Krever at regjeringen punkterer foreslått Marka-lovendring

Oslomarkas største grunneiere og organisasjoner sier nei til elsykkelfrislipp. Likevel vil regjeringen åpne stiene for elsykler i Marka.

Stopp før stien! Det er beskjeden fra generalsekretær i Oslo og Omegn Friluftsråd, Tom Fremstad, miljøbyråd Lan Marie Berg og Skiforeningens generalsekretær, Erik Eide.

Det finnes trolig over 200.000 av dem i Norge nå. Elsykkelbruken har eksplodert de siste årene. Men hittil har disse tohjulingene vært forbudt i deler av Oslomarka.

Nå vil regjeringen la elsykler slippe til på både på vei og blåstier. Etter nyttår skal Stortinget behandle en endring i Markaloven som har fått både grunneiere og markaorganisasjoner til å steile.

– Vi tilrettelegger for at enda flere kan sykle i Marka. De som bruker elsykler i Marka i dag, vil nå kunne sykle lovlig, fastslo klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) da forslaget ble offentliggjort i november.

Protestbrev mot frislipp

Nå har Elvestuen fått et opprop som ber regjeringen punktere forslaget om å slippe elsykler til på markastiene.

Avsender er Oslo og Omland Friluftsråd (OOF), som representerer de fleste markaorganisasjonene. Også Skiforeningen og de største grunneierne i Marka, Løvenskiold, Oslo kommune og Losby Bruk, stiller seg bak protesten.

– Elsykkel er et flott fremkomstmiddel som gjør at nye brukergrupper kommer seg inn i Marka. Men elsykkel på sti er et veldig dårlig forslag.

– Marka skal være et fristed hvor folk føler seg trygge og sikre. Derfor tenker vi at stiene er gode å ha frie for elsykler, sier generalsekretær i OOF, Tom Fremstad.

– Det er også lurt å være føre var med tanke på at det kommer stadige endringer på disse syklene. Vi frykter at nye elsykler vil føre til mer slitasje, legger han til.

Arne Goplen var tidlig ute med elkraft på to hjul i Nordmarka. På fem år har han opplevd at mange flere bruker elsykkel i Marka. Men stiene bør de holde seg unna, mener Goplen. – Jeg synes det er å gå for langt. Stiene er så smale at det vil bli vanskelig for fotgjengere å passere en elsykkel. Vi har mer enn nok veier å ferdes på, sier han. Bildet ble tatt da Aftenposten møtte Goplen i 2016, da Markarådet behandlet elsykkel-problematikken.

Lappeteppe av lover om elsykling

Det har vært stor forvirring om hvor det er lov å bruke elsykkel. Det ble regnet som ulovlig motorisert ferdsel i utmark. Frem til regjeringen kom med en forskriftsendring i fjor.

Men i Oslomarka gjelder Markaloven, så der er det fortsatt forbudt å bruke elsykkel på stier, skogsbil- og turveier. I hvert fall frem til 17. januar, når Stortinget skal behandle forslaget om frislipp av elsykkel også i Marka.

Ulovlig elsykling? En elsykkel parkert i skogholt ved grusveien langs Store Sandungen i Nordmarka.

Oslo har laget eget forbud

Lovendringen åpner for at kommunene vil kunne begrense eller forby elsykler i bestemte områder eller strekninger.

Det er Oslo kommune allerede i ferd med å gjøre. I byrådets forslag til regler for kommuneskogen slås det fast at elsykkel er forbudt på stier.

Miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) har selv nylig anskaffet seg elsykkel. Men hun har ikke lyst til å bruke elmotoren på stiene i Marka.

– Naturen skal være for alle. Det skal være mulig å nyte stille natur på stiene i Marka. Vi er også redde for at hvis det blir mange elsykler i Marka, vil det slite ned og ødelegge natur, sier Berg.

Miljøbyråd Lan Marie Berg med Oslo kommunes egen elsykkelmodell. Nå har Berg kjøpt seg el-transportsykkel privat, men hun vil ikke ha frislipp for elsykler i Marka.

– Byrådet er for terrengsykling på stier i Marka. Hva er forskjellen på terrengsykkel og elsykkel?

– Elsykler er tyngre. Da blir det mer inngrep og slitasje. Vi er opptatt av å verne om Marka og naturen. Men vi må passe på at det ikke bare blir dem med de største og flotteste syklene som får bruke Marka, på bekostning av andre. For her blir elsyklisten den harde trafikanten.

Største markaeier: – Vil slite og utvide stier

Markas aller største grunneier, Løvenskiold, er lite begeistret for all slags sykling utenfor grusveinettet i Marka-skogene. Skogsjef Carl Gustaf Rye-Florentz opplyser at Løvenskiold Skog håper at politikerne ikke åpner blåstiene for elsykler. Blåstier er sommerstier i Oslomarka, i motsetning til de rødmerkede skitraseene.

– Det er hyggelig at så mange benytter sykkel på våre skogsbilveier, men sykling og elsykler på stier og i utmark er ikke ønskelig. Åpning for elsykler på stier vil føre til betydelig slitasje og resultere i at stiene utvides utover hva som forbindes med en tradisjonell sti i skogen, uttaler Rye-Florentz.

Løvenskiold eier 430 km2 skog i Nordmarka, noe som tilsvarer 25 prosent av Markas totale areal.

– Teknologi som kan bli utrivelig

Også Skiforeningen reagerer på regjeringens lovforslag.

– Historisk i Norge er friluftsliv et rikt liv med enkle midler. Her har vi i hvert fall flyttet oss fra det, sier generalsekretær Erik Eide.

Han mener forslaget forvirrer mer enn det klargjør. Og at regjeringen sier ja til noe man ikke vet omfanget av.

– Denne teknologien er i en rivende utvikling. Her bør vi se hvor dette drar av sted før vi åpner for fri flyt. Dette kan gå så fort at vi risikerer at flerbruk av Marka blir veldig utrivelig, advarer Eide.

Markapoliti, selvjustis eller kaos deluxe?

Fremstad i OOF hevder at ingen store brukergrupper ønsker lovendringen.

– Her forsøker regjeringen å presse igjennom noe som ingen vil ha.

– Men hvordan skal et eventuelt forbud kun på sti håndheves? Må vi få et eget Marka-politi?

– Nei, her må folk sykle med hodet. Vi tror dette vil håndheves via informasjon fra dem som organiserer syklister. Jeg tror ikke det vil bli noe problem. Når folk blir obs på dette, er jeg sikker det vil føre til en indre selvjustis. Men hvis det blir slik at kommunen skal bestemme at det ikke blir lov i noen områder, får vi et kaos deluxe, sier Fremstad.