunen i årevis og forsøkt å stoppe fredningsprosessen siden den ble startet av Byantikvaren i 2004. Thune har hevdet at fredningsvedtaket og begrensningene det innebærer, gjør det umulig å leie ut lokalene.

I 2013 tapte han et søksmål mot staten, der han krevde millionerstatninger av både kommunen og Riksantikvaren for tapt fortjeneste.

Thune varslet omkamp, men i april 2014 inngikk partene forlik. I 2014 skrev Aftenposten at Halléngården endelig skulle få nytt liv. Riksantikvaren varslet på daværende tidspunkt at de i løpet av året ville bruke 1,5 millioner kroner på «oppussing» av hjørnegården.

Ifølge NRK stanset Riksantikvaren lekkasjer i taket, skiftet bærebjelker og sørget for at den tekniske tilstanden på Halléngården er god.

Likevel står bygget fremdeles tomt.

– Uvanlig sak

Riksantikvar Hanna Geiran sier til Vårt Oslo at det er eiers ansvar å vedlikeholde bygget og finne nye leietagere.

– Fredning er ikke til hinder for drift, og det er viktig at bygningen er i bruk. Mange er opptatt av Halléngården, Riksantikvaren også, sier hun.

Hun forteller at Riksantikvaren nå gir tilskudd til å fjerne plakater og graffiti, samt å montere kameraovervåking. Hun beskriver dette som en «uvanlig sak» som Riksantikvaren ønsker å finne en løsning på.

Thune har tidligere gitt uttrykk for at han ønsker en konfeksjonsbutikk i bygget, men at det er få aktører som har muskler til å fylle to etasjer. Han har heller ikke utelukket et serveringssted i bygget.

Aslak Førde, Thunes advokat, bekrefter den nye avtalen som nå er inngått med Byantikvaren, men forteller at Thune ikke ønsker å kommentere saken overfor Aftenposten.

Les mer om

  1. Grünerløkka
  2. Riksantikvaren
  3. Byutvikling
  4. Oslo