Oslo kommune mangler 400 barnehagelærere

Den nye pedagognormen trådte i kraft 1. august. Oslo kommune regner med å være i mål mot slutten av 2019. – Utrolig pinlig, mener Høyre.

Høyres Saida Begum (innfelt) mener byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) svikter i barnehagepolitikken. – Spar meg, svarer byråden.

I fjor ble det klart at Regjeringen ville at andelen barnehagelærere skulle øke fra 33 til 43 prosent for å sikre kvaliteten på undervisningen i barnehagen.

Den såkalte pedagognormen (se faktaboks nedenfor) trådte i kraft 1. august, men det rødgrønne byrådet i Oslo har ikke klart å ansette nok pedagoger.

– Dette er utrolig pinlig for byrådet. De har kritisert Regjeringen for å ha for lave ambisjoner, og så viser det seg at de har lavere ambisjoner enn Regjeringen selv, sier bystyrerepresentant Saida Begum (H).

Kritiserte ambisjonsmangel

Venstresiden, med Arbeiderpartiet i spissen, har ved flere anledninger kritisert den borgerlige regjeringen for å mangle ambisjoner i skole- og barnehagepolitikken, både når det gjelder bemanningsnormen og pedagognormen.

Tidligere skolebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap), uttalte til NRK allerede i 2016 at Regjeringen burde se til Oslo og Bergen og kreve 50 prosent pedagogandel.

– Jeg synes faktisk at kunnskapsministeren må være litt mer proaktiv på de yngstes vegne, sa Tellevik Dahl.

Tidligere skolebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap).

Nå klarer altså ikke det rødgrønne byrådet i Oslo å oppfylle den «lite ambisiøse» pedagognormen i tide.

Dermed har de sett seg nødt til å be om dispensasjon.

– Det er synd at de heller velger å søke om dispensasjon enn å legge seg i selen. Det viser at de ikke evner å prioritere kvalitet i barnehagen, sier Begum.

Kommunen: I mål før 2020

Seksjonssjef Hege Sevatdal i byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap sier det er grunn til å tro at dette vil «løse seg ganske raskt».

Kommunen vil unngå å si opp medarbeidere i Oslo-barnehagene. For å få på plass de nye barnehagelærerne vil kommunen «frigjøre» stillinger. Det betyr at de ikke vil opprette nye stillinger, men eksempelvis når kontraktene til assistenter og fagarbeidere går ut, vil kommunen erstatte de ledige stillingene med barnehagelærerstillinger.

De påpeker at tallet 400 er fra rundt årsskiftet, men medgir at det er det beste tilgjengelige tallet.

I 2017 ble rundt 289 stillinger frigjort.

– Vi forventer lignende tall både i 2018 og 2019. Med en slik høy omsetning forventer kommunen å være i mål innen utgangen av 2019, sier Sevatdal.

Saida Begum er bystyrerepresentant for Høyre i Oslo og sitter i Kultur- og utdanningskomiteen.

Saida Begum mener at det ikke er godt nok, og at avstanden mellom ord og handling for byrådet er for stor.

– Forstår du at det tar tid å omgjøre disse stillingene?

– Nei, de har hatt god tid til å omstille seg. Allerede i 2016 sa de at man måtte ha minst 50 prosent pedagogtetthet, og at Regjeringen hadde for lave ambisjoner. Dette er et lavere tall enn de hadde ambisjoner om, sier Begum.

Byråden: – Spar meg

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), mener at de har arvet problemene fra det borgerlige byrådet.

– Vi arvet blant annet jumboplassen i barnehagedekning fra det borgerlige byrådet. Høyre forsøkte også å fjerne bemanningsnormen som vi har hatt i Oslo helt siden 1987. Der var Oslo forut for sin tid. Nå har det kommet på plass en statlig bemanningsnorm, og godt er det.

– I tillegg hadde Oslo en pedagogisk dekning under gjennomsnittet, og det var vi som tok tak i det etter å ha fått på plass en avtale med partene i arbeidslivet.

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV) på besøk på Furuset skole i juni.

Thorkildsen mener derfor at det er vanskelig å ta Høyre alvorlig og at «oppførselen til Begum ikke hører hjemme noe sted».

– Spar meg for den valgkampretorikken der. Det er helt useriøst.

Mener Regjeringen burde dekket alt

Byrådet regner med at innføringen av den nye normen vil koste rundt 129 millioner totalt, hvorpå kommunen dekker 71 millioner. Det er en ren, udekket merkostnad frem til de klarer å oppfylle den nye normen, mener Thorkildsen.

Både Høyre og Arbeiderpartiet er egentlig enige om at pedagognormen i barnehagen må opp i 50 prosent, men uenige om hvor raskt det skal gå.

Byråden mener at pedagognormen er underfinansiert.

– Hvordan tenkte Regjeringen at en så stor kommune som Oslo, med rundt 750 barnehager, skulle klare å tilfredsstille pedagognormen på så kort tid uten å kompensere oss mer? spør hun retorisk.

– Så du mener at de burde dekket de 71 millionene som dere har i merkostnad?

– Ja, det mener vi. De innfører jo en statlig norm, og da mener vi at de burde dekket det.

Saida Begum er uenig i at kommunen mangler penger og lover å følge opp kvalitetskravene i bystyret.

– Dette byrådet har et historisk stort økonomisk handlingsrom. Derfor er det synd at de ikke prioriterer å øke kvaliteten i barnehagene. Høyre har ikke tenkt å la byrådet fortsette å somle med å oppnå kravet til pedagogtetthet, avslutter Begum.